De nieuwe kleren van de keizerin

Door: Alexander Seibel

Aandachtig en eerbiedig wordt ze rondgedragen, Greta Thunberg. Een hoogst emotionele, woedende toespraak bij de VN-klimaattop doet de aanwezigen huiveren van ontsteltenis, zoals het hoort wordt er geapplaudisseerd, want men heeft immers nu een profetische figuur voor zich, een icoon, die ons zal bewaren voor de komende klimaat-catastrofe.

De meest machtige en -invloedrijke politici, in het bijzonder de EU-Garde, staat stram in de houding. Vooral de westerse wereld bejubelt haar redster-van-de-aanstaande-CO2-apocalyps. Hier waagt een stem, die van Friedrich Merz, het, om vast te stellen: Dat kind is ziek.

Haar moeder, Malena Ernman, zet zelfs in haar biografie “Scènes vanuit het hart. Ons leven voor het klimaat” uiteen, hoe Greta’s hongerstaking bijna levensbedreigend wordt. Twee maanden lang eet ze bijna niets. Ze heeft er 53 minuten voor nodig om één derde van een banaan naar binnen te werken. Haar ouders brengen haar vanuit het ziekenhuis naar het Centrum voor eetstoornissen. Er worden aanstalten gemaakt om haar gedwongen te voeden. Er treedt een lichte verbetering op, maar de eetstoornissen blijven. Naast het Asperger-syndroom worden hoogfunctioneel autisme en OCD 9 (dwangmatigheidsstoornissen) bij haar vastgesteld.

Thans doet de zogenaamde klimaatverandering dienst als reden voor deze zwaarwegende problemen en hebben de veroorzakers ervan zogenaamd haar jeugd kapot gemaakt. Eenneurotische persoon vlucht in de klimaatwaanzin. Kooldioxide als therapie voor psychische stoornissen en angsten. Weliswaar wordt, in het bijzonder sinds de Verlichting, gedacht, dat de mens mondig is, maar wij zijn actuele getuigen van een massa-psychose. Zoals bekend vrezen de Goddelozen, waar niets te vrezen is (Psalm 53,6).

Zo is de klimaatreligie het projectieterrein geworden voor een even gedesoriënteerde- als door links-groene ideologie geneurotiseerde generatie. Deze mediëel gemanipuleerde klimaat-hysterie van onze tamelijk gelijkgeschakelde media is in hoge mate besmettelijk gebleken; in het bijzonder daar, waar men het Bijbelse geloof overboord heeft gegooid en thans ijverig timmert aan een nieuwe wereldreligie ter redding van de mensheid en van Moeder Aarde. Gelijk lemmingen verzamelen zich nu complete scharen van teenagers zich achter hun profetes van de nieuwe apocalyptische klimaatsekte. Een groen-ecologische massa-hysterie breidt zich uit. Ook zij, die piëtistisch bidden, maar humanistisch-socialistisch denken, sluiten zich gretig aan bij dergelijke demonstraties. Een zieke maatschappij kijkt eerbiedig op naar een ziek kind.

Slechts de generatie, die in 1958 onder Mao in China werd georkestreerd tot de grot “spreeuwencampagne” ter uitroeiïng van de spreeuwen, zou nog meer gemanipuleerd geweest kunnen zijn.

Henryk Broder heeft het tamelijk treffend en niet bepaald vleiend geformuleerd. Onder de titel “infantilisering der maatschappij” schrijft hij:
“ik houd van Greta. Niet vanwege haar vlechten, niet vanwege haar vollemaansgezicht, niet omdat ze lijdt aan Asperger en ook niet, omdat ze het spijbelen heeft verheven tot een moreel imperatief. Ik houd van Greta, omdat het haar – zij het onwillekeurig – is gelukt, de westerse maatschappij te ontmaskeren als datgene, wat ze is: bijgelovig, decadent, dom, hysterisch, infantiel en snakkend naar verlossing. Een niet te onderschatten prestatie voor een zestienjarige uit een Zweedse middenklasse-familie, die waarschijnlijk geen regel van Max Weber, Karl Marx, Sigmund Freud of Theodor W. Adorno heeft gelezen. Waarom ook?

Het fenomeen Greta staat voor de verdwazing van onze beschaving. Het enthousiasme voor de jongens en meisjes, die zich opeens politiek engageren, is louter huichelarij.”

https://www.weltwoche.ch/amp/2019-35/artikel/infantilisierung-der-gesellschaft-die-weltwoche-ausgabe-35-2019.html

Conclusie: De klimaatreligie is psychose voor het volk.Helaas ook een goudmijn, om nu CO2-belasting in te voeren en weer eens miljarden te verspillen aan ideologische hersenspinsels, men denke alleen al aan gender-mainstreaming.

Door: Alexander Seibel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/01/der-kaiserin-neue-kleider/#more-25557