Dus toch: AfD welkom in Israël!

PI-NEWS IN GESPREK MET AfD-VERTEGENWOORDIGER IN HANNOVER

Door: Jörg Haller.

De uitgenodigde persvertegenwoordigers waren niet te zuinig ontzet, toen de plaatsvervangende voorzitter van de AfD-fractie, Stefan Henze, de stellingname voorlas van de Landraad der partnerregio Beneden-Galilea. Hierin heet Nitzan Peleg elk lid van de AfD-fractie welkom in Israël. De beslissing berust echter alleen bij het regio-bestuur.

De president van de regio, Jagau (SPD) had in zijn uiteenzetting over het uitsluiten van de AfD van de delegatiereis naar Israël in November steeds benadrukt, dat de AfD in Israël niet welkom zou zijn en de uitsluiting in het belang van de partnerregio zou zijn.

“dat is doodgewoon gelogen”, aldus Stefan Henze. “Met deze stellingname is bewezen, dat de verachting en uitsluiting alleen aan Duitse kant en in de persoon van de Heer Jagau en afgezanten, zoals de Heer Krause (SPD) plaatsvindt.”

De SPD- regio-vertegenwoordiger Paul Krause had in verband met de onenigheid over de deelname van de AfD aan de Israël-reis van “politieke hygiëne” gesproken, wat bij de AfD tot buiten de regio voor opschudding zorgde.

SPD liegt onbeschaamd – AfD komt daartegen in het geweer

Ook de uitspraken van de voorzitter van de regionale vergadering Walter Richter (SPD), volgens welke een afgevaardigde van de AfD de gruweldaden van het Derde Rijk verontschuldigd zou hebben, kon door het voorleggen van het desbetreffende woord-protocol worden weerlegd.
“Juist het tegendeel was het geval, zoals wordt bevestigd door het protocol. De fractie stelt duidelijk: De afgevaardigde had er op gewezen, dat er in Duitsland sprake is van van een generatie, die geen persoonlijke, historische achtergrond meer heeft m. b. t. de gruweldaden van het Derde Rijk, daarom is het belangrijk, de mensen er aan te herinneren en te sensibiliseren,” citeert Henze het uittreksel uit het protocol.

Voorlopige beschikking tegen anti-AfD-stemming

De fractie heeft een voorlopige beschikkking tegen haar uitsluiting van de reis ingediend bij de rechtbank, de beslissing wordt volgende week verwacht. Als democratisch gekozen partij zou de AfD niet eenvoudigweg via een meerderheidsbesluit uit het politieke discours moeten kunnen worden genomen – een dergelijke stemming zweemt naar wederrechtelijkheid.

AfD-Hannover reist in elk geval naar israël

Met of zonder regio-delegatie wil de AfD Beneden-Galilea en andere regio’s bezoeken, een eigen reis van de AfD stelt Stefan Henze in het vooruitzicht. De regio- en parlements-afgevaardigde Dietmar Friedhoff verklaarde, dat een van de ware vijanden van de Joden in het discours der andere partijen zo goed als voorbijgezien wordt: Het islamitische extremisme, onder welk immers ook Israël moet lijden. Te gast was bovendien AfD-regiofractielid de Heer Emanuel Bernhard Krauskopf, bestuurslid van de vereniging Joden in de AfD: Eenderde van de Duitse Joden stemt reeds op de AfD, beschrijft hij zijn bevindingen uit persoonlike contacten met de Joodse Gemeenschappen in Duitsland. Ook verzocht hij om differentiëring: “De relatie van Israël tot de AfD wordt door de negatieve uitspraken van de Centrale Raad en van de consulaten in Berlijn niet in zijn geheel weergegeven” en verwees daarbij naar zijn diplomatieke betrekkingen binnen Israëlische regeringskringen.

Overigens is ook de kandidaat cvan de AfD-Hannover, Gen.-Kol. b.d. Joachim Wundrak een grote vriend van Israël, die vorig jaar nog als een van de vertgenwoordigers der Bundeswehr met Minister-president Netahyahu en tevens met Staatspresident Reuven Rivlin een ontmoeting had. Als een partij, Voor welke na vele andere soldaten en politici, een van de hoogste soldaten in rang van Duitsland zich kandidaat stelt, in het Buitenland door de gevestigde partijen wordt zwartgemaakt en als problematisch beschreven, kan men uitgaan van schaamteloze machtspolitiek van de gevestigde partijen.

De pers bericht half-terzake.

De regionale pers bericht op grond van de voorgelegde feiten in de communicatie met de Israëlische partners relatief terzake en ziet algemeen af van gebruikelijke ondertonen en demonisering van de AfD: Faire berichten zijn te lezen in het Göttinger Dagblad, Die Neue Presse, vertekende en half-ware informatie over de reis van de Hessische parlementaire delegatie naar Israël verbreiden o. a. T-Online en Focus. Er worden daar geen afspraken afgezegd, maar de AfD-vertegenwoordiger Dimitri Schulz, zelf Jood, werd uitgesloten van enkele ontmoetingen. In plaats daarvan had hij in meerdere media in Israël de gelegenheid, over de feitelijke doelstellingen en de pro-Israëlische houding van de AfD voorlichting te geven.

Door: Jörg Haller.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/10/also-doch-afd-in-israel-willkommen/