Islamistische achtergrond van Parijse terreur-aanslag moest worden verdoezeld

VERONTWAARDIGDE POLITIE-AGENTEN SPELEN EXPLOSIEVE INFORMATIE DOOR AAN DE PERS

Door: Eugen Prinz.

PI-NEWS berichtte uitvoerig http://www.pi-news.net/2019/10/vier-erstochene-polizisten-in-paris-hat-das-etwas-mit-dem-islam-zu-tun/ over de vier mes-moorden op het Hoofdbureau van Politie in Parijs. Vervolgens werd door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken indruk gewekt, dat het daarbij ging om een soort amokmakerij van een medewerker, die problemen op het werk had. Hierdoor bleef het voor terreur-onderzoek verantwoordelijke Openbaar Ministerie erbuiten en werd de zaak behandeld als “normaal dodings-delict.”

Maar al kort daarna sijpelde door, dat de dader, de 45-jarige Mickaël Harpon uit Gonesse, een plaatsje ten noorden van Parijs, geboren op het Caribische eiland Martinique, was bekeerd tot de Islam. Daarnaast verkreeg PI-NEWS vanuit een Franse bron het bewijs, dat de hardhorende informatica-deskundige, die op de afdeling persdienst van het Hoofdbureau van Politie werkte, onlangs nog aan zijn bazin tekst en uitleg had moeten geven, waarom hij weigert,vrouwen de hand te geven.

Blamage voor het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het Franse ministerie van binnenlandse Zaken staat nu te kijk als volledig incompetent, nadat door de aanslag bekend werd, dat het bij Mickaël Harpon om een islamist is gegaan, die men onvoorstelbaar nonchalant de toegang tot streng geheime documenten mogelijk had gemaakt. Hiertoe behoren de als bijzonder sensibel aangemerkte inlichtingen over gevaren, de gegevens over de terugkeerders uit Syrië en hun gezinnen, zowel als de privé-gegevens van medewerkers bij de Geheime Dienst.

Wat er nog bij komt: Deze Maandag vindt in de Franse Nationale Vergadering een debat plaats over immigratie. Daardoor kon de timing van de moord voor de regering al niet onaangenamer zijn. Volop redenen voor de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Castaner, om de verdenking van terreur zo lang mogelijk te verzwijgen, wat hij dan ook gedaan heeft. Hij weigerde zelfs om in zijn persconferentie na de mes-aanval, om van een aanslag te spreken en noemde de mes-aanval bezwerend een “dodelijk parcours”.

“De man heeft nooit opvallend gedrag vertoond” (Minister van Binnenlandse Zaken Castaner over de dader)

De richtlijnen van de Minister van Binnenlandse Zaken werden ook omgezet: De krant “Le Parisien” bericht, dat collega’s van de dader voor hun getuigenverklaring door hun meerderen werden gedwongen, om over de “islamistische verdenkingsmomenten” te zwijgen.

Door de wol geverfde islamist

En daarvan waren er een heleboel: Reeds in januari 2015 becommentarieerde Mickaël Harpon de terroristische aanslag op de redactie van “Charlie Hebdo” met de woorden: “Gerechtigheid is geschied!” Collega”s van de massamoordenaar lichtten een meerdere in over deze uitspraak. Behalve de aantekenig in een dossier werd er echter niets ondernomen. Verder was op het tijdstip van de aanslag reeds bekend, dat de informatica-deskundige weigerde, vrouwelijke collega’s de hand te geven, of – zoals gebruikelijk in Frankrijk- met kusjes op de wangen te begroeten. Op dit punt nogmaals het citaat van de Franse minster van Binnenlandse Zaken:

“De man heeft nooit opvallend gedrag vertoond”

Reeds op het tijdstip van de aanslag waren er dus genoeg redenen voorhanden om Harpon van deze delicate arbeidsplaats te verwijderen en een oogje op hem te houden. Wat uiteindelijk de eerste onderzoekingen na de terreur-aanslag – want niets anders had op het Parijse Hoofdbureau van Politie plaatsgevonden – aan het licht brachten, werpt een nog veel slechter licht op de veiligheidsarchitectuur van de autoriteiten.

