Ter gelegenheid van de 30ste sterfdag van Franz Josef Strauss

Door: Peter Helmes.

Een eerbetoon in citaten

Zelfs voor de jongere generaties is de vandaag 30 jaar geleden overleden voormalige Beierse minister-president FJS, zoals hij vaak werd genoemd, een begrip, waarmee kracht, wil en visionair vormend vermogen samenhangen.

Strauss was hoekig, maar rechtlijnig, hard, maar ook zeer charmant, consequent, maar ook bereid tot compromissen. Zijn tegenstanders beten hun tanden op hem stuk, hij liet hun verwijten van zich afglijden.

Zijn intellect was enig in zijn soort, hij was een vriend van de schone kunsten, van de filosofie en van de cultuur.. En hij leefde het leven, waarvoor hij God dankbaar was.

Ik zal nooit vergeten, hoe hij voor de vuist weg op een middag een onvoorbereide toespraak in het Latijn hield – en hij had een fenomenaal geheugen, had zowat elke historische datum paraat en herinnerde zich tevens gebeurtenissen en gezichten van lang geleden (“U bent toch degene, die op 25.11 in … naar mij toekwam … “).

Ook zuiver politiek is FJS voor mij altijd een voorbeeld geweest. Hij streed voor de sociale markt-economie, het inbinden van Duitsland in de westerse alliantie en het in stand houden van de nationale soevereiniteit (zie de citaten
van Möller verder naar onder).

Ik had de eer en de vreugde, voor hem te mogen werken en zijn parlementsverkiezings-campagne 1980 mede te mogen organiseren – een herinnering, die mij voor altijd bij zal blijven.

Ik maak vol eerbied en dankbaarheid een buiging voor deze grote politicus.

Peter Helmes, 3 oktober 2019.

Citaten:

“Franz Josef Strauss geldt als het prototype van de Beierse natuurkracht en als symbool voor het opklimmen van Beieren van agrarische landstreek tot de economisch meest succesvolle Duitse deelstaat.”

“Sinds de jaren ’50 bedreven de Beierse deelstaatregeringen met sterke politieke ondersteuning van Strauss een gedecideerde moderniseringspolitiek.”

“van de op de toekomst georiënteerde politiek van Franz Josef Strauss profiteert Beieren nu nog, dertig jaar na zijn dood.”


“Als Minister-president was Strauss en verbeten strijder voor de soevereiniteit van de deelstaten.”

“Toen de Duitse minister-presidenten in 1987 voor het eerst bijeenkwamen met de president van de EU-commissie, Jacques Delors, heeft Strauss verklaard:
“De Duitse deelstaten zijn bereid, ook thuis te strijden voor de verwerkelijking van de historische taak van de Europese Eenheid. Zij willen echter ook, dat hun door de eeuwen gegroeid zelfbeschikkend handelen in een toekomstig Europa behouden blijft, zodat de daaruit ontspringende veelvoudige politieke krachten hun volledige werkzaamheid kunnen ontplooien ten behoeve van het slagen van de Gemeenschap.”

“Strauss was een overtuigde pleitbezorger van de Europese integratie, wat overigens niet wil zeggen: van èlke vorm van integratie. Zo wenste hij huidelijk omlijnde deelstaat-rechten te behouden en daarmee een sterk geaccentueerd subsidiairiteits-principe. Hij was een patriot, geen nationalist, en zou met zekerheid de her-nationalisering in Europa, zowel als in Duitsland, bestreden hebben. En tenslotte zou de op soliditeit gerichte financiële politicus waarschijnlijk een europese ‘schulden-unie’ zonder enige solide nationale huishoudingspolitiek nauwelijks hebben gedoogd.”

“Van de op de toekomst georiënteerde politiek van Franz Josef Strauss profiteert Beieren nu nog, dertig jaar na zijn dood.”

*************

*) Alle citaten zijn afkomstig van Horst Möller, van 1992 t/m 2011 directeur van het Instituut voor Recente Geschiedenis in München.Hij is auteur van de biografie: “Franz Josef Strauss. Heerser en rebel” (Piper Verlag).

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/03/zum-30-todestag-von-franz-josef-strauss/