EXXION-MOBIL, BP, SHELL, ORANJE-NASSAU, Rothschild enz. willen de ‘groene nieuwe wereldorde van de VN!

Een horror-beeld, dat tegenwoordig door de vrije media waart (De Mainstream media hebben het natuurlijk niet over zoiets)! Doorgesijpelde strategie-documenten openbaren, dat de Verenigde Naties een “groene wereldorde” aanbevelen, die door middel van een structuur van globaal regeren moet worden doorgezet en gefinancierd door middel van een transfer van welstand uit de rijkere naties ter hoogte van een gigantische 45 biljoen Dollar.

Het document behandelt de missie, een “radicale transformatie van de economische en sociale orde op de wereld” te bewerkstelligen, zodat “een nieuw verdrag als hoeksteen van de groene wereldorde” in werking treedt. Dit systeem zal door “een aanvullende, door precies deze ingewijden vervaardigde, regeringsstructuur worden beheerd.

Öp een groene economie afstevenen zou daarnaast een gelegenheid bieden om nationale en globale structuren van het regeren uit te proberen, en te onderzoeken of dergelijke structuren de internationale gemeenschap zouden toestaan op actuele en toekomstige milieu- en ontwikkelingsproblemen te reageren en uit komende gelegenheden voordeel te trekken,” zegt het document. Het opleggen van dergelijke “structuren van het globale regeren” zal worden bereikt door ‘een enorme transfer van welstand” van de rijkere landen (in de vorm van koolstofheffingen, die bij de burgers worden geheven) naar de armere naties, welke een omvang zal hebben van minstens 45 biljoen Amerikaanse Dollar.

Het document licht bovendien de noodzakelijkheid toe om de “consumptiepatronen” van de bevolkingen in de rijkere landen te veranderen, wat ongetwijfeld een eufemisme (vergoelijkend begrip) is voor het verlagen van de levensstandaard. Deze richtlijn stelt voor, dat het oude economische model wordt vervangen door een nieuwe globale groene wconomie, die draait om “groene banen”. Zoals wij in het verleden hebben aangetoond, is beloven, dat het scheppen van “groene banen” de onafwendbare schade, die de economie door een reductie van koolstofdioxide-emissies zou lijden, zou compenseren, een volledige vergissing.

De invoering van zogeheten “groene banen” heeft in andere landen de economie verwoest en miljoenen aan banen gekost. Zoals de Seattle Times in juni berichtte, is het enorme aantal werkelozen in Spanje van meer dan 18% hedeeltelijk terug te voeren op omvangrijke verliezen van banen, welke wederom het resultaatwaren van de poging, de bestaande industrie te vervangen door windmolens en andere vormen van alternatieve energie.

In een zogeheten groene economie “heeft elke nieuwe baan het verlies van 2,2 andere banen tot gevolg, die in andere takken van de industrie óf verloren gaan, óf vanwege politiek gemotiveerde toebedeling van middelen – wat vanuit het oogpunt der economische efficiëntie sub-optimaal is – niet worden geschapen”,
heet het in het bericht. (…)

Simon Linnett, de leidende vice-prsident van de Rothschild Bank, heeft eveneens een “nieuwe internationale vereniging” geëist, die CO2 reguleert en belast. Linnett schrijft voor de Telegraph:

“Een belangrijke uitwerking bij het scheppen van een wettelijk en tegelijkertijd globaal handelssysteem, is het verlies van soevereiniteit, dat wordt geïmpliceerd. Regeringen moeten bereid zijn, nationale belangen ondergeschikt te maken aan deze wereld-initiatieven, vanwege het problem van de emissies. Dat hoeft geen nieuw regeringssysteem te betekenen, dat boven de individuele naties staat.

De Europese naties zin reeds zo ver, om vanwege verschillende problemen hun soevereiniteit over te dragen aan de EU. En hoe dan ook moet vervolgens tenslotte de EU wiken voor een groter systeem – een systeem met inbegrip van de economische giganten India en China!”(…)

Bij de bespreking hield de voorzitter van de Trilaterale Commissie, Bilderberger en voorzitter van British Petroleum, Peter Sutherland, een toespraak voor de elitaire mensen uit zijn gevolg, waarin hij sprak van een “universele afgelasting van de strijd, teneinde de opwarming van de aarde met “een gezamenlike stem” tegemoet te treden.

Een soortgelijke uitlating kwam van General Lord Guthrie, directeur van N. M. Rothschild & Sons, lid van The House of Lords en voormalige chef van de Verdedigingsstaf in Londen, die er bij de Trilaterale Makelaars van de Macht op aandrong,

“de globale klimaatcrisis een enkele stem te verlenen en regelingen in te voeren, die wereldwijd geldig zijn!”

Regelingen, die ongetwijfeld aan het Rothschild-imperium ten goede zullen komen door hun grote aandeel, dat ze hebben in de koolstofhandel.”{ (Bron: http://recentr.com/2019/09/23/exxon-und-rothschild-wollen-die-die-gruene-weltordnung-der-un/

Allemaal speculaties? Mogelijk. Ik kan gesprekken, waarvoor geen ‘vrije’getuigen voorhanden zijn, niet verifiëren. Maar van de hand te wijzen is de waarschuwing voor datgene, wat daar aan de top van economie en politiek wordt “bekonkeld” zeker niet.

Om het nog maar eens duidelijk te zeggen: Daar staan geen idealisten achter, maar keiharde grootkapitalisten. Waar hun belang ligt, zou voor ieder helder denkend mens duidelijk moeten zijn.

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/05/exxon-mobil-bp-shell-oranie-nassau-rothschild-etc-wollen-die-gruene-neue-weltordnung-der-uno/#more-26364