Is de Joden-vijandigheid van algemene aard of is ze aanwijsbaar?

Door: Albrecht Künstle.

-Het antisemitisme is realiteit, wat wordt aangetoond door de aanslagpoging in Halle

– en de media verbreiden islamitische krokodillentranen

Wat in Frankrijk nagenoeg aan de orde van dedag is, verbale- en daadwerkelijke aanvallen op Joodse instellingen en mensen, neemt ook in Duitsland toe. En bereikt de top met de poging tot een bloedbad op Joodse gelovigen, die in hun Synagoge in Halle Jom Kippoer vierden. Alleen omdat ze geen vertrouwen hadden in de politiebescherming (?) en het voorportaal zelf bewaakten als een schatkist, kon de dader zijn voornemen niet realiseren – en schoot in plaats daarvan tweeandere mensen neer.

De heersende politiek en hun hofberichtgevers hebben intussen de verantwoordelijke bij de kladden: De AfD, wie anders? Nog op de avond van dezelfde dag werd deze stelling gelanceerd en veelvuldig gekopieerd. Maar waarom vraagt niemand van deze menings-monopolisten zich af, waarom de dader dan geen lid van de AfD was, als deze toch zijn geestelijk thuis zou zijn. Wat had deze Oostduitser moeten weerhouden om tot de AfD toe te treden?

Om maar met mijn stelling te beginnen: Ik zou er wat om willen verwedden, dat het bij de dader gaat om een evangelische Christen, zij het dan geen praktiserende christen.

Waarop is mijn vermoeden gebaseerd? Om klein te beginnen, maak ik de opmaat met mijn niet kleine familie. Ook in deze (aangetrouwde) familie bevindt zich een qua leeftijd niet meer voor verbetering vatbare Joden-tgenstander. Eén enkele, en deze is in tegenstellng tot alle andere katholieke familieleden een protestant. Toeval? Op zoek naar antwoorden op de vraag, hoe het Fascisme van Hitler ook in mijn geboortestreek Zuid-Baden om zich heen kon grijpen, analyseerde ik vele jaren geleden de verkiezingsresultaten tegen het einde van de Weimarrepubliek. En wat moest ik vaststellen? Hoewel onze dorpen slechts een paar kilometer van elkaar vandaan liggen, waren en zijn er nog steeds historisch bepaalde katholiek en protestant gedomineerde gemeenten. Terwijl de katholieke gemeenten tot op het laatst voor het Centrum kozen, vielen de kiezers van de protestantse gemeenten al vroeg voor de lokroep van Hitlers NSDAP met haar uitgesproken Jodenvijandigheid. Toeval?

Nog tegen het einde van de oorlog gingen evangelische dominees vanaf hun kansels tekeer tegen de Joden en duldden Hitlers vernietigingsveldtocht tegen de rest van het Jodendom. Protestantse verzetsstrijders tegen de Nazi’s zijn op de vingers van één hand te tellen. Mijn vader was gestationeerd bij een Luftwaffe/Radar in Dresden,toen deze stad werd gebombardeerd. Dat tevens de evangelische Frauenkirche niet van bommen verschoond bleef, was geen toeval. Een Domleider bevestigde mij onlangs, dat de dominee aldaar een anti-Joodse gifspuiter was, wat voor de geallieerden waarschijnlijk niet verborgen gebleven was. Waarom bleven katholieke kerken, Münster en de Dom anders nog eerder verschoond van bommen? Het Freiburgse Münster bleef overeind, terwijl daar rondom alles werd gebombardeerd. Allemaal toeval?

Toen enkele daagen geleden Michael Stürzenberger te gast was in Lahr formeerde zich aldaar een tegengroep van zangers, onder leiding van de Evangelische vrouwelijke dominee Miriam Waldmann. Pax Europa lichtte op welbekende wijze voor over dat de koranische Islam een zeer diepgaande hetze verbreidt tegen het Jodendom, nog meer dan tegen de christenen. En dat in Frankrijk intussen 100.000 Joden het land de rug hadden toegekeerd, omdat het islamitische antisemitisme nog sterker verbreid is, dan bij ons. “Maakt mij toch niet uit”, verklaarde een vermoedelijk eveneens evangelische protestzangeres tegen een zichtbaar getroffen Jodin uit onze gelederen. Toeval?

Op zoek naar de roots van deze eerder in evangelisch milieu verbreide, anti-Joodse voorbehoudingen hoeft men niet lang te zoeken. Geestelijk vader van het anti-Judaïsme in Duitsland was Martin Luther in eigen persoon. Ik zie er van af, hem te citeren, omdat het door hem afgekondigde tegenwoordig zou worden gerangschikt onder volksophitsing.

