David Berger door links-extremisten bruut verjaagd van manifestatie bij Keulse CSD

Door: Redactie PP.

Bij een manifestatie van de Keulse Homoparade-demonstranten kwam het gisteren tot een regelrechte klopjacht op de journalist en PP-maker David Berger. Hadden zijn partner, twee beveiligings-beambten en de GROENEN-politicus Niclas Ehrenberg hem niet moedig in bescherming genomen tegen de opgezweepte groep van overwegend links-extremistische agressors, die probeerde, op hem in te slaan en hem zijn handy af te pakken, dan had hij zijn hier volgende bericht over de gebeurtenissen de afgelopen nacht nog niet kunnen opschrijven.

Al sinds maanden is er sprake van wrijving: In Keulen hebben homoseksuelen, die anders doorgaan voor de brave schoothondjes van linkse tot links-extremistische kringen, – vermoedelijk volledig achteloos – een zware fout begaan: 30 jaar na de hereniging van Duitsland hebben homo-activisten, die de in de komende zomer geplande “Christopher Street Day” willen organiseren, als motto voor de manifestatie “Eensgezindheid en Recht en Vrijheid” gekozen.

Fantastisch, zou je denken. Want wie profiteert er nou meer van recht en vrijheid, dan subculturen, die door hun anders-zijn altijd aan het gevaar van onderdrukking en discriminering zijn blootgesteld? En ook de Duitse Eenheid heeft er uiteindelijk toe geleid, dat de laatste resten van paragraaf 175 uiteindelijk onderuit zijn gehaald. Een motto dus, dat staat voor het respect voor rechtsstaat, democratie en open samenleving. En waarmee iedereen eigenlijk onbeperkt gelukkig zou moeten zijn.

Als de anders brave schoothondjes eens een keer niet “opzitten”

Maar in tijden, waarin minder verstand en recht heersen, maar de ideologische burgeroorlog en de Nazi-hysterie brede lagen van onze bevolking stevig in hun greep hebben, werd dit motto vooral in linkse kring een schandaal en daarmee indirect een gevreesd precedent, waarbij de brave hondjes voor het eerst ( dus niet al kort voor het vrouwtje “Zit” heeft gezegd) de eerste vlagen van een weigering om te gehorzamen lieten vermoeden. En aldus was de opwinding bij degenen, die homoseksuelen gewoonlijk voorschrijven, hoe ze moeten denken en wat ze moeten zeggen, groot.

Om nu de plooien glad te strijken waren de manifestanten gisteren bij een manifestatie in Keulen in de zalen van de Sociale Dienst https://caritas.erzbistum-koeln.de/koeln-skf van katholieke vrouwen (!) aan de Mauritiussteinweg uitgenodigd. Reeds een half uur voor het begin van de manifestatie was echter duidelijk, dat er niet zozeer katholieke vrouwen zouden komen, maar veeleer hele groeperingen uit de links-extremistische scene van Keulen https://philosophia-perennis.com/2020/01/14/antifa-blockade-der-kundgebung-von-gez-kritikern-in-koeln-wer-ist-der-verantwortliche-der-stadt/ , gedeeltelijk overduidelijk met hygiëne- en drugsproblemen. Dat ze ook met algemeen aanvaarde omgangsvormen en discussie-cultuur moeilijkheden hebben, werd vervolgens al kort na het begin van de manifestatie duidelijk.

De manifestatie ontglipt de manifestanten compleet

Aan de manifestanten, die alles hadden georganiseerd op de manier van een Duitse boekhouder (bij iedere sprekersbijdrage moest er een grote klok meetikken, die elke spreker precies 1:30 minuten de tijd gaf), ontglipte de manifestatie compleet. Vooral jonge mensen (de stemmen volgens de vrouwen?) lieten luide muziek spelen, klommen op stoelen en scheeuwden hysterisch allerlei liks-extremistische parolen. En toonden door hun lompe, alle regels van het debat doorbrekende gedrag de manifestanten en de paar aanwezige homoseksuele mannen hun totale minachting.

