De zieke, fundamentalistische Islam

Door: Michael Dunkel*)

Het kan, en moet ook, steeds opnieuw worden herhaald:

De fundamentalistische Islam is in al zijn structuren ziek en mens-vijandig.

Het maakt mij elke keer weer eenvoudigweg sprakeloos, als ik moet zien, hoe mensen moeten lijden onder een religie, hoe ze worden vervolgd en geïntimideerd.

Hoe ze zich moeten richten naar verboden, die diep indringen in de persoonlijkheid van elk individu en hem/haar daarmee de lucht om adem te halen afnemen.

Zo langzamerhand is het volkomen om het even, of men Iran nader beschouwt, of naar de Emiraten kijkt, of dat men eenvoudig zijn blik werpt op de dieptepunten van het Afrikaanse continent. Overal, waar deze fundamentalistische waanzin woedt, zijn de mensen angstig, mogen zij niet deelnemen aan het normale alledaagse leven, omdat het Haram is en dus niet wordt geduld.

Jongeren worden in de gaten gehouden, zodat ze niet naar “onfatsoenlijke” muziek luisteren, niet dichtbij het andere geslacht komen, en zodat bij vrouwen – alleen al immers geen verleidelijke haarlokken vanonder de strak vastgebonden hoofddoek tevoorschijn komen.

Wat voor leven is dat eigenlijk?

Welke gruwelijke gedragsregels in een moderne, verlichte tijd, waarin in Europa voor grote delen de christelijke religies worden weggelachen en verloochend, ontwikkelden zich aan de andere kant in een Islam, die slechts één ding lijkt te kennen, namelijk onderdrukking en knechting.

Daar gaan vervolgens onze linkse ideologen van alle structuren in mee en propageren hier een vertekend beeld van tolerantie, met elkaar leven in vrijheid en openstelling van onze harten?

Maar waarschijnlijk wetend, wat er in deze landen met deze religieuze verblindingen dagelijks gebeurt.

Wat voor mensen-verachtende gezindheid steekt daarachter?

Wat voor genadeloos denken, alleen om eigen doelstellingen te bereiken?

Niemand kan mij wijsmaken, dat zich hier in Europa alles ten goede zou kunnen keren, omdat hier immers louter vredelievende, vrijdenkende Moslims zouden komen, die immers alleen maar met ons zouden willen samenleven.

Nee, ook hier heeft de zieke, fundamentalistische zienswijze zich beetje bij beetje ingevreten in onze samenleving en zwelt hij op de achtergrond ongemerkt aan. Geduld en vaak zelfs gepamperd door politici en journalisten.

Ik ben er allang mee opgehouden, naar de diepere zin van dergelijke handelswijzen te vragen.

Het heeft geen zin en als het dat überhaupt zou hebben leidt dit dwangmatig tot eencatastrofe, waarvan velen zich tegenwoordig geen voorstelling kunnen maken, hoe dramatisch het dan voor ons, de moderne, vrije Europeanen wordt.

*************
*)Michael Dunkel is Rijnlander, polyglotter, liberaal-conservatief scribent en schrijft voor conservo.

Door: Michael Dunkel.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/01/27/der-kranke-fundamentale-islam/