Ruim baan voor eco-Fascisme: EU roept in Straatsburg “klimaat-noodtoestand” uit. Daarom: Wij tegen het eco-Fascisme – Wij voor Vrijheid en Democratie!

Door: Peter Helmes

Op 27 november 2019 werd in het EU-parlement met twee-derde meerderheid besloten tot de de “EU-klimaat-noodtoestand. Dat opent alle deuren voor de links-groene eco-dictatuur – ver van alle democratische wetten!

En prompt werd er op ZDF gemeld:

E-mails op Internet dienen drastisch te worden gereduceerd en op middellange termijn te worden verboden. Ook van WhatsApp zal spoedig voor ons geen sprake meer zijn, daar het “Internet voor eigen gebruik” vanwege het energie-verbruik de grootste “klimaatkiller” zou zijn.

Hallo “vrienden”: Nu gaat het mes er diep in, nu is “het uit met de pret!”

Sinds 2014-2015 nemen de stemmen van zg. “klimaatwetenschappers” toe, zoals o. a. Ralf Hintemann, die een snel plaatshebbende inperking en in korte tijd het onmiddellijke verbod van het privégebruik van Internet eisen.

“Alleen al het verzenden van E-mails verwekt wereldwijd MEER mega-tonnen kooldioxide (CO2) dan de totale CO2- emissie van Duitsland IN EEN HEEL JAAR!” Dat heeft hij, Hintemann, gebruikmakend van avontuurlijke rekenkundige wegen zogezegd “foutloos” uitgerekend en uitgevonden.

Consequentie?

Het privégebruik van Internet – vooral WhatsApp en communicatie per E-mail, maar ook de video-streaming e.d. dienen naar zijn mening ZO SNEL MOGELIJK TE WORDEN VERBODEN!

Hintemann is deelgenoot en leidend “wetenschapper” aan het Borderstep- Instituut voor Innovatie en Duurzaamheid in Berlijn, hij is gestudeerd economisch wetenschapper en machinebouw-absolvent – een typische “klimaat-deskundige” dus, een een studiegang-constellatie, die wij aantreffen bij bijna alle WBGU-deskndigen – zelfs theologen (Edenhofer), leraren, rechters en zogeheten filosofen bevinden zich onder de klimaat-deskundigen met hun klimaat-berekeningen! (https://www.metropolis-verlag.de/Chancen-der-Klimaanpassung-identifizieren/13432/book.do;jsessionid=16CA5EC69CE147BC5C9FBF14D2335B8C)

Reeds sinds 2014-2015 spoken “rekenvoorbeelden” van klimaatschreeuwers met betrekking tot onze zg. ” klimaatverstorende privé-mails” en met betrekking tot “WhatsApp” over het Net.

Zo rekent Hintemann ons voor:

“Wij schrijven in Duitsland rond de één miljard E-mails per dag. Hierbij komt 1.000 ton koolstofdioxide te pas, een gram per E-mail.

Eén uur video-streaming produceert net zo veel CO2 als één kilometer autorijden, aldus de wetenschapper.

Ook bij zoekopdrachten ontstaat het klimaatgas:

Volgens Google produceert één opdracht zo’n 0,2 gram CO2. Bedenke men, dat er elke dag 3,45 miljard maal wordtgegoogled, dan woordt het tezamen een aanzienlijke massa.” (https://www.zdf.de/nachrichten/heute/klickscham-wie-viel-co2-e-mails-und-streaming-verusachen-100.html)

Maar tot nu toe leidde het nog niet tot dwingend doorgezette eisen, omdat men bij deze colportering van onze meest waardevolle communicatie-mogelijkheden de “opstand der massa” vreesde.

De groen-rode eco-Fascisten kregen gisteren met de toespraak van Merkel in het huishoudelijk debat enorm de wind in de rug, toen de Bondskanselier inzake “transformatie” het grote “halali” blies tegen onze vrije communicatiemogelijkheden op Internet!

“De kanselier wenst een snelle overeenstemming met de deelstaten over het klimaatbeschermingsprogramma van de Duitse regering https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz – omdatersnel met de transformatie zou moeten worden begonnen, teneinde de verplichtende klimaat-politieke doeleinden te bereiken”, wordt er door het persbureau van de regering gemeld, en Merkel liet zich direct daarna ook uit over onze vrijheid van communicatie:

“Vrijheid van meningsuiting is niet gratis en voor niets”, waarmee ze indirect ook verwees naar de vandaag in het nieuws aangekondigde eisen van de rood-groene “transformatie-maffia”, die Merkels politieke beslissingen voorbestemt. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/kanzlerin-bei-generaldebatte-1698786)

Aangezien alle politieke strategen ter doorzetting van de links-groen-radicale ideologie van de “grote transformatie” precies weten, dat een dergelijke onderneming alleen dan “succesvol en snel” ook tegen de grote meerderheid der controvers denkend bevolking kan worden doorgezet, eisten ze als “basis voor hun aangekondigde snelle en on-populaire wetten” ter omzeiling van de democratische individuele beslissingen in alle nationale parlementen de aanvaarding van de “Verklaring der klimaat-noodtoestand” door het EU-parlement in Straatsburg, wat vervolgens ook met twee-derde meerderheid is gelukt.

