Het kan ook anders: Doodstraf voor “hatespeech” en het verbreiden van fakenews op Internet

Door: David Berger.

Terwijl Duitse politici er nog steeds over nadenken https://philosophia-perennis.com/2019/11/07/justizministerin-beleidigt-regierung-plant-jetzt-strafrechtsverschaerfung-bei-beleidigung/, hoe ze het beste kunnen optreden tegen Majessteitsschennis op Internet en onze minister van Justitie slechts aarzelende pogingen waagt, doen buitenlandse collega’s haar even voor, hoe er zeer snel rust in de tent kan heersen.

Niemand minder dan de president van de Russische deelstaat-republiek Tsjetsjenië Ramsan Kadyrow eist namelijk de doodstraf https://www.oe24.at/oesterreich/politik/Kadyrow-will-Todesstrafe-fuer-Internet-Trolle/406252627 voor buitengewoon eclatante gevallen van hatespeech, fakenews en belediging van politici op internet – in het bijzonder op Facebook en twitter. Zoals bv. krenking van de eer van politici resp. “eclatant gebrek aan respect” in de online geuite kritiek tegenover hen.

Bij lichtere vergrijpen slechts de tong er uitsnijden

“Als wij ze niet stoppen, doordat wij diegenen doden, arresteren, afschrikken,, die de eenheid onder de mensen schenden, doordat zij geruchten en tweedracht verbreiden, gebeurt er niets” (Kadyrow)

Wie nu Kadyrow ervan beschuldigt, dat hij overdrijft, moet vooral zorgvuldig lezen, hoe weloverwogen hij strafmaatregelen wil toepasse: Bij kleinere vergrijpen stelt hij namelijk slechts het breken van vingers of het uitrukken van de tong als milde straffen voor. En ook staat geenszins iedereen onder algemene verdenking:

“Zij, die de wet, de constitutie en de democratie respecteren, worden gespaard. De rest zijn oplichters, verraders, verklikkers en schizofrenen van alle soorten. Wij moeten ze tot staan brengen.”

En verder: “Als wij ze niet stoppen, doordat wij diegenen doden, arresteren, afschrikken,, die de eenheid onder de mensen schenden, doordat zij geruchten en tweedracht verbreiden, gebeurt er niets”

De doodstraf wegens hatespeech. Zal er bij ons nooit van komen?

Kadyrow laat zien, dat het door de bank genomen mogelijk kan zin, effectief op te treden tegen hatespeech en belediging van politici https://philosophia-perennis.com/2019/11/07/justizministerin-beleidigt-regierung-plant-jetzt-strafrechtsverschaerfung-bei-beleidigung/. U denkt, dat dit bij ons niet kan? Dat heeft u toch ook al 6 jaar geleden gezegd, toen de eerste planningen voor een inperking van de vrijheid van meningsuiting, zoals ze vervolgens in de Net-doorzettingswet van Heiko Maas https://philosophia-perennis.com/2018/01/01/art-5-netzdg/ werden vastgelegd, er aan kwamen!

“De structuren voor een realisering van dergelijke effectieve wetten zijn eveneens reeds voorhanden, meldpunten in bijna alle deelstaten opgericht”

Zeg nooit nooit. Waar een wil is, is een weg. En een dringende noodzaak om te handelen. En die is bij de als een epidemie om zich heen grijpende hatespeech op Internet, resp. in de “strijd tegen Rechts” immers ruimschoots aanwezig. De structuren voor een voltrekking van dergelijke effectieve wetten zijn eveneensreeds voorhanden, meldpunten in bijna alle deelstaten opgericht.

Facebook en Twitter zullen zonder meer gegevens vrijgeven.

Daarenboven is de bereidheid van opmerkzame burgers, om haatposters te melden in Duitsland traditioneel hoog.

Ook Facebook en Twitter hebben laten zien, dat ze de plaatselijke wetten zonder voorgehoud respecteren – Vandaar, dat ze de gegevens van voor de doodstraf voorbestemde haatposters loyaal doorgeven aan de verantwoordelijke meldpunten! Daarenboven is de bereidheid van opmerkzame burgers, om haatposters te melden in Duitsland traditioneel hoog.

En een paar scherprechters zullen toch waarschijnlijk in het kader van onze regeringsgetrouwe Justitie wel te vinden zijn. Vermoedelijk zullen zich meer vrijwilligers melden die gaan helpen, recht en orde hier weer te herstellen. En aangezien juist van rechts steeds weer de eis om de doodstraf her- in te voeren https://philosophia-perennis.com/2019/10/06/gegen-die-todesstrafe/ vandaan komt, zou het verzet hier zijn grenzen moeten hebben!

Een samenleving, die vrij is van hatespeech, fakenews, ophitsing, belediging van niet-AfD-politici en Nazi’s is mogelijk. Als de wil er maar is

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/11/19/es-geht-auch-anders-todesstrafe-fuer-hassrede-im-internet/