Uitgever van “Charlie Hebdo”: Linkse intellectuelen zijn collaborateurs van het Islamisme

Door: David Berger.

Vijf jaar na de aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift “Charlie Hebdo” uit hun (eveneens linkse) uitgever scherpe kritiek op de omgang van de linkse intellectuelen met de Islam.

Onze klapper van de week is afkomstg uit de print-uitgave van de “Welt” van gisteren. Daarin vindt men – met betrekking tot ve vijfde verjaardag van de islamistische aanslag op het satirische magazine – een paginalang interview met de huidige uitgever van “Charlie Hebdo”, Laurent “Riss” Sourisseau (53).

Hierin laat de uitgever zich op zeer duidelijke manier tevens uit over zijn links-intellectuele kameraden, die de ideeën van “Charlie Hebdo” hebben verraden en collaborateurs van de islamitische geweldplegers werden en worden.

Links zou de eerste moeten zijn, die in opstand komt tegen de islamisering

De “Welt” vraagt: “U gaat hard tekeer tegen intellectueel Frankrijk, u spreekt van collaborateurs. Wie bedoelt u daarmee?

Riss hierop: “En in principe hebben de intellectuelen juist in crisissituaties als deze het betere materiaal bij de hand dan wij, het klootjesvolk, om te begrijpen, wat er gebeurt. Ik heb veel van ze verwacht. Sommigen hebben zich ermee bezig gehouden. Anderen hebben in deze tijd dezelfde strategie gevolgd als tijdens de Tweede Wereldoorlog en hun kop in het zand gestoken. Ze vermijden het, te spreken over Islamisme, radicalisering en religie in het algemeen. Op grond van hun voorzichtigheid en hun vermijdingsstrategie kunnen bepaalde intellectuelen geheel objectief als collaborateurs worden bestempeld. Ook als ze zelf deze totalitaire ideologie niet aanhangen, bevestigen ze het ideologische proces. Ze dragen bij aan de verbreiding van een intolerante ideologie, hoewel ze de eersten zouden moeten zijn, die ertegen in verzet komen. De linkse intellectuelen praten niet graag over religie en al helemaal niet over de Islam. Het is als in de jaren ’50, toen de linkse intellectuelen blind waren voor het stalinisme.”

“Er is een ideologische verdringing aan de gang”

De “Welt” verder: “Is er intussen niet iets veranderd, zijn de tongen niet losgekomen?”

Riss: “Zeker, maar de situatie is complex, omdat de populisten hem overal in Europa uitbuiten en ervoor zorgen, dat men Islam en islamisme met elkaar verwisselt. Er is een ideologische verdringing aan de gang: In Frankrijk brengt een bepaalde linkse de Islam in verband met de immigratie. Maar er is sprake van parallelle samenlevingen. Wie dat niet wil zien, maakt zich strafbaar. Dat eenvoudigweg zo van tafel te vegen, omdat men er niet van wil woorden verdacht, Islam-vijandig te zijn, is geen oplossing. Aspecten van de Islam te bekritiseren, is voor veel linkse intellectuelen hetzelfde als racist of islamofoob zijn. Dat kan zo niet doorgaan. Er mag inzake vrijheid van meningsuiting geen sprake zijn van van rechtsvrije grijze gebieden, en men dient de dingen bij de naam te noemen.”

Gisteren hebben ook wij aan de hand van twee voorbeelden aangetoond, hoezeer de rekening van de islamistische daders ook in het geval van “Charlie Hebdo” is opgegaan (hier na te lezen https://philosophia-perennis.com/2020/01/07/fuenf-jahre-charlie-hebdo/).

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/08/herausgeber-von-charlie-hebdo-linksintellektuelle-sind-kollaborateure-des-islamismus/