Arglistige poging om de moordaanslag in Halle tegen de AfD uit te buiten

Door: Klaus Hildebrandt.

Ongezouten waarheid over de moordaanslag van Halle en de Duitsland-dag van de Jonge Unie – Open brief aan AKK

Zeer geachte Mevrow Kramp-Karrenbauer, (lieve CDU),

Behalve retoriek en parolen over doorzetten bevatte uw vlammende toespraak voor de Jonge Unie op hun “Duitsland-dag” weer eens niets nieuws, laat staan de één of andere verwijzing, die op een afkeren van de huidige koers had kunnen duiden.

Heel erg vond ik uw arglistige poging om de moordaanslag van deze verwarde individuele dader en, zoals Horst Seehofer hem gisteren noemde – gamer – van Halle generaliserend in verband te brengen metde AfD, aangezien U de AfD betichtte van rechts-radicalisme, ook een reden,waarom ik u thans schrijf. Dergelijke aantijgingen en leugens dienen pertinent te worden tegengesproken.

Het tegnwoordig weer opflakkerende racisme en anti-semitisme in Duitsland is overduidelijk het gevolg van uw eigen absurde migratie-politiek – en niets anders. Heeft de AfD niet vanaf het begin af aan gewaarschuwd voor deze gevaarlike ontwikkeling! Maar u wilde niet luisteren. Voor het overige vertegenwoordigt de AfD toch alleen maar de standpunten, die u een goede tien jaar geleden nog succesvol tot een gevestigde christelijk-burgerlijke partij maakten. Uw CDU heeft totaal haar gezicht verloren. Herkent u haar, de kanselier https://www.youtube.com/watch?v=dd_Ss6Sze2M? Herkent u ook uzelf in haar toespraak voor het Duitse Parlement in 2002?

Zeker is het verkeerd, om individuele mensen vanwege hun ras of hun huidskleur te discrimineren, wat tot voor 4 jaar in Duitsland ook nauwelijks voorkwam. Even erg en nog erger is het echter, om een land door middel van gedwongen assimilering van haar identiteit te beroven, wat zelfs de VN reeds kort na hun oprichting erkenden en hun leden dan ook verboden, en waaraan ook de door de bondskanselier door legitimering-achteraf van uw eigenzinnige beslissing tot grensopening geïnitieerde migratiepact niets kan en ook niets zal veranderen .

Nadat de SPD reeds de gevolgen heeft ervaren van uw Duitsland-vijandige politiek, zullen trots en hoogmoed zich ook op uw CDU wreken. De nu voor de deur staande verkiezingen in het mooie Thüringen zouden beslissend kunnen zijn voor de toekomst van ns land en binnen uw partij stof doen opwaaien.

Uw populistische en verachtelijke omgang met de politieke tegnstander heeft met democratie niets meer te maken. De burger hebben uw goedkope racisme-gedoe dóór en uw globaliserings-experiment zal mislukken.

Alleen al uw omgang met Turkije doet twijfelen aan de competentie van uw politiek, allereerst aan die van de kanselier. Wie zich door een land als Turkije dusdanig laat uitschelden, misbruiken en chanteren, en vervolgens ook nog vasthoudt aan haar aanspraak op op het EU-lidmaatschap, voert iets heel anders in zijn schild. Het was eenvoudig geweest, om al destijds met het robuuste mandaat van de VN een – beschermde- zône in te richten in het noorden van Syrië, teneinde de voor oorlog vluchtende mensen uit de regio aldaar van het noodzakelijkste te voorzien. Nu neemt dictator Erdogan het heft in handen en handelt.

Uw gewetenloze manier van doen tegenover de Duitse bevolking en de AfD valt met niets meer te rechtvaardigen. Wij zullen zien, waar dat toe gaat leiden.

Met vriendelijke groeten, Klaus Hildebrandt.

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/15/arglistiger-versuch-das-attentat-in-halle-gegen-die-afd-auszuschlachten/