Nieuwe voorzitter van de Bischoppenconferentie Bätzing wil tegen “racisme” en “ophitsing” strijden

Door: David Berger *)

Het systeem-Merkel hoeft er niet over te piekeren, dat er van de kant van de nieuwe woordvoerder der Duitse bisschoppen, Georg Bätzing, op de één of andere manier iets kritisch zou kunnen komen: Reeds onmiddellijk na zijn verkiezing presenteerde hij zich als zijnde gelijkgeschakeld aan de nieuwe tijdgeest. De KNA citeert hem als volgt: “Wij dienen verder op te staan tegen racisme en ophitsing – zoiets mag in ons land geen toekomst hebben.”

De katholieke bisschoppen van Duitsland hebben de Limburgse bisschop Georg Bätzing gekozen alsnieuwe voorzitter van de Katholieke Duitse Bisschoppenconferentie. De 58-jarige opvolger van de “schandaalbisschop” Franz-Peter Tebartz-van Elst geldt als behorende tot de linker vleugel der Duitse bisschoppen.

Wie gedacht had, dat het na Kardinaal Marx aan de top van de Duitse Vischoppenconferentie alleen maar beter zou kunnen worden, zou zich nu ontgoocheld kunnen voelen: Bätzing gaat door voor één van die bisschoppen, die aan het verplichte celibaat voor katholieke priesters wensen te morrelen: “Ik denk niet, dat de kerk er schade van ondervindt,als riesters vrij zijn om te kiezen, of ze binnen- of buiten het huwelijk willen leven”. Ook de priesterwijding voor vrouwen wijst hij niet zonder meer af. Of hij aan deze standpunten tegen de paus ook na het laatste veto van Paus Franciscus zal vasthouden, is niet bekend.

Vertegenwoordiger van de noodlottige “Synodale Weg”

Tegelijkertijd lijkt hij een voorvechter te zijn van de noodlottige Synodale Weg. Zeit-Online merkt niet zonder enthousiasme op: “de katholieke hervormings-dialoog van de Synodale Weg verdedigde Bätzing resoluut tegen critici. Bij de eerste synodale bijeenkomst in Frankfurt was hij de bisschop, die de honneurs waarnam.

Bätzing werd daarnaast tot één van de voorzitters bij het Synode-forum “Leven in succesvolle relaties – Liefde bedrijven in seksualiteit en partnerschap” gekozen. Bätzing heeft reeds verzocht, om bij de seksuele moraal meer rekening te houden met de inzichten uit theologie en humaniteits-wetenschappen. De vraag is, hoe men kan komen “tot een nieuwe beoordeling van gelijkgeslachtelijke betrekkingen”, die op zoek waren naar acceptatie en ondersteuning door de kerk.”

Systeem-conforme Man van de Kerk in conflict met roomse richtlijnen

Ook het systeem-Merkel hoeft er niet over te piekeren, dat er van de nieuwe woordvoerder van de Duitse Bisschoppen opde één ofandere manier iets van kritiek zou kunnen komen: Gelijkgeschakeld aan de politieke tijdgeest presenteerde hij zich ook onmiddellijk na zijn verkiezing. De KNA citeert hem als volgt: “Wij moeten blijven opstaan tegen racisme en ophitsing – zoiets mag in ons land geen toekomst hebben.”

Zelfs liberale critici van de kerk vermoeden uiteraard nu al, dat hij met zijn eigentijdse strijdverkondiging tegen “racisme” en “ophitsing” wil afleiden van de dringend nodige opschoningswerkzaamheden in verband met de misbruikschandalen in talloze katholieke diocezen.

Slechte tijden voorde katholieken in Duitsland

De tekenen staan aldus – mocht er tegelijk met het nieuwe ambt bij Bätzing géén radicale mentaliteits-omslag plaatshebben – in de richting van een verdere uitbreiding van de afsplitsing der Duitse katholieke kerkbelasting-gemeenschap van Rome en de Catholica.

De Duitse bisschoppen hebben thans een nieuwe mijlpaal gekozen voor hun eigen afschaffing. (Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/03/neuer-vorsitzender-der-bischofskonferenz-baetzing-will-gegen-rassismus-und-hetze-kaempfen/).

*) De Berlijnse filosoof en theoloog David Berger (geb. 1968) was na zijn promotie (Dr. phil.) en habilitatie (Dr. theol.) vele jaren professor in het Vaticaan. Uit de kast in 2010: Dan verschijnt het tot bestseller uitgroeiende boek “De heilige schijn” over zijn werk als homoseksuele man in het Vaticaan. Daarop twee jaar hoofdredacteur van een homo-magazine, ontslag wegens te openlijke Islamkritiek. Sinds 2016 blogger (Philosophia Perennis) en free-lance journalist (o. a. voor Die Zeit, Junge Freiheit, The European). Zijn bibliografie van wetenschappelijke geschriften omvat ca. 1.000 titels.

Dr. David Berger beheert het blog PHILOSOPHIA PERENNIS, waarmee conservo regelmatig artikelen uitwisselt.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/03/neuer-vorsitzender-der-bischofskonferenz-baetzing-will-gegen-rassismus-und-hetze-kaempfen/