SPD heeft Thilo Sarrazin nu toch uit de partij gegooid

Door: David Berger.

Zoals de Oostenrijkse persdienst zojuist heeft bericht, heeft het landelijke scheidsgerecht van de SPD-Berlijn de uitsluiting van de voormalige Senator van Financiën Thilo Sarrazin uit de partij voor rechtmatig verklaard.

Reden zouden naast de in zijn boeken vertegenwoordigde onderwerpen (in het bijzonder in het boek van Sarrazin “vijandige overname”) ook meerdere optredens bij de FPÖ geweest zijn. De beslissing zou gisteravond al gevallen zijn.

Is Edathy of Buschkowski de volgende, die eruit vliegt?

De eerste stemmen verbazen zich vooral over de dubbele standaard bij de SPD. Bastian Behrens, sinds vele jaren perswoordvoerder van de “Junge Freiheit” schrijft: “Sarrazin vliegt eruit, Pedo-Edathy blijft – de#SPD keldert met razende snelheid naar de 5-procent-grens” – en behoorlijk sarcastisch merkt een ander op: Het heeft de kiezers alleen gestoord, dat #Sarrazin nog in de partij zit. Buschkowski moet de volgende zijn, dan levert de SPD wederom de volgende kanselier.”

En Max Otte ziet in de CDU reeds soortgelijk onheil op zich afkomen: “De SPD heeft Thilo Sarrazin er nu toch uitgegooid. Eens kijken, doe lang het duurt tot er bij de CDU opnieuw aanvallen op mijn persoon succes hebben.” Terwijl uit de gelederen der AfD reeds de eerste uitnodigingen aan Sarrazin komen, om toch over te stappen naar de “Alternative”.

Update: Sarrazin toont zich verrast

Tegenover meerdere media, o. a. Magazin 1984 https://19vierundachtzig.com/2020/01/23/sie-haben-es-getan-spd-schmeisst-thilo-sarrazin-raus/, toonde Sarrazin zich verrast door het nieuwsbericht: Hij wist tot nu toe van deze beslissing niets af. Ook bij zijn advocaat is over dit besluit niets bekend. Mocht hij echter metterdaad uit de partij worden buitengesloten, dan “zal ik in elk geval gerechtelijke middelen inzetten tegen het besluit van het Landelijke Scheidsgerecht van de SPD-Berlijn”.

Nog enkele dagen geleden kon PP berichten:

Gisteren, op vrijdag 10 januari 2020, vond het Hoger Beroep plaats tegen de bekende SPD-politicus en boekenschrijver Dr. Thilo Sarrazin vanwege zijn uitsluiting uit de SPD. Het besluit zal echter pas de komende dagen vallen.

Onderwerp van de rechtszaak was opnieuw het actuele boek vanDr. Thilo Sarrazin, “Vijandelijke overname – hoe de Islam de vooruitgang hindert en de samenleving bedreigt”.

Geen concrete bewijzen geleverd voor “racisme”

Dr. Sarrazin: “Wederom heb ik in het verloop van het mondelinge proces de Secretaris-Generaal van de SPD, Lars Klingbeil, verzocht om citaten uit mijn boek, die de beschuldiging van racisme bevestigen. Ondanks veelvuldige navraag naar concrete citaten uit het boek “Vijandelijke overname” kon hij in de loop van de hele rechtszaak niet één racistisch citaat uit het boek “Vijandelijke overname” benoemen, maar bleef hij telkens in inhoudsloze gemeenplaatsen steken. De beschuldiging is daarmee wat mij betreft van de baan.”

Na een proces can ca. twee uur sloot de voorzitter van de Landelijke scheidscommissie de zitting en deelde mee, dat een beslissing over het Beroep van Dr. Sarrazin, en daarmee de beslissing over uitsluiting uit de partij van de partijleiding van de SPD, zo spoedig mogelijk zou worden genomen en bekend gemaakt.

Zou het niet eerlijker zijn geweest, zelf uit de SPD te treden?

PP heeft Sarrazin naar zijn motieven gevraagd, om in de SPD te blijven.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/23/eilmeldung-spd-hat-thilo-sarrazin-nun-doch-aus-partei-rausgeschmissen/