De vrouwen in de Islam

Door: Michael Stecher.

Over de BPE-manifestatie van 30. 11. 2019

Doorvoering, Koran, Hadiths, rechtsleer, samenleving

1. Het onderwerp drong in Duitsland pas rond 2005 en na een opzien barende moord op een jonge Berlijnse Turkse in verband met de gedwongen huwelijken en eremoorden tot het algemene bewustzijn door. De positie van de vrouw is in de 57 islamitische landen heel verschillend, opleidingsniveau en verhoudingen tussen stad en platteland spelen eveneens een grote rol. Daar komt nog bij, dat vele gedragspatonen tegenover vrouwen niet eigenlijk religieus, maar door de patriarchale maatschappij worden bepaald. Een algemene kritiek op de Islam maakt met goede redenen bezwaar tegen de onderdrukking van de vrouwen, terwijl Islam-geleerden de religieuze gelijkwaardigheid van man en vrouw benadruken.
2. Benadeling van vrouwen en geweld tegen ze is typisch voor alle patriarchale samenlevingen, en alle islamitische gebieden resp. staten waren resp. zijn patriarchaal gevormd. Deze stand van zaken wordt versterkt, doordat de Koran de mannelijke superioriteit sterk benadrukt. De rechten en plichten van de vrouw in de Islam worden vooral in de vierde Soera in de Koran beschreven. Bijzonder belangrijk is Soera 4, 34: “De mannen staan boven de vrouwen, omdat God ze ( voor dezen) bestemd heeft en vanwege de uitgaven, die ze van hun vermogen [morgengave] hebben gedaan….En wanneer gij vreest, dat vrouwen zich op welke manier dan ook verzetten, dan vermaant gij hen, mijdt hen in het huwelijksbed en slaat hen! Als zij U (wederom) gehoorzamen, dan onderneemt verder niets tegen hen!”

Uit meerdere Koranstellingen komt naar voren, dat de uit de man geschapen vrouw (aldus de meeste vertalingen), die eveneens een ziel heeft, zich met betrekking tot haar menselijkheid niet van de man onderscheidt. Ze is ervoor om de man seksueel te bevredigen (Soera 7,189) en hem vele (mannelijke) nakomelingen te schenken (Soera 16,72). Net zoals de man wordt zij beloond voor vroomheid (Soera 33, 35). “Ik zal geen handeling onbeloond laten, die één van jullie begaat, evenveel, of het nu gaat om man of vrouw”(Soera 3, 195). De Soera9, 71f. (net als 4, 124) belooft gelovige mannen en vrouwen de tuin het Paradijs. Anderzijds lijkt het Paradijs voornamelijk een mannenzaak te zijn, want de mannen zullen daar seksuele geneugten met “grootogige Hoeri’s”, mooie maagdelijke meisjes, beleven; bij de vrouwen is hiervan geen sprake.
Voor het leven aan deze zijde geldt: “De vrouwen zijn uw akker, gaat op uw akker, hoe en wanneer gij wilt” (Soera 2,223). De Koran beschouwt seks uitsluitend vanuit het mannelijk standpunt. Vrouwen erven half zo veel als mannen, en hun getuigenis voor het gerecht geldt niet altijd sterk. (Soera 2,282). Alleen mannen hebben wezenlijk recht om te scheiden, en vele bezigheden (b.v. oproep tot gebed, preken, paardrijden o.a.) zijn voorbehouden aan mannen. Terwijl Moslims weliswaar geen Heidense, maar wel Joodse en Christelijke vrouwen mogen huwen, is aan islamitische vrouwen volgens Soera 60 hetzelfde verboden.

3. Gelovige Moslims in dit land wijzen er graag op, dat de Koran niet vrouw-vijandig, maar integendeel vrouwvriendelijk is. Islamgeleerden verwijzen niet alleen naar Koranstellingen, volgens welke man en vrouw over en weer attent, liefdevol en goed voor elkaar moeten zijn, (b. v. Soera 30, 21), maar wijzen er tevens op, dat veel Koranische voorschriften een duidelijke verbetering lieten zien tegenover toenmalige, gedeeltelijk zeer brute, oud-Arabische, pré-islamitische gebruiken. Zo verbood de Koran, slavinnen tot prostitutie te dwingen, en het gebruik om pasgeboren meisjes leven te begraven. De tevens pré-islamitische gewoonte van vrouwenverminking (clitoris-besnijding) vindt in de Koran geen ondersteuning. Ze komt echter bijna uitsluitend voor in islamitische regio’s, wordt door veel islamisch-afrikaanse Imams aanbevolen en alles bij elkaar niet of te weinig bestreden. De Koran geeft toestemming voor verkeer naar believen zelfs met getrouwde slavinnen, en ook met betaalde concubines is het toegestaan.
4. Mohammed groeide op in een door geweld gedomineerde omgeving, waarin vrouwen doorgaans golden als voorwerpen, waarme willekeurig kon worden omgegaan; Er waren echter ook zelfbewuste vrowen met eigen kuddes geiten of karavanen (bijvoorbeeld de eerste vrouw van de profeet Mohammed, de weduwe Khadijja). Met het oog hierop bracht de Koran, die de vrouw erkende als persoon met rechten, zeker wezenlijke verbeteringen.Maar vanuit tegenwoordig oogpunt kan men – ongeacht de grote interpretatie-problemen, die plaats- en tijdgericht vele Islamgeleerden de Koranteksten vrouwvijandig deed uitleggen – niet de talloze Koranteksten negeren, die de vrouw onmiskenbaar neerzetten als ondergeschikt en minderwaardig.[1]

