BPE-herdenking ter gelegenheid van de 15de sterfdag van Theo van Gogh in Amsterdam

Door: Michael Stürzenberger.

MODERN INGESTELDE MOSLIMA IN NONNEN-HABIJT WIL ZICH INZETTEN VOOR MUSEUM

Woensdag deden wij verslag van de aanval in Amsterdam http://www.pi-news.net/2019/11/amsterdam-attacke-auf-islamkritikerin-am-theo-van-gogh-tatort/ van een vermoedelijke Moslim op een medestrijdster bij onze herdenking ter gelegenheid van de 15de sterfdag van de Nederlandse filmmaker en Islam-bekritiseerder Theo van Gogh. In het aangrenzende Oosterpark, zo’n 300 meter verwijderd van de plaats van de aanslag, staat het gedenkteken “De Schreeuw”, dat herinnert aan de moord op hem door een Moslim van Marokkaanse afkomst op 2 november 2004. Aldaar namen wij bovenstaande video op, waarin de Islamcriticus Michael Höhne-Plattberg en ik bijzonderheden ter sprake brengen over de typisch islamitische achtergrond van deze moord.

Tot onze verrassing vervoegde zich daar vervolgens een als non verklede Moslima, die eveneens uitdrukking wilde geven aan haar rouw. Salima is een artieste en vertelde, dat ze zich inzet voor de bouw van een Theo van Gogh-museum.

De moord zou haar destijds de ogen hebben geopend. Op dat tijdstip had ze nog een hoofddoek gedragen en dacht, dat de kritiek van Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali niet gerechtvaardigd was. Maar vervolgens overtuigde ze zichzelf ervan, dat beiden met betrekking tot de onderdrukking van de vrouw gelijk hadden en legde haar hoofddoek af.

Salima toonde zich tevens solidair, toen Edwin Wagensveld op 15 juni in Eindhoven werd aangevallen door Moslims https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/15/pegida-voorman-aangevallen-bij-flyeractie-in-eindhoven-a3963851 en voerde toen met hem een uitvoerig videogesprek.

In de volgende video is te zien, hoe zij bij de BPE-herdenking bij het van Gogh-gedenkteken kwam en met ons een gesprek voerde over de modernisering van de Islam.

Vervolgens droeg zij in de vorm van een gezongen voorstelling op haar eigen wijze de herinnering aan van Gogh voor:

Natuurlik is het irritant, dat zij hierbij twee maal “Allahu Akbar” zong, wat bij de herinnering aan een islamitisch gemotiveerde moord zeer ongepast lijkt. Maar ze bedoelt het waarschijnlik anders, aangezien in haar voorstellingswereld de Islam ook vreedzaam en verzoenend kan zijn. Deze jonge Marokkaanse is vermoedelijk in haar jeugd opgegroeid met verhalen van haar ouders en grootouders over een “barmhartige” God Allah en een “zijn naasten liefhebbende” profeet Mohammed. In ons aansluitende gesprek probeerde ik, tot haar gedachtenwereld door te dringen, haar kritische vermogen tot wasdom te brengen en vanuit haar gezichtspunt de mogelijkheden te verkrijgen, over hoe de gevaarlijke bestanddelen van de Islam onschadelijk kunnen worden gemaakt.

Dit gesprek toont aan, dat er bij haar sprake is van de goede intenties. Ze spreekt van een “verlichting”, die in de islamitische wereld en in de hoofden van radicaal denkende Moslims zou moeten doordringen. Maar de kritiek op de Islam en op Mohammed lijkt in de loop van ons gesprek zienderogen te veel van haar te vragen. Begrijpelijk, want het is moeilijk, als men vanuit de eigen positieve blik thans zo langzamerhand stuit op het wijde veld der brandgevaarlijke bestanddelen.

Ik ben er zeker van, dat ze het totale draagvlak van de Islam nog niet door heeft. Het is ook de vraag, of ze zich er überhaupt toe zou brengen, om zich bezig te houden met al de negatieve aspecten, die vermoedelijk haar wereldbeeld op z’n kop zouden zetten. Bijgevolg zou dan voor haar tevens de consequentie zijn, zich in te zetten voor een verbod op de politieke Islam, zodat er slechts een ongevaarlijk spiritueel restant overblijft.

Of ten langen leste het uittreden uit de Islam en de bekering tot het Christendom, want bij Jezus zou ze al de liefdevolle en mensvriendelijke religieuze elementen vinden, die ze klaarblijkelijk voor zichzelf heeft verinnerlijkt. Maar dan zou haar vrije leven als artieste voorbij zijn en zou ze zich in acuut levensgevaar bevinden.

De Duitslandtoer van BPE ter voorlichting over de politieke Islam gaat vrijdag verder in Karlsruhe van12 – 18 u. De manifestatie vindt aldaar overeenkomstig de wens van het ordeningsbureau plaats voor de Stephanskerk, op de hoek van de Erbprinzenstrasse/Herrenstrasse.

Zaterdag zijn wij van 11 tot 18 uur in Stuttgart op de Kronprinzplatz. Het weekend daarop op vrijdag in Erfurt en op Zaterdag in Weimar. Het is de hoogste tijd, om de politiek ertoe te brengen, de hoognodige omvangrijke veranderingen na te streven. De Burgerbeweging Pax Europa draagt er haar deel aan bij, dit erdoor te drukken.

(Camera: Jörg-Michael Klein)

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/11/bpe-gedenken-zum-15-todestag-von-theo-van-gogh-in-amsterdam/