Waarom de energie-omslag niet kan slagen

Door Jörgen Bauer.

De klimaatwaanzin neemt langzamerhand trekken aan, die parallellen vertonen met de rassenwaanzin van de Nazi’s. Wat mij steeds opnieuw ontstelt is, dat de Duitsers volledig op alle ideologieën afstormen en daarna niets hebben geleerd. Zoals ze ooit achter Adolf aangelopen hebben, hebben ze thans een nieuwe heilsbrengster gevonden in
Angelika (begint allebei met een “A”).

Dat dat met de CO2 en het klimaat uitgesproken waanzin is, kan men al opmaken uit het feit, dat er talloze bergtoppen uit kalksteen zijn, wat bestaat uit deschalen van zeedieren, die hun schalen en hun beendergestel gevormd hebben vanuit de in de atmosfeer verkregen CO2, dat in vroeger tijden in aanzienlijk grotere mate in de atmosfeer verkregen was. Tegenwoordig zijn het nog maar 0,038%, wat neerkomt op een afstand van 38 meter over 100 kilometer. CO2 is absoluut noodzakelijk om te kunnen leven.

Misschien lukt het de klimaat-enthousiastelingen nog tot 2050, de waarde door een absoluut vermijden van CO2 op nul te houden, teneinde de wereld te redden door het uitsterven van de mensheid. Voor het geval de CO2-gelovigen zich niet laten overtuigen, zou er nu met meer nadruk op een andere reële bedreiging moeten worden gewezen:

“Stroom is niet meteen stroom – Waarom de energie-omslag niet kanslagen”,

is de titel van een verhelderend, vaktechnisch gekwalificeerd boek, waarin ik me thans heb verdiept.

Om het netwerk stabiel te houden, moet regelmatig dezelfde hoeveelheid stroom worden geproduceerd, als er aan de andere kant wordt verbruikt, anders komt het op grote staal tot stroomuitval. Bij een tekort moeten binnen seconden conventionele energie-centrales worden ingeschakeld, die men echter allemaal stil wil leggen.

De “onregelmatige” stroom uit “windmolens” en zonnepanelen is hiervoor volledig ongeschikt. Een in ideale weersomstandigheden teveel geproduceerde stroom wordt, ver onder de prijs, in het buitenland versjacherd en brengt de netwerk-stabiliteit aldaar in gevaar. In het tegenovergestelde geval moet er vanuit het buitenland duurdere stroom worden betrokken. Desnoods werden ook al eens, verbonden met hoge kosten die moeten worden vergoed, grootverbruikers van het netwerk afgesneden. Dit alles betalen wij bovenop de regelmatig stijgende stroomprijs.

Wat heel belangrijk is: Zonnepanelen en windmolens, in verband met hun constructie verrijkt met uiterst giftige stoffen, zijn het extra afval van morgen, wier verwerking nog volledig onopgelost is. De eerste windmolens moeten reeds worden vervangen. Er worden hier waardevolle grondstoffen verkwist, die onder überhaupt niet ecologische voorwaarden worden gewonnen, waar elke massa uiterst gevaarlijke en gedeeltelijk radio-actieve vergiften ontsnappen in het milieu engedeeltelijk in het grondwater sijpelen. Het gezondheidsgevaar van de aldaar werkzamen en van de omwonenden interesseert de milieu-bevlogen wereldverbeteraars niet.

Wie op zijn grond windmolens laat opstellen of zonnepanelen laat verrijzen, kan weliswaar naar omstandigheden hoge pachttarieven bewerkstelligen, maar moet in het meest ongunstige geval de troep op eigen kosten laten afvoeren, wat in de honderdduizenden kan lopen.

Voorlichting is dringend geboden.

Ter afsluiting een “groet van Greta”:

“Ik houd van Greta. Niet vanwege haar vlechten, niet vanwege haar vollemaansgezicht, niet omdat ze aan Asperger leidt en ook niet, omdat ze het spijbelen heeft verheven tot een moreel imperatief. Ik houd van Greta, omdat het haar – zij het dan ook ongewild – gelukt is, de westerse samenleving te ontmaskeren als datgene, wat zij ís:

bijgelovig, decadent, dom, hysterisch, infantiel en smachtend naar verlossing.”( Henryk M. Broder, Die Weltwoche, 28.08.2019)

Sinds het gezwam in de ruimte over de klimaatverandering en de energie-omslag in de mode is, houd ik mij uitvoerig met deze thematiek bezig. Men kan alleen maar hopen dat het deze keer bijtijds tot een ontwaken komt, vóór ons land naar de Filistijnen geholpen wordt.

Door: Jörgen Bauer.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/14/warum-die-energiewende-nicht-gelingen-kann/