De 45-jarige had zich niet, zoals oorspronkelijk bekend gemaakt, 18 maanden eerder tot de Islam bekeerd, maar reeds iets van 10 jaar eerder. Hij stond in contact met Salafisten https://www.welt.de/vermischtes/article201443460/Neue-Ermittlungsergebnisse-Angreifer-von-Paris-war-Anhaenger-eines-radikalen-Islam.html en behoorde tot een buitengewoon radicale stroming van de Islam, deelde hoofdonderzoeker Jean-François Ricard zaterdag bij de persconferentie in Parijs mee.

Met zijn vrouw wisselde Mickaël Harpon per mobiele telefoon uitsluitend religieuze nieuwsberichten uit. In totaal 33 van dergelijke SMS-jes bevondenzich in zijn Handy. Een buurman weet te vertellen, dat hij in de nacht voor de daad twee keer uit zijn slaap werd gerukt door een Ällahu Akbar” kreet.

Direct voor de daad had Harpon twee messen gekocht, één van metaal en één uit keramiek. Bij zijn bloedige terreur-veldtocht, die maar een paar minuten duurde, ging hij met extreme bruutheid te werk, zoals het sectierapport van het slachtoffer aantoont.

Aan zijn uit Marokko afkomstige vrouw had Harpon de aankoop door middel van een SMS medegedeeld. De vrouw, die alleen gesluierd op straat komt, antwoordde: “Alleen God kan over je oordelen”. Ze staat nu verder onder politie-toezicht, en dat is alleen maar goed. Opde Facebook-pagina vande terrorist staat de video van een Imam, die zegt: “Wat er toe doet, is te sterven voor de Islam.”

De parijse politiemensen en hun vakbonden zijn verontwaardigd. Verontwaardigd, dat een Islamist ongehinderd in deze betrekking kon werken en verontwaardigd over de omgang van de minister van Binnenlandse Zaken met de terreur-aanslag. De ordebewaarders werken vanwege de beweging van de Gele Hesjes en de uitwassen van de migratie zonder meer al op de grens van hun belastbaarheid. Hun zenuwen staan op springen, zoals ook het hoge percentage aan zelfmoorden onder Franse politie-agenten laat zien.

Commentaar:

Wie wil weten, hoe het er bij ons binnen enkele jaren uit zal zien, hoeft alleen maar in de richting te kijken, waar de ontwikkeling al een stuk verder is voortgeschreden. Binnen hooguit 10 jaar zal het er in Duitsland net zo aan toe gaan als in Frankrijk. De Duitse regering doet er alles aan, om ons maar op deze weg te laten blijven, hoewel het zonneklaar is, waar hij naartoe leidt. Niet te vergeten de mainstream media, die deze onheilzame massa-immigratie eveneens met al hun krachten ondersteunen. En in het geval vande terreur-aanslag op het Parijse Hoofdbureau van Politie hebben ze maar al te snel en opzettelijk het sprookje verbreid van de ontevreden medewerker, die is doorgedraaid. Vermoedelijk zal als volgende stap een psychische ziekte worden ingezet, om te redden, wat er qua aanzien nog te redden valt.
Dat het ook anders kan, laat de berichtgeving op PI-NEWS zien http://www.pi-news.net/2019/10/vier-erstochene-polizisten-in-paris-hat-das-etwas-mit-dem-islam-zu-tun/. Het resultaat: De Mainstream Media zullen in de toekomst nog minder worden vertrouwd en bij het zoeken naar de waarheid zullen nog vaker de alternatieve media worden bezocht. En dat is maar goed ook.

Door: Eugen Prinz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/10/islam-hintergrund-des-pariser-terroranschlags-sollte-vertuscht-werden/