Over de krampachtige poging, een klimaatcatastrofe te voorkomen

Door: Albrecht Künstle.

– Voldoen 0,0065 graden Celsius temperatuurstijging per jaar als bewijs voor de klimaatverandering?

– Met een verstandige energie-politiek zouden meer mensen overtuigd kunnen worden

(Opmerking vooraf: Dit is thans de vierde en laatste bijdrage over de zogeheten klimaatcrisis. Misschien is hij door de niet-gebeurtenissen in Madrid achterhaald. Misschien is echter mijn conclusie, dat het beter zou zijn om ruzie te maken over een verstandige energie-politiek in plaats van over de klimaat-geloofsvraag, des te juister. / A. K.)

Een op 13.09.2019 door de Duitse regering uitgegeven klimaatbrochure, “Hernieuwd denken voor het klimaat”, ligt nog steeds ter inzage, net als andere onverkoopbare artikelen aan talloze stellingen van de republiek. Aan het portret van de kanselier op blz. 3 kan het niet liggen, Mevrouw Merkel is terdege opgetut. Misschien ligt het aan blz.6, waar de “klimaatverandering kort wordt verklaard”, zoals ik denk. Daar leest men, dat de gemiddelde temperatuur sinds 1880 met 1,5 graden omhoog gegaan is. Werkelijk en wat betekent dat?

Op de klimaatconferentie in Madrid werd verkondigd, dat het sinds het begin van de industrialisatie 1,1 graad geweest zijn. Dat wordt algemeen rond het jaar 1850 vastgelegd. Als we eens narekenen: 1,1 graad in iets van 170 jaar zijn 0,0065 graden per jaar van de industrialisatie. Maar niet alleen die verdomde produktie is verantwoordelijk voor de “klimaatcatastrofe”. De wereldbevolking nam van 1,4 mrd mensen rond 1850 toe tot 7,7 mrd, 5,5 maal zoveel! Vliegverkeer en cruiseschepen waren er toen ook niet. Zo bezien tomt de temperatuursstijging toch echt bescheiden tot zijn recht, nietwaar? Was er een bewijsbare zamenhang geweest tussen de uitstoot van CO2, methaan en andere ‘klimaatbeschadigers” en de gemiddelde temperaturen,dan zou die toch eigenlijk duidelijker moeten uitvallen.

Stop, wordt daar tegenin gebracht. “Temperatuurtoename” heeft immers pas gedurende de laatste tien jaar flink plaatsgevonden. Maar juist in deze laatste jaren werden toch de grootste vooruitgangen geboekt bij de vervanging van fossiele energievoorzieners door regeneratieven. Mits de zogeheten duidelijke temperatuursstijging gelijktijdig met de energie-omslag plaatsvond, zou deze immers überhaupt geen positieve uitwerking op het klimaat resp. de temperaturen gehad hebben. Ik, in elk geval, betwijfel dat in toenemende mate.

Mogelijk is het overzicht op pagina 14 van het blaadje het bewijs, dat men met het klimaat-latijn langzamerhand klaar is. Hier worden de broeikas-gassen en het waterverbruik van levensmiddelen met elkaar vergeleken. Met name: Tomaten, koffie, appels, brood, kaas en rundvlees, telkens een kilogram. De consumptie van rundvlees is van deze zoals bekend met 13,31KG broeikasgassen het meest schadelijk. Drink daarom koffie, kan de boodschap luiden, want door 1 KG koffie ontstaan slechts 0,47 KG broeikasgassen. Evenwel wordt hier bij het waterverbruik de wijsvinger geheven – 18.900 liter per KG koffie! Niettemin levert 1 KG koffie om en nabij de 100 koppen, is dus voldoende voor anderhalve maand, maar nog steeds 189 liter water voor één kop koffie. Terwijl een kilo rundvlees in één week op is, bij twee, drie personen al na één dag. Maar wie hoeft er ook überhaupt te kiezen tussen koffie of rundvlees? Daaraan is te zien, hoe ongehoord en nutteloos dergelijke vergelijkingen zijn.

