Paus slaat christin, die zijn hand vastgrijpt – Hoogste tijd voor hem om af te treden

Door: Redactie PP

De hele wereld toont zich van haar stuk met betrekking tot een gebeurtenis op het St. Pietersplein, dat de zogenaamd zo goedmoedige, mensvriendelijke Paus Frans in een heel ander daglicht stelt. Paus Franciscus liep op Oudejaarsavond over het St. Pietersplein en begroette de pelgrims, die waren gekomen om hem te zien, te horen, en zomogelijk ook aan te raken. Commentaar van Jürgen Fritz:

Franciscus had de mensen op het Pietersplein in Rome begroet, zich tot hen gewend en enkelen ook de hand gegeven. Nadat hij een kind had begroet, wilde hij zich van de massa afwenden. Maar op dat ogenblik greep een kleine, Oost-Aziatisch uitziende vrouw zijn hand en trok hem naar zich toe. Dit echter scheen het opperhoofd van de Katholieke Kerk en het absolutistische Staatsopperhoofd van de Vaticaan-staat überhaupt niet te bevallen. Nadat hij haar één, twee seconden had aangehoord, sloeg hij energiek op haar hand en rukte zich los. Een man uit zijn gevolg pakte vervolgens de handen van de irriterende vrouw en duwde ze terug, terwijl Franciscus zich bozig afwendde.

“Ik kan eindelijk de Paus de hand schudden”

Hier is de wereld nog in orde. Franciscus begroet de peldrims. Links zien wij reeds de Oost-Aziatisch uitziende vrouw, die haar handen vouwt als in gebed en daarvóór zonder twijfel nog een kruis geslagen heeft. “Direct is het zover”, zie je haar denken, “en kan ik de Paus eindelijk de hand schudden.”

Enkelen, in het bijzonder het kind op de schouders van een volwassene, gééft hij ook de hand, terwijl de Aziatische vrouw verlangend wacht op haar opperherder en er mogelijk voor bidt, dat haar kerkelijke Opperhoofd ook naar haar zal toekomen en haar één keer in haar leven de hand zal reiken. Hoe lang de vrouw daar al staat en wacht, weten we niet, maar beslist niet pas sinds een paar minuten. Vele ‘gelovigen’ moeten het al uren op het plein hebben volgehouden.

Maar dan wenst Franciscus zich uitgerekend voor haar, die toch zo verlangend op hem wachtte, af te wenden. Dus grijpt de vrouw naar de hand van de plaatsbekleder van de enige en ware God, zoals de Katholieken hem noemen.

Paus slaat de diepgelovige vrouw op de hand

Evenwel schijnt de handtastelijkheid van de vrouw, die hem in haar ijver regelrecht naar zich toe trekt en hem vervolgens aanspreekt, hem totaal niet te bevallen. En vervolgens, na één, twee seconden, rukt Franciscus zich niet alleen van haar los, maar slaat haar daarnaast, zoals een vader zijn kleine kind op de hand slaat.

En wendt zich vervolgens geërgerd van de vrouw af, die er volledig uit het veld geslagen bijstaat en niet weet, wat haar zojuist overkwam. Lukt het haar eindelijk eens, zo dicht bij haar kerk-opperhoofd te komen, lukt het haar zelfs, zijn hand beet te pakken en hem aan te spreken, en dan slaat hij haar op haar hand en rukt zich geërgerd los, laat haar verder voor Gekke Greet staan. Zo had die arme vrouw zich de Jaarwisseling waarschijnlijk ook niet voorgesteld.

Niet de eerste eigenaardige manier van handelen van Franciscus bij een ontmoeting met gelovigen

Deze eigenaardige ontmoeting is niet de eerste, waarbij het Opperhoofd van de Katholieken zich tijdens openbare manifestaties geërgerd toont. In Maart vertoonde Franciscus al eens een opvallend staaltje van vele storende gedragingen, toen een reeks van ‘gelovigen’ poogde, zijn pauselijke ring te kussen. Maar elke keer trok de paus zijn hand van bij elkaar 19 mensen weg https://philosophia-perennis.com/2019/03/26/skandal-papst-franziskus-verweigert-glaeubigen-den-kuss-des-papstringes/, wilde bijkbaar niet dat ze zijn ring konden kussen. Vele katholieken hebben dat ervaren als een minachting van de jarenlange traditie. Wat er achter dit zeer merkwaardige edrag stak, is niet bekend.Een woordvoerder van de Paus liet later weten, dat het “eenvoudigweg een kwestie van hygiëne” geweest zou zijn. De paus wenste geen ziektekiemen te verspreiden.

Ingekorte versie van een artikel, dat verschenen is bij JÜRGEN FRITZ https://juergenfritz.com/

Allang de hoogste tijd, dat de paus aftreedt

(David Berger) Steeds regelmatiger rijst intussen de vraag, of Paus Franciscus lijdt aan deze of gene ziekte, die tevens het zenuwsysteem en de hersenfuncties aantast. Zulks zou niet slechts dergelijke uitvallen, een catastrofe voor het aanzien van de kerk èn van het pausdom, verklaren, maar tevens het volkomen verwarde van zijn uitlatingen betreffende belangrijke geloofskwesties.

Met onvolledige intellectuele grondslagen alléén valt dit alles niet te verklaren. En of het door enkele curie-leden besmuikt voorgestelde exorcisme hier helpt, zullen meer rationeel ingestelde tijdgenoten in twijfel trekken. Vermoedelijk zou het het beste zijn, dat Paus Franciscus zo snel mogelijk zijn terugtreden bekend zou maken.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/02/papst-schlaegt-christin-die-seine-hand-ergreift-zeit-fuer-seinen-ruecktritt-ueberfaellig/