Protestbrief aan v. d. Leyen vanwege EU- stimuleringsgeld voor Turkse (!) Islam-propaganda

Door: Peter Helmes.

De EU maakt zich tot de voetveeg van de Islam – en financiert een twijfelachtig “islamofobie-bericht” onder verantwoording van de Turkse regering

Met hun meest recente “islamofobie-bericht” heeft de EU geen lauwerkrans verdiend (wanneer eigenlijk wel?). Gerenommeerde wetenschappers voelen zich evenzeer gediscrimineerd als Islam-critici, schrijvers en zelfs liberale Moslims.

Weliswaar staat nergens geschreven – zo onnozel zijn ze in Brussel nou ook weer niet – dat met dit rapport weer eens de vrede-vriendschaps- en liefdesboodschap van de Islam moet worden bezworen, maar de ideologische tendens achter het maaksel treedt maar al te duidelijk naar voren: Wie de Islam niet accepteert en begroet(!), is des Duivels – en wordt als “islamofoob” in het reeds goed gevulde verdomhoekje van de politiek-correcten gezet.

Deze keer echter hebben de samenstellers heel duidelijk overdreven. Ettelijke in het rapport aan de kaak gestelde “islamofobe” kwaadmenschen hebben een Open brief aan de EU-Commissie samengesteld en geprotesteerd tegen de eenzijdige be- en veroordeling. Tevens hebben zij er kritiek op, dat het nieuwe rapport met bijna 127.000 Euro werd gefinancierd uit een EU-programmapot. Wat tussen de regels door betekent, dat noch de Islam, noch Turkije behoren tot Europa, laat staan tot de EU, en al helemaal geen EU-stimuleringsgeld zouden mogen incasseren. De weggestroomde 127.000 Euro mag men dus gerust beschouwen als doelstellingsvervreemding van EU-belastinggelden. Het is immers ons geld!

“Belastering”

De historicus Heiko Heinisch uit Wenen, een mede-ondertekenaar van de protestbrief aan von der Leyen, is hierin overduidelijk *):

“In het bericht staat, dat wij islamofoob zijn. Wij ervaren dit als belastering, omdat wij hiermee quasi als Islam-vijandig worden gebrandmerkt. En wij hebben het gevoel, dat dit zich vooral ontpopt als instrument om terechte islamkritiek aan banden te leggen en elke Islamkritiek voor te stellen alsof het om Islam-vijandigheid zou gaan. opdat critici worden geïntimideerd, zodat ze hun mond houden.”

Tot de briefschrijvers behoren onder andere ook de Zwitserse Islamdeskundige Saïda Keller-Messahli, die in het Oostenrijk-deel van het bericht wordt aangehaald, omdat ze voor het Oostenrijkse staats-integratiefonds een essay heeft geschreven over de “Islam op de Balkan”, die door haar critici wordt betiteld als “kwaadwillige propaganda”. Net als zij voelen ook Duitse vrouwelijke Islamdeskundigen en auteurs zich in diskrediet gebracht en hebben ze de Open Brief ondertekend: Bijvoorbeeld de gereformeerde Theologe Mouhanad Khorchide en de Universiteit Münster, de professor in de Etnologie Susanne Schröter, of de advocate en moskee-oprichtster Seyran Ates.

De psycholoog Ahmad Mansour benadrukt o.a.*):

“Wat mij buikpijn bezorgt: dat door dergelijke rapporten een zekere strijdcultuur wordt verhinderd. Aangezien het zegt: Het is racistisch, om zich met deze onderwerpen bezig te houden. En dan vraag ik me af, hoe een samenleving het onderwerp dán uiteen dient te zetten?”

