Karlsruhe: Kwalijke laster tegen Stürzenberger op flyer

VALSE AANTIJGING: “VEROORDEELD VANWEGE GEWELDDADIGE INMENGING”

Door: Michael Stürzenberger.

Sinds we met de Burgerbeweging Pax Europa op Duitsland-tournee zijn, ter voorlichting over de politieke Islam, schrijft de mainstream-pers bij bijna elk artikel daaromtrent de valse informatie van Wikipedia over, dat ik “meermalen ben veroordeeld wegens volksophitsing”. Veel eerder werd ik in Duitsland nog nooit rechtsgeldig veroordeeld wegens volksophitsing. De enige rechtsgeldige veroordeling vond plaats in Oostenrijk, en wel vanwege “ophitsing”. Mijn “vergrijp” was, dat ik de ex-Moslim Nassim Ben Iman had geciteerd.

Bij deze openlijke heksenjacht gaat het steeds weer volgens hetzelfde principe: In geen enkele stad komen de zogenaamde “kwaliteits”-journalisten met de feiten over de politieke Islam, maar gaan ze de zakelijke discussie rondom het ongewenste onderwerp uit de weg door de brenger van het slechte nieuws te stigmatiseren.

Bij de linkse tegendemonstraties bij de BPE-manifestaties worden deze louter ter vernedering van andersdenkenden bedachte beweringen echter regelmatig op flyers in omloop gebracht. Maar in Karlsruhe vond op 8 november een nieuwe opwelling van deze linkse lastercampagne plaats, doordat er een schriftstuk werd uitgedeeld met de onbeschaamde leugen, dat ik zou zijn veroordeeld wegens “gewelddadige inmenging”.

Onbegrijpelijk. Ik werd in de tien jaar, waarin ik nu in het openbaar bij meer dan 350 manifestaties en ‘info-stands’ optrad, al geslagen, bekogeld, bespuugd,beledigd en ontelbare keren met moord bedreigd. In al deze situaties heb ik nooit gereageerd met gebruik van geweld. En nu wordt er zo’n eer-kwetsende smeerlapperij in de wereld gebracht. Hoe dan ook stond er op dit pamflet een colofon, in tegenstelling tot een dag later in Stuttgart, toen een tegen mij gericht Antifa-papiertje anoniem werd gehouden, waarvan wij dan ook per omgaande aangifte deden, waarop de politie zich er mee bemoeide.

De voor de flyer verantwoordelijke persoon Ulrike W. wordt nu voor deze laster en kwaadsprerij ter verantwoording geroepen volgens paragraaf 186 en paragraaf 187 van het Wetboek van Strafrecht. In haar ophits-geschrift beledigde ze mij daarenboven als “extreem rechtse Islamhater, die “zijn Islam-haat” door de straten brult”, “ophitst tegen vluchtelingen” en “personen aanvalt met persoonlijke beledigingen”. Juist het tegendeel is waar.

Daarnaast komt de tweede onware voorstelling van zaken, dat ik bij de Bagida-wandeling in Januari 2015, toen er 1500 mensen in München in de Sonnenstrasse op de been waren, “openlijk samen met de NPD ben opgetreden”. Het was veel eerder zo,dat enkele NPD-functionarissen in de schemer ver achterin de massa, niet door ons herkend, rondliepen. Als wij ze hadden geïdentificeerd, zouden ze door ons als ongewenste personen naar het einde van de demonstratie-optocht verwezen zijn. Meer laat het manifestatie-recht niet toe, want pas bij duidelijke verstoringen kan men personen uitsluiten.

In het onwaarachtige pamflet wordt ook nog PI-NEWS belasterd als zijnde “constitutie-vijandig”. Tot mijn verrassing was daarin metterdaad ook nog iets bij benadering positiefs: Zo moesten ook linksen “met de Islam kritisch van gedachten wisselen”. “Als anti-fascisten (m/v)”zou men elke islamistische en regressieve beweging moeten afwijzen”. Deze ‘stromingen” worden beschouwd als mens-vijandig, de vrijheid in gevaar brengend en soms zelfs als antisemitisch.

Maar daar ligt nu “het verschil” tussen een “antifascistische interventie” en “Stürzenbergers haatpredikingen”. Men schuift mij in de schoenen, dat ik Moslim(a)s generaliserend zou neerzetten als islamistisch en gevaarlijk, wat aantoonbaar niet klopt. Deze linksen zeggen precies zoals wij ook doen, dat kritiek “nauwgezet moet worden geformuleerd” en zich niet zou mogen richten “tegen mensen van het islamitische geloof op zichzelf”, maar “tegen islamistische stromingen, die overduidelijk moeten worden bestreden.

Wanneer ze nu nog het begrip “islamisme” vervangen door “politieke Islam”, dan komen de zogenaamde antifascisten m/v langzaam bij de kern van het probleem. En als ze nog eens ophouden metdie onwaarachtige laster tegen ons, dan kan op de één of andere manier misschien zelfs over dit existentiële gevaar een dialoog worden gestart. Het gebaar, dat ons uiteindelijk allemaal bedreigt, of men nu politiek links- of rechts van het midden staat.

De linksen en de links-extremisten in dit land moeten hoe dan ook in de gaten krijgen, dat zij in hun bijna bezeten “strijd tegen rechts” niet langer ongestoord wederrechtelijk kunnen voortzetten. De totale waanzin was te zien in Karlsruhe, toen ons, feitelijk argumenterende democratische voorlichters over een totalitaire ideologie, een spandoek werd voorgehouden met de opdruk “Pogroms verhinderen, voor ze plaatsvinden”.

Sommige links-gestoorden nemen nu eenmaal overal mensen-vermoordende Nazi’s waar, ook als bij de betreffende manifestatie uit solidariteit een Israël-vlag wordt gehesen en men waarschuwt voor het gevaarlijke Nazi-Islam-pact., dat juist nu weer een renaissance beleeft http://www.pi-news.net/2019/04/die-renaissance-des-nazi-islam-paktes/ . Het zou intussen eigenlijk al tot de laatste linkse gelederen moeten zijn doorgedrongen, dat wij uitgesproken en vastberaden tegenstanders van het Nationaal-Socialisme zijn.

Hier ziet u de livestream uit Karlsruhe van “Europees Verzet Online (EWO),waarin vele spannende discussies te zien zijn en waarbij wel meer dan 17.000 toeschouwers aanwezig zijn:

Voor het laatste manifestatie-weekend van dit jaar zijn wij komende Vrijdag van 12 tot 19 u. bij het Luther-monument aan de Anger in Erfurt en zaterdag van 11 tot 18 u. op het Frauenplan bij het Goethe-huis in Weimar. Beide manifestaties zullen wederom door de EWO worden weergegeven.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/11/karlsruhe-ueble-verleumdung-auf-flugblatt-gegen-stuerzenberger/