“Fridays for Future” dient zich duidelijk te distantiëren van ‘Extinction Rebellion’ en Antifa!

Door: David Berger.

Doordat ze getalsmatig duidelijk ineenschrompelt, radicaliseert de “Fridays for Future”-beweging op een gevaarlijke manier. De demonstraties vorden inmiddels gevormd door radicale en constitutie-vijandige organisaties als de zogeheten Antifa en de eco-terroristische splintergroepering ‘Extinction Rebellion’. Ter geledenheid van de meest recente protesten van “Fridays fof Future” toont de AfD-afgevaardigde Johannes Huber zich zeer bezorgd.

“Het protest, dat aan het begin van de demonstraties nog zeer groot was en gedragen werd door een zeer grote massa, is duidelik kleiner geworden en daarnaast aanzienlijk geradicaliseerd.”

Huber, die zelf bij de Berlijnse protestoptocht ter plekke was, om haar eens gade te slaan, beschrijft deze ontwikkeling als volgt:

“De demonstraties worden intussen gevormd door radicalen en constitutie-vijandige organisaties als de zogeheten Antifa en de eco-terroristische splintergroepering ‘Extinction Rebellion’. Kinderen en jongeren zijn intussen gelukkig grotendeels teruggekeerd naar de scholen.”

Deelname bij FFF van het “Zwarte Blok”.

De verkleining, aldus Huber, ontslaat de plitiek en de autoriteiten echter niet van de plicht, nauwkeuriger te observeren. Juist de deelname van het Zwarte Blok beziet Huber kritisch:
Men heeft de toenmalige beweging zonder consideratie met arbeidsplaatsen en (gezond) verstand elke eis van de lippen afgelezen en geprobeerd, die te vervullen. Thans, nu ze zich ook wat betreft de deelnemende personen heeft geradicaliseerd, ligt het toch in de lijn der verantwoordelijkheid van iedereen, dit waar te nemen en er paal en perk aan te stellen.

FFF in de gaten laten houden door de BVD?

In de gaten laten houden door de BVD zou reeds na de herhaalde aanslagen door eco-terroristen, onder meer opde Berlijnse tram, op zin plaats geweest zijn.

“Als Friday for Future zich nu niet duidelijk van ‘Extinction Rebellion’ en links-radicale groeperingen distantieert, komt ook een oplettend oog op Fridays for Future in de buurt van het mogelijke”, aldus Huber.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/06/fridays-for-future-muss-sich-deutlich-von-extinction-rebellion-und-antifa-distanzieren/