Bundeswehr: Soldaat weigerde vrouwen de hand te geven – ontslag rechtmatig

Door: Peter Helmes

Een soldaat van de Bundeswehr ziet een aanklacht tegen zijn ontslag mislukt. Hij had geweigerd, vrouwen de hand te geven. Volgens de Bundeswehr zou dit het aanzien van de batterij hebben geschaad.

De weigering om vrouwen om religieuze redenen de hand te geven, rechtvaardigt het ontslag van een KVV’er. Het Hooggerechtshof Rijnland-Palts in Koblenz wees de aanklacht van een voormalige soldaat https://www.t-online.de/themen/soldaten af in een donderdag gepubliceerde beslissing. Het ontslag is gebaseerd op een kwetsing van militaire dienstplichten en niet op een voor-veroordeling van Moslims, beslisten de rechters.

Doorgaan met hem zou het aanzien van de Bundeswehr geschaad hebben.

De klager was sinds 2015 KVV’er. In 2017 liet de militaire BVD weten, op de hoogte te zijn van een vermoedelijk extremistische instelling van de man. Hij had zich tot de Islam bekeerd en was veranderd, zowel qua uiterlijke verschijning als qua gedrag. De verdenking, dat de soldaat zich in een radicaliseringsproces bevond, had postgevat. Bij een ondervraging had de klager verklaard, dat het zijn zaak was, als hij vrouwen niet de hand gaf. In mei 2018 werd de soldaat ontslagen. Het beroep van de klager werd thans door het Hooggerechtshof afgewezen.

De arrondissementsrechtbank heeft de klacht terecht afgewezen, oordeelden de rechters. Door zijn religieus onderbouwde weigering, om vrouwen de hand te geven ging hij in tegen de plicht, op te komen voor de op vrijheid en democratie gebaseerde orde. daarnaast is hij ingegaan tegen de plicht, achtens- en vertrouwenswaardig gedrag te vertonen. Met de soldaat doorgaan zou de militaire orde en het aanzien van de Bundeswehr https://www.t-online.de/themen/bundeswehr ernstig in gevaar hebben gebracht.

Inzetbare geschiktheid van het leger in gevaar gebracht.

De voormalige soldaat heeft naar voren gebracht, zonder problemen met vrouwen te hebben samengewerkt en ze te respecteren. Ook andere mensen zou de klager naar eigen zeggen om hygiënische rdenen slechts bij uitzondering de hand hebben gegeven. De door hem naar voren gehaalde redenen voor zijn gedrag tegenover vrouwen zijn met het oog op zijn consequente bekering tot de Islam https://www.t-online.de/themen/islam slechts drogredenen, zo oordeelden de rechters. De instelling van de klager weerspreekt de gelijkstelling van man en vrouw in de Grondwet.

Onafhankelijk van dat er geen voorschrift bestaat voor een begroeting door een handdruk, rechtvaardigt het gedrag van de klager de aanname, dat hij vrouwelijke kameraden niet voldoende respecteert en de inzetbare geschiktheid van de Bundeswehr zo in gevaar brengt. Er zou aanzienlijke twijfel over bestaan, dat een soldaat, die vrouwen de handdruk ontzegt, bereid is, voor vrouwelijke soldaten in te staan. (Bron: https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/militaer-verteidigung/id_86601674/bundeswehr-soldat-verweigert-frauen-den-handschlag-und-wird-entlassen.html

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/11/bundeswehr-soldat-verweigerte-frauen-den-handschlag-entlassung-rechtmaessig/