Maar wat doen de evangelische kerken? In plaats van het probleem antisemitisme bij de naam te noemen – bedoeld wordt in dit geval niet Bedford-Strohm – en aan te pakken, compenseren ze het fundamentele antisemitisme met een uitgesproken islam-vriendelijkheid. Boze tongen beweren zelfs, dat nog eerder, dan dat de protestanten weer samengaan met de katholieken, ze in Duitsland een evangelisch-islamitisch kalifaat zullen vormen. Hoe dan ook laten evangelische fnctionarissen bijna geen gelegenheid voorbijgaan, om de islamitische gemeenschappen hun solidariteit te betuigen, en zijn zij zelf de ergsten.

Hetzelfde gebeurt bij de media. Bij elke gelegenheid rollen zij voor de hogere islamieten de rode loper uit. Toen de Mitteldeutsche Rundfunk na de poging tot aanslag tegen de Joodse Gemeenschap de solidariteitsbetuigingen voor de Synagoge in Halle toonde, wie was de eerste groep, die werd ingelast? Het waren Islam-gunctionarissen, aan de top Aiman Mazyek van de Centrale Raad voor de Moslms met zijn slechts 10.000 getrouwen van om en nabij de zes miljoen. Moslims. Die het begrip Centrale Raad loskoppelde van Centrale Raad voor de katholieken en Centrale Raad voor de Joden in Duitsland hoe dan ook. En wie zit er in de redactie van mdr? Ook hier wil ik wedden, dat het gesocialiseerde media-makers zijn. En wat willen zij met het naar voren brengen van de islamitische solidariteit met de Joden aantonen? De Islam als speerpunt in de strijd tegen het antisemitisme? Dat eenieder zijn eigen verklaring moge vinden.

Maar anderen zijn niet beter. De Badische Zeitung van 12.10 somde onder de titel “Dader bekent antisemitisch motief” op, wie er allemaal wel solidariteit met de Joodse gemeenschap betuigden. Oo hier op de allereerste plaats die islamitische functionaris A. A. Mazyek, die niet alle Moslims in Duitsland vertegenwoordigt, maar slechts 10.000. Natuurlijk om te eisen, dat de “Godshuizen” beter zouden moeten worden beschermd – waarmee hij op de eerste plaats zijn moskeeën bedoelde. Dat Kardinaal Marx van de Duitse bisschoppenconferentie tot de eersten behoorde, die op hun homepage zijn gechoktheid over de daad aankondigde, houdt dit Islamvriendelijke blad achter. Erger nog: Omdat ik de redacties van de Badische Zeitung voor de voeten gooide, dat ze o. a. de in de Koran diep gewortelde Joden-vijandigheid penetrant uitstralen, legden ze mij via de mail met dit regionale krantje een contactverbod op! Zo ziet hun strijd tegen het antisemitisme eruit.

De evangelische geledingen schijnen een waar probleem te hebben met zich radicaliserende elementen. In een interview met een RAF-onderzoeker Wolfgang Kraushaar in DLF van 17. 10. 2017 gaf deze toe, dat driekwart van de TOP- terroristen zijn opgegroeid “in evangelische milieus”- bij het halve aandeel van de bevolking. De vader van Gudrun Ensslin was een evangelische dominee. Ook al toeval? Bepaald niet, vele PROTESTANTEN Lijken hun naam niet voor niets te dragen. Het protest(antisme) laat zich politiek slecht onderbrengen. Wat de latente hang naar het verwerpen van Joden niet draaglijker maakt. In het bijzonder niet de wederom positieve wending tot de Islam, die een uitgesproken Jodenvijandigheid in zich draagt. Ook al toeval?

En de moraal van de geschiedenis: De evangelische kerken verliezen ook door hunuitgesproken openheid naar de Islam toe vele gelovigen. En verspelen zo de kans, de afvalligen binnen hun kerken vast te pinnen op de gemeenschappelijke roots van Joden en Christendom. En daarnaast, dat de koranische Islam met afstand erger is, dan Martin Luther ooit geweest is. En daarnaast, dat wij weliswaar altijd al tussen de 10 tot 15 procent verstokte antisemieten hadden, maar deze quote met elke miljoen Moslims meer toeneemt, nu ca. 20 procent bedraagt – en verder zal toenemen. En om op het gevaar te wijzen, dat de Islamitische Jodenvijandigheid eens dimensies zou kunnen aannemen, die dergelijke pogingen tot terreur, zoals door de Jodenhater in Halle, in de schaduw zouden stellen.

En nu mijn vraag tot slot: Wie wedt er met mij, dat de dader een evangelische kindertijd heeft “genoten”?

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/17/ist-die-judenfeindlichkeit-allgemein-oder-ist-sie-zuordenbar/