Fridays tegen ouderen-armoede in München – Antifa in actie om loze beweegredenen ( – vert.: maar helaas gehóórd)

Door: Redactie PP/ Stefan Bauer

In München vond, bij mijn weten voor het eerst, een’Fridays tegen Ouderen-armoede’ -demonstratie plaats. Dit bracht – hoe kon het ook anders – de Antifa op de been.
Wetsovertredingen werden van de kant van de politie de-escalerend behandeld. Dit leidde tot verontwaardiging bij dedeelnemende senioren. Een dame kreeg genoeg van het provocerende rondzwaaien van de Antifa met hun vlag vlak voor de FgA-demo en eiste luidkeels, dat die vlag zou worden neergehaald. Hierop werd ze meegenomen door de politie.

Door: Stefan Bauer.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/01/28/fridays-gegen-altersarmut-in-muenchen-antifa-dreht-hohl/

Naschrift vertaler: Ik heb dit, schijnbaar kleine, incident vertaald en overgenomen, omdat het een verschijnsel is, dat zich bij herhaling voordoet, ook in andere west-europese landen dan Duitsland: In het kader van “de-escalatie” treedt de politie regelmatig op tegen de verkeerde, d. w. z. de minst gevaarlijke partij, die bovendien meestal degene is, die de demonstratie volgens de geldende regels heeft aangevraagd. De kennelijke argumentatie, dat FgA aangestuurd zou zijn vanuit ‘rechts-extremistische’ kring bleek op geen enkele manier uit déze demo en had hier aldus geen geldingskracht. Een kwalijke zaak, omdat op deze manier door de uitvoerende macht het verkeerde signaal wordt afgegeven.
De voormalige Oostblok-vluchtelinge in de witte mantel herkende deze gang van zaken maar al te goed vanuit haar eigen herinnering. Haar ontsteltenis dient alleen daarom al ter harte te worden genomen. – TG