BEZOEK AAN DE ZWAAR BEVEILIGDE DRESDENSE STRIEZELMARKT

Door: Michael Stürzenberger.

Oorzaken terreur uit de weg ruimen in plaats van kerstmarkten in beton gieten!

In heel Duitsland zien de kerstmarkten er eerder uit als afstotende zwaarbeveiligde afdelingen dan als bespiegelende plaatsen, waar mensen gezellig bij elkaar komen, Glühwein drinken, iets lekkers eten, kerstversiering bekijken en genieten van de bezinnende atmosfeer. In plaats van de oorzaken van de terreur bij de wortels aan te pakken – de immer schuldige vecht- oorlogs- en dodingsbevelen van de politieke Islam – gieten de verantwoordelijke politici ons liever in beton. Voor de Kerstzang bij Pegida Dresden, afgelopen zondag, bezochten mijn medestrijders en ik de Striezelmarkt, teneinde het Stuifmeel van Merkel ter plekke te bekijken (zie bovenstaande video).

Nu kunnen mensen aan veel onaangenaams wennen. Maar deze betonnen burchten mogen daar NOOIT toe behoren. Wij dienen te protesteren, te waarchuwen, wakker te schudden, te mobiliseren. Wij hebben er recht op, in een veilig land te wonen, net als onze Oost-Europese buren in Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië enandere landen, die zich bewust zijn van de bedreiging door de politieke Islam en hun bevolking wetente beschermen. Door geen islamisering toe te laten.
Bij ons is de erfzonde een kleine 60 jaar geleden begaan, toen “gastarbeiders” uit Turkije het land binnen kwamen. Destijds veroonzaakten ze geen problemen, daar ze op de eerste plaats blij waren, werk te krijgen, ten tweede omdat Turkije toen dankzij Atatürk nog een laïcistisch karakter had, en ze ten derde nog maar met weinig waren. Maar nu zijn de factoren drastisch veranderd: Ze zijn met meerdere miljoenen, Turkije wordt door Erdogan radicaal geïslamiseerd en islamitische organisaties nemen de structurele opbouw van een volgens de Sharia gevormde parallelle samenleving op zich. Gestuurd en gefinancierd vanuit Turkije en schatrijke arabische oliestaten.

De tweede erfzonde was het toelaten van de ongecontroleerde massa-immigratie vanuit fundamenteel-islamitische landen onder het zogenaamde “vluchtelingen”-label. Aangezien bijna geen gevestigd politicus het waagt, aan het heilige mantra van de totale welkomscultuur te tornen, loopt de teugelloze toestroom ongehinderd verder. Wanneer daar niets tegen ondernomen wordt, zal onze samenleving binnen enkele decennia een Moslim-meerderheid hebben. Iedereen, die verstand heeft van de mechanismes der politieke Islam, weet, hoe grondig ons land vervolgens zal veranderen. En de weg naar de islamitische republiek is geplaveid met terreur op verschillende niveaus.

Wij moeten ons steeds verder verzetten tegen de politieke correctheid, mogen ons nergens in schikken, maar consequent verzet bieden. Iedereen kan hieraan zijn deel bijdragen. Bijvoorbeeld met de volgende actie, waarbij men de betonblokken op zijn Kerstmarkt kan fotograferen en de foro’s met de plaatsnaam, samen met een korte verklarende tekst aan het mail adres:

mailto:info@pi-news.net?subject=Mein%20Weihnachtsmarkt

kan sturen. PI-NEWS zal ze kort voor Kerstmis verzameld publiceren en daarmee een protest tegen deze betonnering tot uitdrukking brengen.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2019/12/terror-ursachen-beseitigen-statt-weihnachtsmaerkte-einbetonieren/