Nieuwste kerkmode in Duitsland: Klokkenluiden tegen de vrijheid van meningsuiting

Door: David Berger.

Zo ongeveer twee jaar geleden is het heel ongemerkt begonnen: lichten in de kerken werden uitgedaan en daarnaast de doodsklokken met volle kracht geluid, zodra in in de buurt van een kerk een demonstratie of een maniestatie zou plaatsvinden, die het systeem-Merkel hard bekritiseert. Wat klein begon, behoort nu tot de goede toon van de kerk, zoals ooit ook het “amen”

Karlsruhe, Landau, Neurenberg, en andere steden kunnen worden genoemd als steden, waar de kerk probeert, met klokgelui naar behoren aangemelde manifestaties te verstoren. Niet alleen, dat daarmee indirect wordt geprobeerd, het recht op demonstratie op te heffen, nee, men toont tevens een grote mate aan masochistische eenzijdigheid. Nooit zijn het christen- kerk- of mensenvijandige (bijvoorbeeld pro- abortus) manifestaties, die men hier probeert te verstoren resp. af en toe nagenoeg onmogelijk te maken.

Een kerk, die de gelovigen van bovenaf voorschrijft, wat ze moeten denken

Hierbij houdt men de stijl aan, die hoort bij een kerk, die men eigenlijk achter zich wilde laten. Een kerk, die niet de dialoog zoekt, maar – in de meest ware zin van het woord – van bovenaf en dogmatisch de domme schapen vertelt, wat te doen. Geen dialoog met de zorgen van de mensen. Het gaat er slechts om, ze stil te krijgen, als ze naar de zin van de machtige staat en van de kerk te lastig worden. En daarbij tegelijk te laten zien: Wij trekken aan het langste eind!

En precies deze brandstapel 2.0-methode komt vooral van zichzelf als progressief presenterende geestelijken, die tegenwoordig in de kerk een richting propageren, die zo totaal geen pas geeft, wat betreft de omgang met hun klokken: Meer democratie, meer menselijkheid, meer dialoog, meer nabijheid van mensen wagen en zodoende de kerk compleet ombouwen.

Hier vraagt men zich dan al af: Zijn dat slechts edele voorwaarden, waarmee men de mensen wil misleiden? Opdat ze niet merken, dat het bij de hele aangelegenheid nergens anders om gaat, dan de ware agenda er achter te verbergen?

Deze ware agenda valt hierom heel eenvoudig te formuleren, omdat ze een traditionele strategie van in het bijzonder de protestanten is: “Juist met de machtigen, die onze macht versterken en voor ons miljarden aan kerkbelasting inzamelen zo weinig mogelijk wrijvingsvlakken.” Daarover kan men alleen nog maar met boosaardig sarcasme zeggen: Ze hebben de boodschap van het Rijk Gods perfect begrepen!

En hoe staat het met jullie katholieken? Wierook als CO2-belasting

Dat de evangelische kerk 2000 nieuwe klokkenspellen met de song “Er is geen recht op Nazi-propaganda”besteld zou heb en, is echter tot nu toe alleen maar een boosaardig gerucht. Een evangelische mede-christen heeft migezegd, dat vervolgens de katholieken sowieso eens de wierook zouden moeten afschaffen, teneinde de verpesting door cO2 niet nog verder te bevorderen. Paus Franciscus heeft, terwijl hij de Pachamama-figuren uit de Tiber viste, https://philosophia-perennis.com/2019/11/04/taeter-outet-sich-warum-ich-die-pachamama-figuren-in-den-tiber-werfen-musste/ daarvoor reeds voorzichtige bereidheid gesignaleerd.

Slechts een voorbeeld daarvan van de laatste dagen: Hier de St. Stephan in Karlsruhe tijdens de BPE-info-manifestatie met Stürzenberger.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/11/14/neueste-kirchenmode-in-deutschland-glockenlaeuten-gegen-meinungsfreiheit/