Geweld door bepaalde gewetenloze mannen tegen “eigen” vrouwen

Door: Albrecht Künstle

– Vorig jaar een aangifte tegen Giffey, omdat de “Bioduitsers” beschuldigde

– Ook cijfers ter gelegenheid van de VN-jaardag van dit jaar verhullen meer, dan dat ze duidelijk maken

Elk jaar weer plaatst de VN het geweld tegen vrouwen in de schijnwerpers. Ook in Duitsland werd op deze jaardag weer als aanleiding gebruikt, om het helaas toenemende geweld tegen huwelijkspartners tot onderwerp te maken. En het ligt in de aard der dingen, dat mannen uit cultuurkringen, die het stempel van de Koran dragen, nog opvallender zijn dan mannen in de westerse wereld. Wat de Duitse minister Franziska Giffey er vorig jaar niet van weerhield, de feiten op hun kop te zetten, en ons, “bioduitse” mannen, ervan te beschuldigen, buitengewoon gewelddadig te zijn tegen onze vrouwen.

Derhalve deed ik destijds aangifte tegen Giffey vanwege het maken van inbreuk op paragraaf 130 regel 2 Wetboek van Strafrecht (volksophitsing). Want in verband met de publikatie van het bericht “Geweld tegen vrouwen binnen het partnerschap” beweerde de minister, dat de verdachten van (deze) strafbare feiten en de strafbaar geworden mannen hoofdzakelijk (“in meerderheid”) “bioduitsers” zouden zijn. M.i. belasterde ze hiermee de nog grotere groep der bevolking “die hier al langer zijn”, kwaadwillend, omdat ze beter zou moeten weten. Weliswaar werd dit onderzoek door de Officier van Justitie ingesteld. Maar tenslotte zag ze dit jaar af van haar volle laag tegen ons, “inheemse” mannen. Nu zette ze “bloedige drama’s in burgerlijke eengezinswoningen” op de voorgrond. Ook de media hameren op hetzelfde aambeeld. Ze hielden achter, dat 32 procent van het geweld tegen vrouwen werd begaan door 23 procent niet-Duitsers met migratie-achtergrond of 13 procent “biobuitenlanders”. Ook de cijfers van dit jaar roepen vragen op. Want meer dan 114.000 vrouwen zouden in 2018 “elk uur” slachtoffer geworden zijn van geweld binnen het partnerschap. Maar een jaar heeft slechts 8.760 uren. Dan zouden deze mannen elk feitelijk uur meer dan één vrow geweld aangedaan hebben. Dus wie had tegelijkertijd meer dan één vrouw, die hij mishandelde?

Daarom een blik geslagen in deauthentieke opgaven van de BKA: “Het aantal slachtoffers steeg van 138.893 in 2017 naar 140.7545 in het afegelopen jaar. Meer dan vier vijfde van de slachtoffers – 81,3 procent – zijn vrouwen. 122 vrouwen kwamen o het leven door geweld van de partner – door moord, doodslag en het toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. Dat betekent: Dit vindt statistisch gezien elke derde dag plaats.

Meer dan één keer per uur wordt statistisch gezien een vrouw door haar partner lichamelijk gevaarlijk verwond. De grootste slachtoffergroep bevindt zich onder de 30- tot 39-jarigen: 37.000 van de in totaal 114.000 door partnergeweld getroffen vrouwen waren van deze leeftijd. 99.000 van alle slachtoffers van partnerschapsgeweld waren Duits, 5.580 waren afkomstig uit Turkije, 4.492 uit Polen, en 2.808 uit Syrië.” Tot zover de BKA.

Over de daders werden geen cijfers gepubliceerd. Maar dat 87 procent van de slachtoffers “Duits” was, wil niet zeggen, dat de daders eveneens Duitsers zijn. Zet men de algemene BKA-statistiek om in geweld tegenover vrouwelijke partners, dan zijn niet-Duitsers 3,9 maal opvallender aanwezig bij “strafbare daden tegen het leven”, tegen de seksuele zelfbeschikking en aanranding 4,4 maal zo vaak en bij de verkrachting in buitengewoon zware gevallen 6,3 maal erger als Duitse daders – in verhouding tot hun bevolkings-aandeel. Waarbij buitenlanders zich niet algemeen strafbaarder maken. Niet-islamitische buitenlanders vallen minder op! Polen waren de uitzondering.

Maar men moet islamitische mannen te goede houden, dat ze niet vanaf hun geboorte minder respect voor vrouwen hebben. Dat dit tijdens hun jeugd- en volwassen jaren verandert, zou aan de basiswet van deze mannen liggen – aan de Koran. Deze opent voor de “Heren der Schepping” een breed speelveld om te handelen tegenover hun vrouwen. Ze werden niet zo vanwege het behoren tot een “ras”. Nee, of islamitische mannen nu uit Nahost, Afrika of waar vandaan dan ook komen, de zijn gevormd door de Koran. En die op zijn beurt vormt de gehele cultuur dan de islamische staten. En verandert stenslotte ook onze westerse cultuur in Europa, in het bijzonder in Duitsland.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/11/27/gewalt-von-gewissen-gewissenlosen-maennern-gegen-eigene-frauen/