Minister-President Laschet, veel geluk, want u zult het nodig hebben! Het is te laat!

Door: Klaus Hildebrandt.

Zeer geachte Minister-President Armin Laschet (CDU),

zeer geachte Heer Friedrich Merz (CDU),

Ik heb uw bijdragen in verband met de persconferentie van gisteren bekeken. Ofschoon ik niet opnieuw op de CDU zal stemmen,gelieve u mij enkele maar over het algemeen goed bedoelde woorden van kritiek toe te staan, daar het om de toekomst van ons gemeenschappelijke land gaat.

U weet allemaal, dat het de tegen de constitutie gerichte migratie-politiek van de kanselier is, die uw CDU zowat in ijltempo in de chaos heeft gestort. Na het Thüringse debacle en de voor uw partij vernietigende Hamburgse verkiezingsuitslag zal, mijne Heren, nog slechts het volledige afsluiten van de duitse grenzen en de uitwijzing van alle sinds september 2015 -illegaal binnen gekomen – migranten (met terugwerkende kracht) u kunnen redden. Hierbij zou het Corona-virus, dat thans immers ook Duitsland heeft bereikt, voor u als een geschikt voorwendsel kunnen dienen.
Zolang u wat betreft het migratievraagstuk geen duidelijk en geloofwaardig signaal afgeeft voor een echte omslag, zal hier in het land niemand nog naar u luisteren. Alleen een complete nieuwe start, zoals u, mijnheer Merz het in de persconferentie van gisteren liet doorklinken, zou u nog kunnen redden.

Overigens staat het allesbehalve vast, dat de CDU na de volgende parlementsverkiezingen de kanselier zal leveren.

Veel van hetgeen u gisteren in verband metde aankondiging van uw kandidatuur voor het kanselierschap naar voren bracht, was immers juist, alleen inhoudelijk hielden uw uitspraken niets bruikbaars in. Te beweren, “Ik zal het anders of beter doen”, is niet langer voldoende. Dat heeft mevrouw Kramp-Karrenbauer ook gezegd en haar lukte het niet. Veel tijd heeft u niet tot de verkiezingen. Er is sprake van zeer concrete en vele aanleidingen (zoals migratie, EU, antisemitisme, armoede, milieu en energie, ruïnering van gezinnen, binnenlandse veiligheid, pensioenen en censuur), waardoor SPD en CDU niet meer aanslaan bij het volk. Zolang jullie geen afstand nemen van Merkel, wordt dat niets meer. Door haar zijn de problemen ontstaan en alleen met haar kunnen ze continueren. Het realiteitsverlies in Berlijn is overduidelijk.

De grootste en alles overkoepelende fout is echter gelegen in de pausale buitensluiting van elke denkbare oppositie, hetzij die der AfD, hetzij die, welke direct vanuit het volk komt. Wie zich van dergelijke middelen bedient, wil op de één of andere manier ons, burgers, met geweld overdonderen, en is niet bereid, open te staan voor kritiek. Mevrouw Merkels ongelofelijke en voor het na-oorlogse Duitsland reeds historische eis om de verkiezingen in Thüringen terug te draaien, was werkelijk het toppunt. Ik had het niet voor mogelijk gehouden, dat zo iets zich in ons land zou kunnen herhalen en kan de kritiek van in het bijzonder onze Oost-Duitse medeburgers, die de politieke wederwaardigheden van de socialistische DDR nog in hun herinnering meedragen, goed begrijpen.

Met vriendelijke groeten,

Klaus Hildebrandt (Rijnland-Palts)

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/02/27/mp-laschet-viel-glueck-denn-sie-werden-es-brauchen-es-ist-zu-spaet/