Ten diepste islamitisch zijn, nog meer dan de Koran, de overlevering (Hadith) en de interpretaties van de geleerden der verschillende rechtsscholen in het kader van de Sharia van praktische betekenis. Tezamen laten ze wat betreft vrouwvijandigheid nauweliks iets te wensen over. De hele islamitische civilisatie heeft zich (zoals ook de christelijke) vrouw-vijandig ontwikkeld. Hiertoe alleen maar een paar voorbeelden. Zo heeft Al-Ghazzali (1058-1111), één van de grote autoriteiten, de inferieure positie van de vrouw tot in detail beschreven: Zij mag het huis niet zonder toestemming verlaten, zou gevoeglijk oude kleding moeten dragen, marktplaatsen vermijden, met een vriend van haar man zou ze niet eens noodgedwongen mogen spreken. Al-Ghazzali waarschuwt alle mannen voor de vrouwen, want “hun arglist is grenzenlos … ze zijn zonder moraal en beperkt van gezindheid”. Een beroemde Hadith zegt: “De vrouwen hebben minder verstand en minder geloof.” Een andere luidt: Het is voor een man beter, door een varken te worden besproeid, dan de elleboog te beroeren van een vrouw, die hem niet is toegestaan.”

5. Ongeacht de mogelijk verschillende omgang met de islamitische teksten is de gevoeglijk harde onderdrukking van de vrouwen de praktijk van alledag in de meeste islamitisch georiënteerde landen. De sterk verschillende wetgeving in deze 57 landen en de huidige volkstraditie hebben veelal een veel grotere betekenis dan de religieuze voorschriften. De pré-islamitische en buiten-koranische vrouwelijke besnijdenis met haar gruwelijkheden[2] en nog tegenwoordig miljoenen slachtoffers is zo goed als enkel in de islamitische wereld te vinden. Wijd verbreid zijn de eermoorden en de overige voltrekking van “eermisdrijven” op onschuldige meisjes en vrouwen.[3] Ze worden zelfs voltrokken op verkrachte vrouwen, teneinde de “familie-eer weer te herstellen. Dat alles heeft met de islamitische religie niets te maken, maar wordt door haar klaarblijkelijk ook niet effectief bestreden of minstens afgewezen. De in Afrika en Arabië voorkomende stenigingen van levende vrouwen, die religieus resp. door de Sharia worden gemotiveerd en door de islamitische autoriteiten worden voorgeschreven, zijn alles bij elkaar echter de uitzondering.

Eén van de hoofdoorzaken van vele integratieproblemen (in Duitsland speciaal van traditionele Turkse families) is de opvoeding van de zonen tot “prinsen” en van de dochters tot “dienaressen” en het binden van de familie-eer aan de “kuisheid” van de vrouwen. Meisjes worden hierdoor vanaf hun puberteit onderworpen aan de strengste bewaking door vaders, ooms en broers. In de islamitische wereld worden oogcontacten al erotisch uitgelegd en zijn dus gesanctioneerd. De bijbehorende dubbele moraal geeft de mannen desondanks alle vrijheid.

6. Positieve aspecten (Vrouwen als geleerden enz.) zijn tot nu toe in islamitische samenlevingen individuele gevallen gebleven of worden zeer bemoeilijkt. In Duitsland zijn Moslima’s echter al sinds lang in staat om een passende plaats in de samenleving en in het openbare leven in te nemen, ongeacht het nog sterk vertegenwoordigde patriarchale denken. (Uit: “Instituut voor wereldbeschouwingsrecht” https://weltanschauungsrecht.de/Islam-Frauen)

————————-

Wat betreft de Livestream van BPE in Linz am Rhein: https://youtu.be/_5-xXvtAGnA
Een geslaagde manifestatie, die het motto “Voorlichten in plaats van versluieren” nakomt.

Hier de uitzending van de Livestream: https://youtu.be/zZxQIVTYmEE

Met Michael Stürzenberger

Dem Remstalrebell

Inge Steinmetz

Iris Swoboda

Voor Burgerbeweging Pax Europa – https://paxeuropa.de/

klik hier voor de site van de manifestatie: https://paxeuropa.de/blogseite/

Door: Michael Stecher.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/03/die-frauen-im-islam/