Wetenschappelijk onderzoek: Hogescholen zijn het speelterrein van de terreur der linkse gezindheid geworden

Door: David Berger*)

Steeds meer hogeschoolleraren in Duitsland maken zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting aan de universiteiten. In het bijzonder als het gaat om de gender-ideologie, de Islam en het recht van spreken voor conservatieven, zien veel academicide vrijheid van wetenschap in Duitsland in groot gevaar. Vooral de AfD deelt hun bange vermoedens.

Gisteren berichtte de “Welt”: “Veel hogeschoolleraren ervaren het menings-klimaat aan de Duitse universiteiten als benauwend en intolerant. Dat kwam naar voren uit een enquête van het Istituut voor Demoscopie Allensbach dat WELT heeft bestudeerd.

In opdracht van de dichtbij de CDU staande Konrad-Adenauer-stichting en van het Duitse Verbond van Hogescholen heeft het instituut omstreeks de jaarwisseling 1106 interviews gehouden met professoren en wetenschappelijke medewerkers.

“Politiek-correcten” zorgen voor een intolerant klimaat aan de universiteiten

En verder: “Een grote rol speelt hierbij blijkbaar een als intolerant ervaren meningsklimaat aan de universiteiten, vooral bij politieke, religieuze- en Gender-vraagstukken. Zo zijn om en nabij 79 procent van de hogeschoolleraren van mening, dat het zou moeten worden toegestaan om een rechts-populist uit te nodigen voor een podium-discussie. 74 procent denken echter, hiermee binnen de universiteit op aanzienlijk verzet te stuiten – hetzij bij de studenten, hetzij bij de leiding van de universiteit. Anders dan bij de uitnodiging aan een links-populist …”

Soortgelijke problemen zien ze, waar het gaat om degender-ideologie, die wetenschappers steeds weer probeert, te hinderen bij hun academische werkzaamheden. Of om de Islam duidelijk te bekritiseren. Verbijsterende gegevens, die Duitsland met betrekking tot de vrijheid van wetenschap achter Zwitserland, Denemarken, Noorwegen en Nederland doen belanden.

Linkse gezindheids-terreur als gevaar voor de kwaliteit van onderzoek en lering

De fractievoorzitter van de AfD in het Duitse Parlement, Alexander Gauland, becommentarieerde vandaag de mediaberichten over het wetenschappelijk onderzoek van de Konrad-Adenauer-Stichting en van het Duitse Verbond van Hogescholen en geeft blijk van begrip voor de zorgen van de professoren:

“De Hogescholen zijn het speelterrein geworden van de terreur der linkse gezindheid. Dat is niet alleen een ernstig gevaar voor de kwaliteit van onderzoek en lering, maar een bedreiging voor de geestelijke vrijheid en voor de vrijheid van menigsuiting in het hele land. Zonder vrijheid van onderzoek een lering is er geen sprake van een vrije samenleving.

De hogeschoolleraren-enquête bevestigt eens te meer, dat de vijanden van de vrijheid aan de linkerkant staan. Politieke correctheid vergiftigt het klimaat en ruïneert de wetenschap. Het is niet acceptabel, als aan de universiteiten conservatief- en vrijheidslievend gezinde wetenschappers door studenten en collega’s met geweld en intimidatie worden verhinderd in hun bezigheden. En het is een alarmsignaal, als leerstoelen en universiteitsleidingen toegeven aan de links-extremistische druk en dichtbij de AfD staande- of andere niet-linkse persoonlijkheden niet meer uitnodigen.

Universiteiten moeten zich verzetten tegen linkse intolerantie en de vrijheid van meningsuiting verdedigen

Waar, als het niet aan de hogescholen is, moet het vrije concours van meningen en ideeën plaatshebben? Het is de hoogste tijd, dat hogescholen, wetenschappers en academische leerkrachten zich verzetten tegen de linkse intolerantie en de vrijheid van meningsuiting verdedigen.

De AfD geldt als de partij, die procentueel de meeste hoogopgeleide academici aan het Bondsparlement levert. Terwijl bij linkse partijen hoofdzakelijk gesjeesde studenten carriëre maken.

*) De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. fil. en habiltatie (Dr. theol.) vele jaren professor in het Vaticaan. 2010 uit de kast: zijn bestseller wordende boek “Der Heilige Schein” over zijn werk in het Vaticaan als homoseksueel verschijnt. Hierop twee jaar hoofdredacteur bij een homo-magazine, ontslag vanwege te openlijke Islam-kritiek. Sinds 2016 blogger (Philosophia Perennis) en free lance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie van wtenschappelijke geschriften omvat ca. 1000 titels.
Dr. David Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, waarmee conservo regelmatig artikelen uitwisselt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/02/14/studie-hochschulen-sind-zum-spielfeld-des-linken-gesinnungsterrors-geworden/#more-26911