Zal DER SPIEGEL het alternatieve blog “Philosophia Perennis” het zwijgen opleggen?

Door: David Berger

De “Spiegel” heeft het metterdaad voor elkaar gekregen, dat een Berlijnse rechtbank de maker van PP bedreigt met een straf van 250.000 euro resp. 6 maanden gevangenisstraf, als hij opnieuw een passage zou citeren uit een JouWatch-artikel (2017), waarin het gaat om de AfD-critica Melanie Aman. Een hoorzitting heeft niet plaatsgevonden vanwege zogeheten urgentie en de reeds in rekening gebrachte kosten komen allemaal voor rekening van PP.

Kent U deze situatie nog uit uw schooltijd? Een groep van vier puberende lefgozers uit de bovenbouw valt een kind uit de onderbouw lastig, ze bedreigen en slaan hem – en voelen zich hierbij de grote helden, omdat het ze is gelukt, die kleine zo totaal te intimideren. Bovendien zetten ze hem zo onder druk, dat hij niet eens precies aan zijn ouders kan vertellen, wat er is gebeurd.

Ongeveer zoals de kleine ‘onderbouw-klant’ voelen de makers van “Philosophia Perennis” zich op dit ogenblik. De ondanks inzakkende lezers-aantallen en verschillende Relotius-schandalen het kleine PP-blog financieel en qua medewerkers duizendvoudig overvleugelende “Spiegel” heeft ons maar meteen twee advocaten tegelijk op ons dak gestuurd.

Met de eis, passages van een artikel uit het jaar 2017 (!!) te wissen, dat uitgerekend gaat over de perfide methodes van grote media en dicht bij de regering staande NGO’s, verenigingen enz., om alternatieve media financieel te ruïneren en aldus tot zwijgen te brengen. Om achteraf op bigotte manier en met leedvermaak te zeggen: Bij ons is sprake van volledige menings- en persvrijheid. Maar men moet nu eenmaal ook de bittere consequenties dragen, als men op grootscheeps ongepaste wijze van dit recht gebruik maakt.

Berlijnse Justitie dreigt met zes maanden gevangenisstraf

In dit artikel was tevens een passage opgenomen, die ging over een artikel, dat reeds bij JournalistenWatch was verschenen, en steeds weer met het toegevoegde woord “zogenaamd” het gepubliceerde relativeerde. Dus slechts met journalistieke distantie bedocumenteerde, wat ergens anders reeds was gepubliceerd. Juist in deze passage, waarin het gaat om de Spiegel-schrijfster en AfD-critica Melani Aman https://starke-meinungen.de/blog/2017/04/14/die-naivitaet-der-afd-kritikerin-melanie-amann/ betn de advocaten van de “Spiegel” zich vast. Ik kan haar hier helaas niet weergeven, aangezien de Berlijnse Justitie dreigt, mij in dat geval zes maanden in de bak te gooien.

Nadat er een termijn van slechts een paar dagen was gesteld, ding de “Spiegel” onmiddellijk naar de rechtbank, voorzag de arrondissementsrechtbank Regio Berlijn van zijn aangifte met uitvoerige informaties over het rechts-populistische blog “Philosophia Perennis”, o.a. over onze strijd voor de vrijheid van meningsuiting en tegen censuur; informeerde de rechtbank tevens over het kritisch schrijven over de Maas-censuur, de gelijkschakeling van de staatsomroep, het systeem-Merkel en het gevaar, dat Duitsland verwordt tot een DDR 2.0.

Ik kan – na de mij ter beschikking gestalde bijlagen te hebben bestudeerd – mij niet onntrekken aan de indruk, dat dergelijke achtergrond-informaties bij de rechtbank (Rechter Thiel, vrouwelijke rechters Bartelt en Hurek) achteraf resultaat boekten. Zonder verbale hoorzitting en zonder de beklaagde aan het woord te laten – zogenaamd vanwege urgentie t. a. v. een artikel uit het jaar 2017! – nam de rechtbank de eisen van de “Spiegel” over en verordende, dat de kosten van de hele zaak volledig door PP moeten worden opgebracht.

“Straf er één, voed velen op”

Dus precies datgene, wat men bij de “Spiegel” vermoedelijk geïntendeerd had. Zou ik hier de passage weergeven, die bij de “Spiegel” resp. zijn medewerkster zoveel opschudding veroorzaakte, dan zou ik hen 250.000 euro moeten betalen. Een bedrag, dat ik natuurlijk niet heb. De rechtbank dreigt, in dat geval wijselijk ter compensatie met een tuchtrechtelijke gevangenisstraf van zes maanden.

In een Berlijnse gevangenis: alleen onder … (nou, dat weet u wel, lieve lezers). Dat betekent niet alleen zes maanden geen “Philosophia Perennis” en het succesvolle bereiken van het doel “Straf er één, voed velen op!” Dat betekent ook in de richting van de vrije meningsuiting-scheppende: Hierna ben je dusdanig aan het eind van je Latijn, dat je nooit meer ook maar één regel tegen het systeem of zelfs tegen zijn zware geschut, de “Spiegel”, zult schrijven!

Aldus blijft er voor mij niets anders over, dan mij aan dit gerechtelijk besluit te houden en de reeds ontstane schrikwekkende kosten op de één of andere manier op te brengen. Ik heb naast mijn eigenlijke studie ook nog vele geschiedkundige lezingen gehoord, waardoor ik weet: Wie in het systeem-Merkel hoe dan ook wil overleven, moet helaas soms op de knieën, mocht hij nog nèt niet bereid zijn, zich totaal kapot te laten maken.

Mijn dank aan de PP-lezer en -ondersteuner

En juist hier kan ik een klein beetje opgelucht ademhalen: Dankzij de ruimharige giften in het kader van onze Kerstactie https://philosophia-perennis.com/2019/12/02/aktion-meine-weihnachtsgabe-fuer-philosophia-perennis/ is althans een deel van de kosten reeds gedekt. Hiervoor wil ik alle goede gevers heel hartelijk bedanken. En mij tegelijkertijd vol vertrouwen tonen, dat ook de resterende kosten op de een of andere manier dragelijk blijven.

Hier kunt U ons met één klik ondersteunen:

https://www.paypal.me/DBerger8

Of op de traditionele manier door overboeking

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81
BIC: CMCIDEDD – t. n.v.: David Berger -Betreff: PP

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2019/12/19/wird-der-spiegel-den-alternativen-blog-philosophia-perennis-zum-schweigen-bringen/