Waarom gewelddadig geworden Moslims vaak doorgaan voor “ontoerekeningsvatbaar”

Door: Albrecht Künstle.

– In Offenburg staat op het ogenblik een Somaliër voor het Gerecht, die “stemmen hoorde”

– slachtoffer is een gepensioneerde, die als gevolg van een schedelbasisfractuur half blind werd

Dagelijks worden autochtonen slachtoffer van mes- en andere aanvallen. Relatief de meeste van deze aanvallen worden begaan door Moslims, door de gasten van Merkel. Hierover wordt alleen bericht in de lokale pers, omdat de kranten anders te dik zouden worden en naast de menselijke slachtoffers ook te veel bomen, die nodig zijn voor de papierfabricage, eraan zouden moeten geloven. Wie het massale aantal van dergelijke aanslagen niet wil geloven, kan een kijkje nemen in de criminaliteitsstatistiek van de BKA, die ik elders systematisch doorgewerkt heb.

Terwijl Duitse daders zoals nu in Halle als rechts-extremistisch worden geclassificeerd, laat men islamitische schepselen meestal doorgaan voor getraumatiserd en geestelijk verward. Als deskudigen en rechters al niet met dit bewijs van onschuld komen aanzetten, dan doen de daders dit zelf wel. Deze dader verklaarde voor de rechtbank, dat hij pas op de vlucht “ziek in zijn hoofd” werd. “Stemmen” zouden hem tot zijn daad hebben gedreven https://www.badische-zeitung.de/angeklagter-will-stimmen-gehoert-haben–178364968.html.

Maar hoe dan ook blijkt hij niet zo ziek in zijn hoofd te zijn,dat hij ook zijn gewelddadige aanval bedreef met een veelvoudig Allahu-Akbar. Politie en voorbijgangers getuigden voor de rechtbank, dat hij reeds voor de daad opviel door het agressief kleineren van “ongelovigen” en ook weer door Allahu-Akbar-kreten.

Aangezien dit schema maar al te bekend is, rijst de vraag, waarom zo opvallend veel islamitische daders zogenaamd geestesziek zouden zijn. Tenslotte zijn Moslims geen ras, dat gekenmerkt zou worden door geestesziekte. Nee, de oplossing van het fenomeen ligt – waar ook anders – in de Koran! Als ik moest optellen en citeren, op welke plaatsen in de Koran de strijd tegen ons, ongelovigen, wordt voorgeschreven aan de getrouwen van Mohammed, zou dat meerdere pagina’s in beslag nemen. Wie het wil weten, kan mijn Koran-synopsis*) erbij halen, waarmee men met dienovereenkomstige zoekwoorden in vier verschillende Koran-vertalingen ontdekkingen doet.

De Koran-afhankelijke Moslims hebben alleen heel wat te stellen met de keuze van de middelen, op welke manier Joden en Christenen gedood kunnen worden. Het instrument van Mohammed was het zwaard, waarmee hij eigenhandig ongelovigen doodde. Als het hem teveel werd, kregen zijn medestrijders het bevel om te doen. Bijv. 800 mannen van joodse stammen, die om niets en nog eens niets werden geëxecuteerd. Tegenwoordig dragen de volgers van Mohamed niet langer zwaarden, omdat die te belemmerend zijn. Vandaar,dat ze op messen teruggrijpen. Die zijn weliswaar niet zo lang, maar des te scherper. En als men die even niet bij de hand heeft, dan kunnen het ook benen zijn, waarmee de Somaliër de gepensioneerde in Offenburg in elkaar heeft getrapt.

Hierop is de vraag, waarom er zo ongegeneerd geweld wordt ingezet, en waarom islamitische daders voor, tijdens en na hun bloedige karwei niet worden geplaagd door een slecht geweten. En ook hier loont het, een blik te slaan in de Koran, die vele strenggelovige Moslims van buiten hebben geleerd! Wie het klaarspeelde om deze vele honderden bladzijden van buiten te leren, moet wel heel helder van geest zijn. En deze Koran levert niet alleen de licentie om te doden, maar ook het brevet van onschuld, niets onrechtmatigs te doen. En wel, zoals te verwachten viel, in het Medinese gedeelte van de Koran, Soera 8, vers 17. Hier wordt aan de islamitische strijders ook voor de toekomst in het stamboek geschreven, dat zij nooit schuldig zijn, omdat Allah alles voor zijn rekening neemt. Hiertoe greep MohammedsKoran terug op de legendarische “Slacht van Badr.” https://de.wikipedia.org/wiki/Schlacht_von_Badr en legde daarin vast ( hier in vier vertalingen, zodat Islam-autoriteiten niet weer beweren, dat wij vervalste Korans in handen hebben:

En niet gij hebt hen gedood, maar Allah. En niet jij hebt een worp uitgevoerd, maar Allah. En zijn wens was het ( met alle middelen) zijnerzijds de gelovigen iets goeds te laten beleven. Allah hoort en weet (alles).

Niet gij hebt hen verslagen, maar Allah versloeg hen. En niet jij hebt geschoten, maar Allah loste het schot, en beproeven wilde hij de gelovigen met een mooie beproeving van hem. Waarlijk, Allah is alhorend, alwetend.

Gij hebt hen niet gedood, maar het is God, die hen doodde. Jij hebt (het zand niet) geworpen, maar het is God, die geworpen heeft. Hij wilde de gelovigen een genade bewijzen. God hoort gewis alles en weet alles.” (Deze vertaling is in zoverre schaamteloos, dat ze de Allah van de Islam gelijkstelt met onze God).

Blik vooruit: Ik heb niet meer de illusie, dat onze theologische schriftgeleerden, mensen van de kerk, deskundigen van alle schakeringen en strafrechters zich zullen verwaardigen, eens in de Koran te kijken. Als arbeidsrechtskundige en ook deelstaat-arbeidsrechter heb ik mij tijdens mijn opleiding de gevleugelde leerstelling ingeprent, “de blik in de wet verduidelijkt de rechtsbevinding”. Daar houd ik me ook nu nog aan, als ik het gedrag van Moslims wil doorgronden. Mijn blik geldt de Koran, die tegelijk ook de wereldlijke wetgeving van de Islam is. Omdat hooggeplaatste gerechts-schepselen dit niet doen, hoewel ze dezelfde juridische opleiding genoten hebben, zullen ze doorgaan met ontelbare islamitische daders het “brevet van onschuld”, van verwardheid en van schizofrenie te verlenen. Dat kost ons een massa geld, want de aanvullende psychiatrische verzorging in gespecialiseerde instellngen is nog kostbaarder dan het eenvoudige wegsluiten achter gevangenismuren.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/10/18/warum-gewalttaetig-gewordene-muslime-oft-als-unzurechnungsfaehig-gelten/#more-25769