Deze opgefokte stemming wist Norbert Blech http://www.pi-news.net/2013/12/koelner-journalist-nimmt-paedophile-in-schutz/, een van de makers van het Online-portal “queer.de” https://www.facebook.com/lgbtgermany/ ten eigen bate te benutten, doordat hij mij – toen de eerste links-extremisten, die om mij heen waren komen staan (een jonge vrouw op uiterst inbreukmakende manier tussen mijn benen, zodat ik haar moest verzoeken, fysiek van mij op afstand te blijven) mij te lijf gingen, omdat ik foto’s maakte van de manifestatie – mij zeer luid “Jij bent alleen maar een rechtse klootzak” toeschreeuwde. Kort daarbovenop kwam opnieuw één van de capuchon-meisjes overeind en schreeuwde luid, dat de manifestanten onder één hoedje zouden spelen met de AfD. Er was hier zelfs een persoon aanwezig, die met de AfD en met de “IB” onder één hoedje speelde – als op afspraak stonden daarbij zo’n 10 personen op, die eerder al door hun agressiviteit waren opgevallen, stortten zich op mij, schreeuwden luid: “Eruit, jij klootzak!”, Nazi-zwijn eruit” en andere beledigingen.

Eerst opjagen, vervolgens omsingelen en onschadelijk maken

Als er op dat ogenblik niet twee zeer sterke mannen, vermoedelijk met migratie-achtergrond (beveiliging?), de GROENEN-politicus Niclas Ehrenberg, en mijn partner, die ik al bij het begin van de manifestatie telefonisch had gealarmeerd en die op dat tijdstip net arriveerde, tussen gekomen waren, had ik ik nu dit bericht vermoedelijk niet kunnen schrijven.

De twee beveiligingsmannen (?) zeiden tegen mij: “David, je moet hier zo snel mogelijk vandaan, wij brengen je in veiligheid”- maar de “Antifanten” toonden zich daarmee niet tevreden, poogden, op me in te slaan en me mijn handy af te nemen. Een rugzak met daarin een dure camera ging hierbij verloren in deze menigte, wat ik ps merkte, toen ik eenmaal in veiligheid was. Op de binnenplaats voor de congreszaal aangekomen nam het opjagen pas goed zijn loop. Eén van de agressors rende naar de toegangspoort en probeerde die af te sluiten, om mijn vlucht te verhinderen. Als dit was gelukt, dan hadden de beveiliging en mijn twee andere beschermers ook geen kans meer gezien om mij heelhuids uit de menigte te bevrijden. Weer waren het hier mijn partner en Niclas Ehrenberg, die met inzetting van al hun krachten het sluiten van de poort en het barricaderen van de vluchtweg verhinderden.

GROENEN-politicus gewond

Hierbij liep Ehrenberg een verwonding aan de schouder op, waarbij medisch moet worden onderzocht, of het om een schouder-ontwrichting gaat. In de Mauritiusstrasse ging vervolgens het opjagen verder, onder een enorm geschreeuw van de ongeveer vijf lui, die ons achtervolgden.

Ook hier een gelukkige omstandigheid, dat mijn partner over de kortste weg met de fiets was gekomen en dat ik mijn fiets op afstand van het conferentie-oord op slot had gezet. Terwijl ik de mijne losmaakte, kreeg ik nog een trap in mijn rug, zodat ik zowat voorover sloeg en me aan een been licht lichtelijk bezeerde. Verder kwam ik er echter zonder andere lichamelijke blessures vanaf.

De aangifte werd vervolgens opgenomen door twee politiemannen, die kort na het voorval neer de woning kwamen, waar wij naar binnen waren gevlucht. Nog dezelfde nacht verbreidde een links-radicaal twitter-account het vermoedelijke fake-bericht, dat de manifestanten niet de geweldplegers, maar mij hadden aangegeven:

Door: Redactie PP/David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/