Veelkleurig Fascisme onder de regenboog: “Cologne-Pride” is niet trots op het hymne van Duitsland

Door: Michael van Laack

Een gastbijdrage van Michael van Laack

Wij herinneren ons: Enkele dagen geleden demonstreerden enkele loepzuivere democraten op een manifestatie over het CSD-motto, wáár hun tolerantie ophoudt. Precies daar, waar veelvuldigheid van mening en -vrijheid begint. Eén van hun slachtoffers was David Berger https://philosophia-perennis.com/2020/01/17/david-berger-von-linksextremen-brutal-aus-veranstaltung-zum-koelner-csd-gehetzt/, die voor radicaal Links hetzelfde is, als het wijwater voor de Duivel.

Evenwel: Ook de manifestanten van de kakelbonte parade toonden zich verbijsterd door het gedrag van Links https://philosophia-perennis.com/2020/01/18/video-wie-linke-auf-das-linken-appeasement-der-koelner-csd-veranstalter-reagieren/, dat desalniettemin de gewenste indruk heeft gemaakt.

ZO BESLOOT NU DE LEIDING: Het motto van de CSD kan helemaal niet! “Vereendheid, Recht, Vrijheid” is totaal rèèèèchts, doet denken aan het Nationale hymne, dat aan nationalisme en dienovereenkomstig vervolgens ook aan de Nazi’s en de mogelijke greep naar de macht door de AfD.
En aangezien de parade ook verder veelkleurig dient te blijven en niet dient te worden doorspekt met zwarte ANTIFA-spikkels, die ageren naar “Fascistenbloed” verandert men het motto politiek-correct!

Het nieuwe motto: “Voor mensenrechten”

Een motto, dat Links bevalt, daar het alles, waarvoor zij staan, omvat: Voor een grenzenloos Duitsland, waarin iedereen kan in- en uitlopen, wanneer het hem uitkomt. Een land, waarin geen asielzoeker illegaal is, waar men auto’s mag afbranden en flessen mag gooien naar de “rotsmerissen”, aangezien die aan de kant van de Fascisten staan.

Overigens hebben Fascisten geen mensenrechten, hen dient het menszijn te worden onthouden. Wie er Fascist (dus rechts) is? Wiens gedachtengoed intolerant en anti-democratisch is? Wel… Dat beslissen vanzelfsprekend zij, aan wie de “trotse” Keulenaren nu hebben toegegven.

Achter dit nieuwe motto kan iedereen zich thans scharen, zo meende de manifestatieleiding. Wie “iedereen” is, wordt uiteraard niet gedefinieerd. Want tot “iedereen” zou dan immers consequent ook rechts behoren. Natuurlijk, achter “Voor mensenrechten” zouden zeker ook zij zich kunnen scharen. Als ze niet zouden weten, hoe nauw de ANTIFActivisten het met dit begrip nemen.

Angst – niets anders dreef de manifestanten tot deze beslissing

De geëscaleerde uitspraak over het bij voorbaat “omstreden motto” heeft de manifestanten een voorgevoel gegeven van datgene, wat op de dag van de parade had kunnen worden verwacht, als men niet zou hebben toegegeven aan de Links-radicale Mob – ondersteund door Portal queer.de

Onder de veelkleurige deelnemers zouden zich ANTIFAktivisten hebben gemengd, er zouden tegendemo’s zijn geweest, de veiligheid had nauwelijks kunnen worden gegarandeerd. In het ergste geval zou het veelkleurige spektakel zich totaal bloedrood hebben gekleurd.

Dat kón natuurlijk niemand willen. Daarom – en ook om de mythe in stand te houden – dat het grote gevaar in Duitsland uitgaat van Rechts – besloot men, toe te geven. Tactisch verstandig voor het moment, op de middellange- en misschien zelfs de lang duur strategisch catastrofaal!

Vernietigend signaal

Ja, er waren duistere tijden, die lang duurden, waarin homoseksualiteit strafrechtelijk werd vervolgd. En daarvóór tijden, waarin ze opgesloten werden en erger. Zowel in de non-vogelmest-periode als in de Bondsrepubliek. Tegenwoordig overigens nog steeds in islamitische staten.

En ja, ze zijn er nog steeds: De homohaters: Moslims en radicale christenen, die zich de rechters- en bewakers van de moraal wanen.

En toch leven wij in een Bondsrepubliek, waarin ook homoseksuelen in dezelfde omvang als alle anderen gebruik kunnen maken van hun vrijheid van meningsuiting- en van demonstratie. Zelfs ook door middel van dit soort parades. “Huwelijk voor iedereen”, adoptierechten enz.

Acceptatie en tolerantie eist de Community terecht. En ze wordt haar ook geschonken.

Maar deze Community herbergt binnen haar gelederen meer intoleranten en radicalen, dan ik ze inde meest conservatieve priesterbroederschap ooit heb gezien. Een tomeloze haat tegen de kerk, tegen het conservatisme in het algemeen; een respectloze omgang met “hetero’s”, die men graag het gevoel geeft, dat ze moreel minderbegaafde, minder open en -tolerante mensen zijn…

En binnen hun gelederen bevinden zich meer Fascisten, als op een manifestatie den de “Vleugel” rondom Björn Höcke. Linksfascisten, vanzelfsprekend, maar die zijn immers ook geen cent beter.

Cologne-Pride staat niet voor Vereendheid, Recht, Vrijheid

Dat is de boodschap, die de massa’s bereikt. Niet alleen de “slechte” rechtsen zien dat zo. De kans om,zoals men zelf altijd had gewild, definitief in de (burger-)maatschappij te belanden, werd verspeeld.

De boodschap, die met de verandering van het motto werd uitgezonden, luidt: “Wij staan niet voor de fundamentele waarden van de Bondsrepubliek Duitsland. Voor ons zijn Vereendheid, Recht en Vrijheid waarden en omstandigheden, die wij in verband brengen met het Nationaal-Socialisme. Wij staan aan de kant van hen, die dit land willen her-veranderen in een land, dat ontstaan is uit ruïnes en gewijd is aan een toekomst, waarin deInternationale het mensenrecht bevecht!”

IN OTHER WORDS: JULLIE HEBBEN HET VOOR VELEN, DIE TOT NU TOE AAN JULLIE KANT STONDEN, TOTAAL VERPEST!

Jullie vrienden staan links en uiterst links. Oké, strijd dan met hen verder voor jullie rechten, jullie moraal, jullie begrip van tolerantie! MAAR LAAT ONS MET RUST MET JULLIE GEKLETS! MET JULLIE GEJANK OVER DISCRIMINATIE!

Want jullie zijn niet langer gediscrimineerden, jullie zijn nu openlijk de bondgenoten van discrimineerders en diskrediet-brengers! FOEI!

Door: Michael van Laack.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/21/buntfaschismus-unterm-regenbogen-cologne-pride-ist-nicht-stolz-auf-deutschlands-hymne/