Links-extremistische rellen in Leipzig: Interne politie-video maakt buitengewone mate van geweld duidelijk

Door: David Berger

“Hoe kwamen de interne opnamen van de politie op Internet?” vraagt de Bild-krant https://www.bild.de/regional/leipzig/leipzig-news/leipzig-wie-kamen-die-internen-polizei-aufnahmen-ins-netz-66720862.bild.html (regio Leipzig) vanmorgen ontzet. Het gaat om een bij Youtube en via talrijke andere kanalen – van Twitter tot telegram – verbreide video. Deze laat schrikwekkend brute aanvallen zien van links-extremisten op de Leipzigse politie.

De aanvallen door links-extremistische geweldplegers op de politie vonden plaats in de Schenkendorffstrasse op 12 december 2015. ter gelegenheid van de derde jaarlijkse herdenkingsdag werden ze thans kennelijk geheel bewust openbaar gemaakt.

Resultaat: 69 verwonde politie-agenten

Vermoedelijk ook uit frustratie onder de toenmalige houding van de leidinggevenden bij de politie: Steeds opnieuw werd door de agenten ter plaatse om versterking verzocht, men kon de situatie niet meester blijven. Deze bleef echter klaarblijkelijk – om welke redenen dan ook – uit. Het resultaat: 69 verwonde agenten en de verwoesting van hele tramlijnen in de zuidelijke voorstad van Leipzig.

De reactie van de bovenlaag bij de politie: Er wordt thans koortsachtig gezocht naar het lek, dat de video heeft doorgelaten.

Alleen maar sterk tegenover de normale burger?

Hoe dan ook vraagt de onbevooroordeelde waarnemer zich m. b. t. deze gebeurtenissen af: Zou het niet veel urgenter zijn om een eventuele onderwerping aan links-extremisme in bepaalde kringen van de politie te erkennen en hier consequent maatregelen te nemen? Alleen al, opdat het niet meer tot soortgelijke situaties als op 12 december 2015 komt. En opdat de agenten ter plaatse niet de indruk hebben, door hun superieuren in de steek te worden gelaten. Om dan tenslotte in de laatste stap van vertwijfeling de twijfelachtige weg in te slaan, zoals hij nu gegaan werd.

De indruk, die gedurende de laatste jaren door dergelijke borgstellingen van linkse krachten binnen de politie is ontstaan en waarmee de gewone agent, die zijn kop in de voorste gelederen omhoog moet houden werkelijk niets kán, is reeds nu verwoestend. Typisch daarvoor zijn de reacties onder de video. Een Youtuber scrijft bijvoorbeeld: “Onze hele politie is een schande, alleen sterk tegenover de normale burger, maar verder een troep mietjes, van helemaal bovenaan, tot helemaal onderaan…”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/17/linksextreme-krawalle-in-leipzig-polizeiinternes-video-macht-ausmasse-der-gewalt-deutlich/