Andreas Winhart (AfD) ter plekke in VN-vluchtelingenkamp

Door: Redactie JouWatch.

De vele berichten over het terugdringen van vluchtelingen in het Bosnische Bihaç en de daaruit resulterende catastrofale voorwaarden ter plaatse hebben de parlements-afgevaardigde voor de AfD, Andreas Winhart, ertoe gebracht, zich persoonlijk een beeld te vormen. Hiertoe begaf Andreas Winhart zich naar hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Kroatische grenspolitie, teneinde uitgebreide informaties in te winnen over grensbeveiligings-maatregelen in het kader van Frontex. Voorts stond een plaatselijk bezoek aan het vluchtelingenkamp Bira in de omgeving van het Bosnische Bihaç op het programma.

Er is sprake van een groot aantal jonge mannen, die voor het merendeel afkomstig zijn uit Pakistan of uit Afghanistan en van daaruit vooral op pad willen naar Duitsland. Aangezien de illegale migranten van Kroatische zijde steeds weer uitsluitend worden teruggestuurd naar Bosnië, maar van daaruit bijna niet worden doorgestuurd naar hun landen van herkomst, zijn er al gevallen bekend van individuën, die reeds talloze keren hebben geprobeerd om de grens naar Kroatië te overschrijden en die steeds weer terugkomen.

Kroatië staat voor de immense taak, één van de belangrijkste buitengrenzen van de EU te beschermen. Ook met de ondersteuning en advisering door Beierse politie-ambtenaren en met het inzetten van ultramoderne grensbeveiligingstechniek gelukt het de Schengen-toetredingskandidaat Kroatië effectief en definitief, vluchtelingen af te houden van het binnentreden in de Europese Unie. Hierover stelt Andreas Winhart vast: “Ik ben er enthousiast over, zoals het kleine Kroatië er in slaagt, door middel van infra-rood-techniek, Drones en helikopters de groene grens te beveiligen. Hiervan kan men alleen maar leren. In het bijzonder moet worden opgemerkt, dat deze effectieve grensbeveiligingsmaatregelen voor de burgerbevolking geen consequenties van betekenis hebben en dat die er graag aan bijdraagt!”

In het bijzonder bedankte Andreas Winhart de Kroatische grenspolitie voor zowel het vertrouwelijke en informatieve gesprek, als voor de kijkjes in het nationale locatiecentrum van de grenspolitie. in het migrantenkamp Bira bij Bihaç, dat onder leiding staat van IOM en UNHCR, kon Andreas Winhart uitvoerig praten met de organisatoren van het kamp.

In een voormalige fabriekshal zijn aldaar, met hulp van de Europese Unie, Caritas, zowel als talrijke internationale NGO’s, hoofdzakelijk alleenreizende mannen ondergebracht. Verzorgd worden ze daar door het Internationale Rode Kruis, dat tevens in de straten van Bihaç door middel van grote Rode Kruis-LKW’s alom vertegenwoordigd is. Zoals de verantwoordelijken voor het dorp Andreas Winhart mededeelden, probeert men tevergeefs, de vluchtelingen te verhinderen, illegaal de grens over testeken. Buitengewoon precair is de omstandigheid, dat er in het Kroatisch-Bosnische grensgebied nog mijnenvelden voorhanden zijn uit de Joegoslavische Burgeroorlog, die door de vluchtelingen worden doorkruist, in de hoop, daar geen politie aan te treffen.

Wat betreft de situatie in het kamp Bira stelt AfD-afgevaardigde Andreas Winhart vast: “Wanneer men het kamp binnenkomt, ziet men bijna uitsluitend jonge mannen onder de 35 jaar, uitgeput door hun reis, zonder goed of geld. Bij persoonlijke gesprekken wordt steeds weer Duitsland genoemd als doel. Hoe lang deze stroom van duizenden migranten zal aanhouden, is de vraag. Wij zullen ons moeten instellen op een nieuwe vluchtelingengolf.”
Als slotconclusie uit zijn reis trekt de AfD-parlements-afgevaardigde drie punten: Ten eerste is er behoefte aan een uitrusting bij de Duitse en Beierse grensbewaking met moderne grensbewakingstechniek naar Kroatisch voorbeeld. Ten tweede dient de uitwisseling tussen de Beierse en Kroatische politiekrachten verder te worden geïntensiveerd.

Een derde verlangen van de parlements-afgevaardigde Andreas Winhart is de verplaatsing van de vluchtelingenkampen uit dichtbij de grens gelegen gebieden naar de regio Sarajewo en daarachter, zodat het voor migranten niet langer mogelijk is, om dagelijks te proberen, illegaal de grens over te steken. Hiervoor is een inmenging nodig op Duits en Europees niveau.

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.journalistenwatch.com/2020/02/22/andreas-winhart-afd/