“Smeer-campagne vanuit bepaalde kring”

Dat deed wederom de uitgevers van het bekritiseerde bericht in de gordijnen vliegen.Ze beschuldigen er hun critici er integendeel van, een debat te willen verhinderen. Op hun project-website schrijven ze over een “smeer-campagne vanuit bepaalde kring”. In plaats van zich bezig te houden met de inhoud van het islamofobie-bericht, zou het bericht generaliserend worden veroordeeld, teneinde af te leiden van “anti-islamitisch racisme”. In een repliek in het Oostenrijkse dagblad “Der Standard” maakt Farid Hafez, die onderzoekt en doceert aan de Universiteit van Salzburg, duidelijk*):

“Het probleem met het gebruik van het begrip van de politieke Islam door de ondertekenaars m/v is eerder hierin gelegen, dat ze dit gebruiken, om Moslims m/v te criminaliseren.”

En enkele regels verderop:

“Worden er eens anderen dan zij gefinancierd, en dan zien ze de vrijheid van meningsuiting in gevaar gebracht. Daar zit een begrip van Vrijheid van Meningsuiting achter, dat alleen hun mening beschermt.”

Nu is de beste man niet geheel en al onomstreden. Tegen de beschuldiging, dat het bericht niet beantwoordt aan wetenschappelijke criteria – er ontbreken belangrijke details, zoals b. v. een onderbouwing, waaruit de veronderstelde islamofobie dan wel bestaat – werpt Hafez in de Oostenrijkse “Standaard” tegen, dat het om een “policy paper”, een strategie-papier, gaat.

Heiko Heinisch*)bijt van zich af:

“Ook een ‘policy paper’, dus toch ook eigenlijk een studie, die moet worden doorgegeven aan politieke beslissingsorganen, teneinde hun beslissingen te beïnvloeden, zou genoeg moeten zijn voor wetenschappelijke criteria – vooral als hij werd gemaakt door wetenschappers. Het gaat er zelfs precies daarom, er naartoe te werken, dat er wetten tegen het zogenaamde ‘anti-islamitische racisme’, op dit discoursvlak macht te genereren, en de macht wettelijk te laten funderen.”

“Anti-islamitisch racisme”

De ondertekenaars van de Open Brief worden nog duidelijker: Zij trekken het begrip “islamofobie” duidelijk in twijfel. Er is geen sprake van een wetenschappelijke definitie. Een fobie is een ziekelijk overtrokken angst en kan niet in verband worden gebracht met religie-kritiek. Het “ontwijkende begrip”, dat de uitgevers hiertoe gebruiken, maakt de betekenis nog onduidelijker: Ze gebruiken het begrip “anti-islamitisch racisme” als synoniem voor islamofobie.

EU op de deugtoer

Nog eens ter herinnering: Het bericht is tot stand gekomen onder de supervisie van de Erdogan-gerelateerde SETA-Stichting. Met haat ondersteuning van het twijfelachtige “bericht” stimuleert de EU de indruk, dat de EU-Commissie zich de positie van islamisten eigen maakt en niet verhindert, dat journalisten en activisten worden belasterd.

EU niet verantwoordelijk

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, doet de EU er nog een schepje bovenop. Een woordvoerster van de EU-Commissie wees tegenover de Deutschlandfunk elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van het bericht van de hand. Verantwoordelijk zou alleen de ontvanger van stimuleringsbedragen zijn, dus het Turkse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Dat, wederom, ontlokt opnieuw commentaar aan Heiko Heinisch:

“Wanneer men het rapport – zelfs de omslag – bekijkt, staan daar nu de Turkse vlag en de EU-vlag bovenop. en dat verleent dit rapport natuurlijk legitimiteit. Als het mogelijk is, dat een dergelijk rapport met behulp van deze gelden wordt gefinancierd, valt dat vervolgens weer onder de verantwoording van de EU-Commissie.”

De uitgevers van het islamofobie-bericht tonen zich niet onder de indruk. Op hun website heet het, dat ze ook in de komende jaren hun berichten zouden willen publiceren.

Lang leve de EU-islamitische vriendschap!

*) Alle citaten zijn afkomstig uit: https://www.deutschlandfunk.de/von-eu-gefoerdert-schlagabtausch-wegen-islamophobie-bericht.886.de.html?dram:article_id=468332

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/24/protestbrief-an-v-d-leyen-wegen-eu-foerdergeld-fuer-tuerkische-islam-propaganda/