Keulen:Links-extremistische drijfjachten worden volgens de generale staf georganiseerd

Door: Ravid Berger.

Links wordt steeds agressiever en heeft geen remmingen meer. Dat ligt voor een groot deel ook hieraan, dat de politici van de gevestigde partijen, de aan hen gelijkgeschakelde media, en delen van Justitie links geweld en criminaliteit bagatelliseren of geheel bewust verzwijgen. In dit milieu kon de ooit vredelievende Bondsrepubliek zich ontwikkelen tot een land waar stelselmatig de pure terreur tegen andersdenkenden https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/ heerst.

PP heeft zich voorgenomen, hier de zwijgspiraal verder te doorbreken en nog meer dan tot nu toe te berichten over de linkse terreur, zijn netwerken en voorafgaande organisaties, zowel als over zijn handlangers.

Mensen met migratie-achtergrond als beschermers tegen links-extremistisch geweld

In dit verband publiceren wij hier een actueel bericht van een ondersteuner van “Verzet groeit aan” uit Keulen. Hij was met meerdere mensen op 4 januari in Café Riese. Het beruchte “Autonome Centrum” in Keulen heeft de standplaatsposities van o. a. ook de bezoekers van het café doorgegeven, wat de daaropvolgende drijfjachten in de feitelijke mate pas mogelijk heeft gemaakt. Ook in dit bericht valt opnieuw op, dat vooral in Duitsland wonende mensen met nigratie-achtergrond de door links-extremistisch geweld in het nauw gebrachte mensen het doeltreffendst hebben geholpen:

Hier nu het ervaringsbericht:

“Ik wilde met mijn vrienden zaterdag om 14 u. naar de demo voor de WDR op de Appelhofplatz in Keulen komen. Maar toen ik vanuit het station op het plein kwam, stond een grote groep ondersteuners van de Antifascistische Beweging aan de bovengrondse uitgang van de Appelhofplatz. Door de hysterisch schreeuwende groep, die met antifascistische actievlaggen zwaaide, kon ik mijn vrienden niet vinden. Na een telefonade vond ik mijn vrienden elders, verder weg van het aangegeven trefpunt. Ze waren bang voor tegendemonstranten, dus trokken ze daarheen, waar ik ze vond. De politie hield de Antifa-demonstranten op de plaats delict in de gaten.

Nazi-waan: Vrouwen, die hysterisch schreeuwen

Teneinde te bekomen van de schok van de tegendemonstratie, gingen wij in Café Riese zitten. Enkele tegendemonstranten moeten ons vanaf een korte afstand gevolgd hebben, want kort nadat wij onze bestelling hadden opgegeven, begon een in het zwart geklede vrouw door het restaurant te krijsen. Ze schreeuwde door het restaurant, om de andere gasten ervan op de hoogte te brengen, dat er leden van de Burgerbeweging “Verzet groeit aan” aanwezig waren, die kort bij de WDR demonstreerden en thans tussen de andere gasten in het restaurant aan een bepaalde tafel zaten.

Een van de mannen, die met de roepende vrouw in het restaurant te maken had, wees met de vinger op mij en verzocht mij, met hem mee naar buiten te gaan. Hij viel mij op, omdat hij zonder mijn toestemming begonnen was, mij aan tafel te fotograferen. Hierop begon de groep indringers zeer luid “Nazi’s Raus” te roepen, alsof ze daarmee wilden zeggen, dat dit tevens in het belang van de andere gasten zou zijn. Niemand stemde met zijn oproep in.

Medewerkers van Café Riese doen alles om de gasten hoe dan ook te beschermen

Hierop begonnen de medewerkers van Café Riese, de ongenode Antifa-lui naar buiten te jagen. Een serveerster probeerde behalve mij ook andere klanten tot kalmte te brengen. Aanhezien ik mij door de openlijk gewelddadige bedoelingen van de man, die mij verzocht, met hem naar buiten te gaan, bedreigd voelde, anwoordde ik, dat ik geen Nazi, maar een buitenlander uit Afrika was.

Ze reageerden nog heftiger op mijn antwoord en noemden ons opnieuw Nazi’s Vervolgens zei ik tegen ze, dat ik Afrikaan ben en dat zij een groep Duitsers vormden, dus dat de rollen moesten worden omgedraaid. Zij moesten de Nazi’s zijn, vanwege hun vijandige geschreeuw tegen mij, nadat ik me toch bekend had gemaakt als buitenlander. Dus riep ik: “Deze Nazi’s moeten eruit!”

Mijn dank aan de zeer aardige mensen van Café Riese, die ook buitenlanders waren en met mij sympathiseerden. Ik ben heel dankbaar voor de helder denkende mensen, die in Keulen wonen.”

Redactie: Ook vanwege het extreem lekkere gebak, taarten e. d. kunnen wij Café Riese buitengewoon aanbevelen aan onze lezers:

Home

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/18/koeln-linksextreme-hetzjagden-werden-generalstabsmaessig-geplant/