Lübeck: Irakese ex-moslim bevestigt BPE-voorlichting over politieke Islam

“DE INSPIRATIE VOOR HET TERRORISME KOMT VANUIT DE RELIGIE”

Door: Michael Stürzenberger

De manifestatie van Burgerbeweging Pax Europa (BPE) op 14 februari in Lübeck was in meer dan één opzicht opmerkelijk. Ondanks massief contra-protest van zogeheten “anti”fascisten meldden zich in de loop van de zeven uur durende manifestatie steeds opnieuw burgers om aan het woord te mogen komen, die de kritiek op de politieke Islam ondersteunden. Bijvoorbeeld een jonge man uit Irak, die “verschrikkelijke en hatelijke” bevelen vanuit de Koran bevestigde en mededeelde, dat hij uit de Islam was gestapt vanwege de brandgevaarlijke bestanddelen (zie video hierboven).

Kenmerkend was het, dat een “Oma tegen Rechts” hem ervan beschuldigde, met zijn uitlatingen olie op het vuur van de vermeende “Rechtspopulisten” te gooien. Opmerking: Het gaat niet om de feitelijkheden, maar om wie ze uitspreekt. Om die reden werd er in Lübeck een grote linkse tegen-demo georganiseerd, waartoe ook de SPD-burgemeester Jan Lindenau opriep https://www.luebeck.de/de/presse/pressemeldungen/view/134909 en daarnaast de gebruikelijke foute stereotypen verbreidde, waarin hij ons “rechts-extremistisch en racistisch gedachtengoed” in de schoenen schoof. De Hanzestad is tenslotte “open voor de wereld, tolerant en veelzijdig”. Zelfs is er een verbod op de BPE-manifestatie onderzocht.

Met dergelijke erbarmelijke belasteringen stookte de SPD-burgemeester behoorlijk de links-extremistische straattroepen op, die hun ongegronde haat vervolgens ook uitleefden met het gooien van eieren en flessen, hoewel wij voortdurend probeerden, ook hèn met argumenten te bereiken. Wij legden hen uit, dat de politieke Islam tevens hún bloedeigen waarden, zoals gelijkwaardigheid van alle mensen, gelijkberechtiging van de vrouw,zowel als bescherming van minderheden zoals Joden en homosexuelen fundamenteel bestreed. Niet weinigen werden daarop zichtbaar tot nadenken gestemd.

Maar er was tevens sprake van tot geweld bereid zijnde radicalen, die zich afsloten voor de feiten en slechts waren ingesteld op strijd en relschoppen. In de elf jaarvan mijn openbare voorlichtingswerkzaamheden heb ik nog nooit zulke extreem- agressieve tegen-demonstranten meegemaakt. Als bijvoorbeeld een glazen fles, gevuld met verf, iemand tegen het hoofd raakt, kan dat ernstige verwondingen veroorzaken, die tot aan het verlies van het licht in de ogen kunnen leiden.

In totaal werden er drie van die flessen met rode verf naar ons gegooid. Slechts door veel geluk raakte niemand gewond. Eén fles vloog rakelings langs het hoofd van een deelneemster.

Er bevond zich ook een projectiel met zwarte verf in het wapen-arsenaal van de Links-extremisten.
Smijten met rauwe eieren kan trouwens ook gevaarlijk worden. Daarvan waren er een half dozijn.

Een Linkse rakker griste mijn muts af en rende ermee weg:

Een andere spuugde naar me:

Lothar Müller, lid van de Lübeckse Burgerij en voorzitter van de kiezersgemeenschap “Burgers voor Lübeck”had kritiek op het gedrag https://www.hl-live.de/aktuell/text.php?id=136361 van de luidruchtige en verstorende tegen-demonstranten bij HL-live:

“Toen de spreker voor de microfoon ging staan, verplaatsten de om en nabij 150 tegen-demonstranten hun manifestatie direct maar de afzetting. Met trilfluitjes, toeters en trommels verhinderden ze, dat de sprekers konden worden verstaan. (..)

Een vreedzame demo met als doel de kritische houding uit te drukken is over het algemeen geoorloofd, Belasteringen over en weer, persoonlijke beledigingen tot bedreigingen aan toe zijn van elke kant te verafschuwen en door niets te rechtvaardigen. De BfL beveelt de uiteenzetting met ter zake doende argumenten- en door middel van inhoudelijke analyses aan, in plaats van plattitudes met rechts- respectievelijk links-populistische holle frasen. Zonder verschillende meningen te kennen, kan niemand zich een eigen mening vormen. Vrijheid van meningsuiting behoort tot het fundament van een functionerende democratie.”

Alle actieve medestrijders van de Burgerbeweging Pax Europa ter plaatse waren het erover eens, dat ze zich door dergelijk agressief gedrag van de zijde der tegen-demonstranten nooit zouden laten intimideren. Daarom zullen er in 2020 meer voorlichtingsbijeenkomsten in het noorden van Duitsland plaatsvinden, ook in andere linkse bastions als Bremen en Kiel.

De gehele Livestream vanuit Lübeck met vele spannende discussies is bij “Patriot on tour” tot nu toe door meer dan 21.000 toeschouwers bekeken https://www.youtube.com/watch?v=a4AdeRmJvos&t=5086s. Bovendien is er gefilmd door de “Europäische Widerstand Online”en is zijn Livestream op het kanaal “EWO 2” ge-upload in deel een https://www.youtube.com/watch?v=_wOC930SLSc, twee https://www.youtube.com/watch?v=GI7OSG0VT1I&t=6s, drie https://www.youtube.com/watch?v=g8vkp1r107Q&t=30s, en vier https://www.youtube.com/watch?v=2bqfs0pI6iY. Wij introduceerden in Lübeck ook voor het eerst een eigen versie van het Duitse Nationale hymne, die werd geproduceerd door de BPE-leden Veronika en Dirk.

Bovendien hebben ijverige BPE-leden in Lübeck en Hamburg duizenden flyers verdeeld en aan alle afgevaardigden van beide steden brieven gestuurd met het verzoek, zich met de politieke Islam bezig te houden. De volgende manifestaties van de BPE zullen plaatsvinden in Beieren, waar op 15 mei Gemeenteraadsverkiezingen plaatshebben. Concrete data zullen nog volgen.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/02/luebeck-irakischer-ex-moslem-bestaetigt-bpe-aufklaerung-ueber-politischen-islam/