Op “Merkur” viel dientengevolge te lezen:
https://www.merkur.de/politik/klimanotstant-europa-parlament-cdu-csu-hitler-zeit-greta-thunberg-markus-ferber-zr-13254841.html

“CDU en CSU vergelijken “klimaat-noodtoestand-resolutie met Hitler-tijd: “Uitermate schrikbarend”.

Update van 28.11.2019 – 13.30 U.:

CDU en CSU hebben onder verwijzing naar de Duitse noodtoestands-verordening van 1933 het uitroepen van de “klimaat-noodtoestand”in Europa scherp bekritiseerd.

“Wie thans de klimaat-noodtoestand uitroept, eist niets anders dan besluiten zonder democratische legitimatie en stelt ten doel, democratische rechten onder druk te zetten”, verklaarde de CSU-afgevaardigde voor Europa, Markus Ferber, donderdag.

Hij voegde er aan toe: “Óf deze mensen weten niet, waarover ze praten, óf ze beschouwen het als legitiem om het democratische proces uit te schakelen. Beide zijn uitermate schrikbarend, juist vanwege de achtergrond van onze Duitse geschiedenis en het jaar 1933.”

In februari 1933 had een noodverordening…. de macht van de destijds nieuw-geïnstalleerde rijkskanselier Hitler gevestigd.

De CDU-afgevaardigde Peter Liese kwam met vergelijkbare argumenten. “Juist in Duitsland werd met gebruikmaking van het begrip ‘noodtoestand’ na de ambtsaanvaarding van Hitler de democratie afgeschaft en fundamentele rechten als de vrijheid van drukpers ingeperkt”, waarschuwde Liese.

“Het begrip tempert in eerste instantie angst en wekt daarenboven verwachtingen van onmiddellijke maatreglen, die Europa niet kan leveren.” Hij sprak van effect sorterende symboolpolitiek.”(Einde citaat).

Thans is definitief het beslissende moment aangebroken, waarop wij onze democratie met passende tegenmaatregelen tegen de ons van bovenaf (van de EU) opgedrongen “noodtoestandswetten” moeten ondernemen.

“Zo erg zal het niet worden”

Helaas zijn er nog veel te veel Duitse burgers, die het allemaal maar werkeloos aankijken en heimelijk nog steeds hopen, dat deze “beker der links-groene, fascistoïde eco-dictatuur” aan ons voorbij zal gaan!

– Toen vele jaren geleden in alle café’s het “rookverbod” geëist werd, dachten deze tot op heden volledig zwijgzame burgers: “Zo erg zal het niet worden!”
– Toen in onze grote steden “rijverbod voor Diesel” werd doorgezet, zeiden dezelfden: “Zo erg zal het niet worden”.
– Toen de afschaffing van alle diesel- en benzine-verbrandingsmotoren tot 2030 werd gepostuleerd, zeiden deze zelfde mensen als gehypnotiseerd: “Zo erg zal het niet worden!”
– En toen de EU-Basis-beslissing in Straatsburg de “klimaat-noodtoestand”voor niet-democratisch gelegimiteerde noodtoestandswettenop alle nationale en EU-wijd geldende vlaken werd beklonken – met 2/3 MEERDERHEID – hoorde men opnieuw land in- land uit: “Zo erg zal het niet worden!”…………

En niemand die gelooft, dat “Hitler ante portas” staat, dat de eco-Fascisten totaal ondemocratisch en dictatoriaal de totale macht aan zich getrokken hebben – met de leugen, dat “een klimaatverandering”binnenkort “de Aarde zal laten gloeien”, hetwelk elke consideratie van de groen-rode klimaat-ideologen en hun politieke handlangers met alle democratische regels verbiedt!

En eindelijk doen twee afgevaardigden van de CDU en de CSU (Markus Ferber/CSU en Peter Liese/CDU) eens hun mond open! – laat, maar hopelijk niet té laat! – en verzetten zij zich tegen het totale laten-afweten van hun partijen.

Wat wij allen nu onmiddellijk nodig hebben, is een “FORUM TER BEHOUD VAN ONZEDEMOCRATIE”- een vergaarbak van verzet tegen het eco-Fascisme! – zo mogelijk partij-overkoepelend met inbegrip van alle vrijheidslievende krachten vanuit ALLE partijen, wat mij betreft ook uit de gelederen van CDU en CSU en natúúrlijk met deelname van de AfD, die tegenover- en met wijze, vooruitziende blik óp de ons bedreigende en thans aanvaarde EU- klimaat-noodtoestand eens te meer heeft bewezen, dat haar sinds 2013 dapper tegen alleverzet in de media en in de debatteringsruimte geuite waarschuwingen voor het links-groene eco-Fascisme dringend noodzakelijk waren en zijn, wanneer wij onze democratie willen redden en – op de valreeo – willen bevrijden uit de klauwen van het eco-Fascisme.

WIJ TEGEN HET ECO-FASCISME – WIJ VOOR VRIJHEID EN DEMOCRATIE!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/11/29/oeko-faschismus-hat-freie-bahn-eu-erklaert-klimanotstand-in-strassburg-deshalb-wir-gegen-den-oeko-faschismus-wir-fuer-freiheit-und-demokratie/