Zou het niet zinvoller zijn, de consumptie van verschillende vleessoorten met elkaar te vergelijken? Geen wonder, dat bij de CO2-emissies het varkensvlees er als het meest milieuvriendelijke uitspringt, nog beter dan gevogelte en drieëneenhalf maal milieu-besparender dan rundvlees. Ook lams- en schapenvlees komen er slecht vanaf, omdat hierbij de afstand tussen opgroeien en consumptie effect sorteert. Voor het geval daar tegenin gebracht wordt, dat ook bij ons lammetjes zelfs buiten in de natuur worden gehouden: dan zou wederom Wildzwijn het ecologische alternatief zijn voor weide-lammetjes. Derhalve rijst de vraag …

Waarom wordt de vergelijking van alle vleessoorten niet tot onderwerp gemaakt? Als je het mij vraagt uit consideratie met de Moslims, die eveneens qua voedselvoorziening tot de milieu-overtreders behoren. En van hen zijn er steeds meer, ook in Duitsland. Wat wordt er allemaal alzo op een kebab-spiesje geprikt en ligt er op halal-borden? Voor Döner kebab werd oorspronkelijjk lams- en schapenvlees gebruikt, intussen hebben we hier te lande eveneens varianten met gevogelte, rund en kalf. Soms worden deze vleessoorten gecombineerd. Hoe dan ook zijn zij allemaal weliswaar halal volgens het credo van Mohammed, maar Haram in de zin van Greta Thunberg. Beste politiek, heb de moed om de Moslims te zeggen: “Vergeet jullie afzien-van-varkensvlees-profeten, volg onze nieuwe profetes na.” Zij is weliswaar een “ongelovige”, maar gelooft hoe dan ook in de klimaat-catastrofe.

Beslissend is echter voor mij de vraag, waarom men zich bepaalt tot de klimaattwijfelaars en niet de focus der overtuigingskracht richt op het energievraagstuk? Aan de eindigheid van de energie-reserves twijfelt niemand. Maar of het CO2-gehalte van 0,4 promille in de admosfeer de aan haar toegeschreven klimaatveranderingen bewerkstelligt, is een geloofsvraag. De waterdamp als natuurlijk broeikas-effect beïnvloedt hoe dan ook een gebied van -18 tot +15 graden Celsius, een reikwijdte van 33 graden! Daarbij komen nog methaan en lachgas als broeikasgassen. CO2 zou niet beslissend mogen zijn.

Laat ons daarom over energiebesparing en alternatieve energiewinning discussiëren en ernaar handelen. De huishoudingen verbruiken 30 procent aan primaire energie en het verkeer 28 procent. Op beider gebied, waarin dienovereenkomstig handelen en gedrag voordelen opleveren voor de levenden van heden. En de nakomelingen hebben daarvan dubbel profijt. Eens blijven er voor hen meer fossiele energie-reserves over, voor het overige mogen zij, die er in geloven, op “hun” klimaat hopen.

Daarom is het essentieel, op woon-oppervlakte-gebied wederom samen te werken, zodat wij niet zo veel moeten stoken (in 30 jaar verruimden de woon-oppervlaktes zich met 10 vierkante meter per persoon; pas sinds 2011 heeft de woonruimte zich op 46 vierkante meter per persoon gestabiliseerd, waarbij zelfs Hartz-IV-ontvangers en migranten recht hebben op 45 vierkante meter. Zie bij de huizenbouw af van nieuwe nieuwe energieslurpers voor miljoenen immigranten. Laat niet jullie oude PKW’s voor hen staan en koop geen SUV-straattanks. Vlieg niet naar elk feitelijk of kunstmatig “wereldwonder”, bekijk die comfortabel op de televisie. Laat het vele vliegen aan de politici over, die er kennelijk geen slecht geweten bij hebben, om met meer dan één machine naar zoveel mogelijk (milieu)conferenties te vliegen.

En, lieve Greta-generatie, belast het brandstof-verbruik van het verkeer niet extra met Amazon-, Zalando- en andere leveringsritten. Schakel jullie smartphones uit,; dat zijn enorme energievreters. Wie de hele dag de duimen op de displays en plaatjes heen en weer laat glijden, zal morgen moeten overwegen, waar hij voor het echte leven voor zichzelf en zijn kinderen de energie vandaan moet halen. Pak de fiets om op school te komen en laat je niet prinselijk met de PKW overal naartoe rijden.

Ga terug naar school en leer daar, hoe het de generatie van jullie voorgangers gelukt is, om voor jullie een nooit-gekende welstand te realiseren, en desondanks de temperatuur slechts elke 10 jaar 0,065 graden te laten stijgen.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2019/12/18/vom-krampfhaften-versuch-eine-klimakatastrophe-zu-belegen/