Greta’tje in New York: “How dare you?!” Hoe durf JIJ… Garnaal!

Dit is – tegen mijn gewoonte in – even volkomen heet van de naald geschreven.
Maar ik moet het gewoon kwijt:

Zoëven, bij het vrijblijvend surfen over het Internet, gestuit op de meest recente, geruchtmakende speech van “ons” Zweedse klimaat-orakeltje, momenteel nog steeds in New York.

Orakel? Genie? Marionet? Gemanipuleerd? Wie het weet, mag het zeggen.

Wat mij betreft, kan het allemaal, maar wat ik zeker weet na het aanschouwen van deze vertoning: Het is nú te ver gegaan, veel te ver!

Die betweterige garnaal zit me daar met een verbeten, verwrongen gezicht a la Linda Blair in “The Exorcist” alle wereldleiders van het moment met een beschuldigende vinger te laken, alsmede alle generaties vóór haar, omdat ze naar de zin van de jongejuffrouw niet snel genoeg op hun knieën vallen voor haar en haar klimaat-waanzin! De hele wereld zou háár haar “toekomst en haar mooie dromen” hebben afgenomen. Of zoiets.

Ik had al vanaf het begin mijn ernstige bezwaren tegen het optreden van Madame-sans-gêne Thunberg, om precies te zijn, toen ze in één van haar eerste toespraken decreteerde, dat ze wilde, dat iedereen “paniekerde”, net zoals zij, want dergelijke aanmatiging maakt mij nu eenmaal pissig, zeker als het uit de koker komt van iemand, die overduidelijk nog niet droog achter d’r oren is, maar wat ik nu vanavond stomtoevallig heb moeten zien, slaat werkelijk alles!

De vraag is natuurlijk, op wie je het nijdigst moet worden: Op dat verwrongen, onuitstaanbare wicht, of op het hele media-circus van volwassenen achter haar, die deze schaamteloosheid met droge ogen laten gebeuren. Want een schaamteloosheid IS het:

Greta’tje, met je bezetenheid, je betweterigheid en je ruime mate aan inbeelding (of het allemaal op het conto van je Asperger geschreven moet worden, laat ik hier dan maar in het midden) Ik wil je graag ergens op wijzen:

Die generaties vóór jou, die jij hier zo schaamteloos – af en toe doorspekt met krokodillentranen – zit te schofferen, hebben zich wèl decennialang uit de náád gewerkt, gebouwd, oorlogen doorstaan en wederopgebouwd, zodat jij überhaupt geboren kon worden en kon bestáán!

Ga hen er niet de schuld van geven, dat jij “nu niet kunt zitten, waar je had hóren te zitten”: Op school inderdaad. Ga nu alsjeblieft niemand ervan beschuldigen, dat ze je hebben gepusht om te doen, wat je nu doet: NIEMAND heeft dat namelijk gedaan (afgezien misschien van je ouders en de rest van dat media-circus, zoals reeds opgemerkt). Jij wou dat zèlf, en als het trouwens klopt, wat er over is uitgelekt, heb je indertijd nota bene met hongerstakingen erdoor gedrukt, dat je het mócht doen! Het is toch wel Godgeklaagd om nu ten overstaan van de hele wereld met zulke drogredenen aan te komen!

Om nog even iets anders duidelijk te maken: Wil je weten, of i k , als lid van die zo door jou tot op het bót geschoffeerde oudere generaties, in klimaatverandering geloof?
Het antwoord zal je verbazen: Já. Ja en ja! Omdat het een normaal natuurfenomeen is, ouder dan de mensheid, zo oud als de Aardgeschiedenis! Maar juist daarom is het iets, waaraan de mens geen schuld heeft – nooit gehad heeft óók. Klimaatverandering heeft zich al die miljarden jaren nooit iets aangetrokken van welke wetenschappelijke uitvinding dan ook; het was al een feit, lang vóórdat er sprake was van CO2 uitstoot, of wat dan ook, dát zijn de feiten, dom, gemanipuleerd wicht, en dóe er maar eens iets aan met je hele volksmennerij, je valse idealisme, je kind-tirannie en je Godvergeten eigenwaan!

Ik kóts van jou als ‘klimaat-icoon’ én van de idioten, die maar zo massaal achter je aan blijven lopen alsof ze het Orakel van Delphi koesteren! De dag kon wel eens niet ver weg zijn, dat meer mensen er achter komen, dat achter figuren als jij aanlopen niet minder gevaarlijk is, dan de ergste tirannen uit de geschiedenis klakkeloos volgen: Want massa-verering is op den duur ALTIJD gevaarlijk.

Je wilde dus weer naar school? Nou, ik zou zeggen: Wat let je? (ja, je media-circus, misschien…)Het zou voor iedereen het beste besluit zijn, als je dat zou doorzetten: De wereld heeft genoeg giftige stoffen binnen gekregen, die door jouw onzin-boodschap worden uitgewasemd; enough is enough!

Een andere mogelijkheid is, dat iemand eens een klimaat-demon-exorcist op je afstuurt: Zo te zien schijn je die hard nodig te hebben:

“Ga weg, Satan, en gebruik dit onwetende werktuig-in-handen-van-Links niet langer: Het heeft thans genoeg schade aangericht.”

En een laatste goeie raad aan Greta’tje: Als je niet wilt, dat binnen afzienbare tijd de golven van afkeer die van aanbidding zullen overstemmen en jou met huid en haar opslokken, begin dan eens met minder hoog van de toren te blazen en stop met het beledigen van de generaties, die voor jou je levenspad hebben geëffend….Onnozel wicht.

Tot slot een proeve van het staaltje van schaamteloze demagogie van dit “fenomeen”, dat me zo razend heeft gemaakt:

Door: Theresa Geissler.