Alles en iedereen praat over antisemitisme, de media stoken het op

Door: Albrecht Künstle

– Er gaat bijna geen dag voorbij, waarop niet wordt gewaarschuwd voor het toenemende gevaar

– En de media lijken er geen been in te zien, dit op te stoken

Bijna dagelijks wordt er bericht over antisemitisme in dit land. En bijna elke week wordt er een enquète gepubliceerd, hoezeer dat weer is toegenomen. Verbaast men zich dan nog over dergelijke enquète-resultaten, wanneer de mensen niets anders wordt voorgeschoteld. Wanneer men dagelijks leest over noodtoestand van het klimaat, geloven steeds meer daarin, als ze een mooie nazomer meemaken. Steeds weer dezelfde indoctrinatie leidt uiteindelijk tot een soortement hysterie, zodat wij werkelijk geloven in datgene, wat ons penetrant door de strot wordt geduwd. De ene onheilsboodschap stimuleert de volgende en neemt een hoge vlucht.

Maar deze hoge vlucht nemen komt niemand ten goede, omdat de feitelijke focus op de potentiële kring van daders steeds meer verbleekt en aldus moeizamer te bestrijden valt.

Daarover viel mij het volgende in:

“Es staat ons een strenge winter te wachten”, zegt een Canadees tegen zijn vrouw, want de Indiaan aan de overkant slaat meer hout in dan andere jaren. Een week later zegt de indiaan tegen zijn squaw: “Er komt metterdaad een strenge winter, want de blanke man/buurman heeft een grotere tankwagen laten komen, dan anders”. En slaat nog een paar vadem hout méér in. “Kijk eens naar die indianen aan de overkant, die slaan nog steeds hout in; het wordt een heel strenge winter. Ik kan maar beter opdracht geven om nóg een voorraad stookolie te leveren”.
Dus blijft er voor de winter niets anders over dan streng te worden?

Ik hoop, dat dit verhaaltje niet wordt uitgelegd als bagatellisering van het probleem. Maar ik denk evenmin, dat het antisemitisme zo’n hoge vlucht genomen heeft, als men ons, om welke reden dan ook, wil wijsmaken.

Als het evenwel tóch zo schrikbarend is toegenomen, zijn de media daaraan niet onschuldig:

Maandagavond 21. 10 werd op Duitsland 1 de première uitgezonden van de fimdocunemtaire “Die Ungewollten – die Irrfahrt der St. Louis.” Een aangrijpende film, ik kon er vervolgens bijna niet van slapen.

Het ging over de door Nazi-strategen op touw gezette overbrenging van 900 Joden naar Cuba, die aldaar echter niet aan land mogen. De kapitein probeerde, met de vertwijfelde Joden in de VS en tenslotte in Canada aan te meren, maar ook die sloten de poorten. Uiteindelijk ging het weer terug naar Duitsland, toen kort voor de zekere dood Engeland en de Benelux-landen erbarmen toonden en de Joden opnamen.

En een schelm, die daarbij uitging van iets goeds. Aan het einde van de film kwam zijn intentie aan het licht. Er werd duidelijk gemaakt, dat ook de Amerikaanse Joden de Duitsers niet wilden hebben. De boodschap luidde dus, dat de Joden niet eens van zichzelf houden en zelfs elkaar aan het mes rijgen. M. I. wordt zo op zijn minst de verachting van de Joden opgestookt.

Uit hetzelfde vaatje tapt de Badische Zeitung van 26. 10 met de reportage “Die Greiferin”

https://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/die-greiferin–178700667.html, ter gelegenheid van de 25-jarige sterfdag van ene Stella Goldschlag. Een Jodin, die andere Joden verraadde aan de nationaal-socialistische beulsknechten, de Gestapo – nadat zijzelf in handen van de Nazi’s wasgevallen en zwaar mishandeld. Maar deze slechte zaak werd reeds in 1995 door SWF en ORF uitgezonden in een 43 minuten durende filmdocmentaire. Er is ook een boek van. M. i. wordt met het oprakelen van dit verraad van Joden door een Jodin de verachting voor Joden gestimuleerd
.

Welke Duvel ermee speelde, dat de Badische Zeitung uitgerekend ter gelegenheid van deze sterfdag met deze anti-joodse terugblik moest komen aanzetten? Op 26 oktober 1994 vond ook …

Een vredesverdrag plaats dat de oorlogstoestand tussen Israël en Jordanië beëindigde. Koning Hoessein I https://de.wikipedia.org/wiki/Hussein_I._(Jordanien) en Yitzhak Rabin https://de.wikipedia.org/wiki/Yitzhak_Rabin sloten na 46 jaar oorlog een vredesverdrag https://de.wikipedia.org/wiki/Israelisch-jordanischer_Friedensvertrag tussen Jordanië https://de.wikipedia.org/wiki/Jordanien en Israël https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_Staates_Israel in Wadi Araba https://de.wikipedia.org/wiki/Wadi_Araba.

Of

Kurt Beckwordt gekozen tot minister-president van Rijnland-Palts, als opvolger van Rudolf Scharping. (zou prima hebben aangesloten bij de stemmen-telling bij de SPD)

Of over het actuele onderwerp Franco, 75 jaar eerder op 26. 10. 1944

In het Franse Toulouse vergadert het nieuwgevormde “Spaanse Bevrijdingscomité” , om te beraadslagen over een afzetten van het Franco-regime in Spanje.

Of op 27 oktober 1994, eveneens 25 jaar geleden:

Als eerste president van de Verenigde Staten bezoekt Bill Clinton t. b. v. vredesbesprekingen Syrië,

of: de hurricane Mitch https://de.wikipedia.org/wiki/Hurrikan_Mitch, met windsnelheden https://de.wikipedia.org/wiki/Windgeschwindigkeit tot en met 285 km p/u één van de sterkste tropenstormen van de 20ste Eeuw, raast over Midden-Amerika en kost meer dan 7000 mensen het leven. (en dat, hoewel deze hurricane nog niets kon weten van de klimaat-catastrofe van de volgende eeuw – sorry, dat was 1998, toen mocht er immers alleen nog maar worden geoefend voor de 21ste Eeuw).

Dus onderwerpkeuze genoeg voor elke krant!

Ik zal deze opsomming van antisemitisme verbreidende media voortzetten totdat de – anderen van haat betichtende – media ophouden met zelf aversies tegen Joden aan te scherpen. Om elk misverstand te voorkomen: De Joden zijn niet beter dan één van ons – maar ook niet slechter – in het bijzonder op wetenschappelijk gebied.
Waarom worden dan hun misstappen tegenwoordig opgerakeld en miljoenvoudig verbreid?

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/11/01/alles-spricht-ueber-antisemitismus-medien-befeuern-ihn/