Duitsland, bijvoorbeeld Thüringen, nu.

Door: Martin E. Renner*)

Daar wordt me een volgens de regels gekozen “liberaal” van alle kanten, hoofdzakelijk van zijn eigen kant, in alle staten gebracht en onder druk gezet, tot bedreiging van zijn gezin aan toe, opdat hij zijn pas verworven positie-door-verkiezing weer opgeeft.

Vervolgens vordt er net zolang geïntrigeerd, tot het vast staat, dat er geen nieuwe verkiezingen komen vóór volgend jaar April. Men zou immers zijn aanspraken op pensioen, die pas worden bereikt aan het einde van het zesde mandaatsjaar, kunnen verliezen.

Wij vervolgens opnieuw naar de stembus. Eénmaal. Tweemaal. Driemaal.

En vervolgens worden we onaangenaam verrast, omdat we als toeschouwer moeten vaststellen, dat er een communist in het zadel wordt gehesen, doordat de CDU-afgevaardigden (met één uitzondering) zijn overgegaan tot onthouding. Hadden de CDU-afgevaardigden zich gehouden aan datgene, wat ze tijdens de verkiezingsstrijd aan het kiezersvolk hadden beloofd, namelijk: de regering onder leiding van een communist te beëindigen, dan zouden ze heel gemakkelijk met Nee hebben kunnen, nee, móeten stemmen.

Alle Nee-stemmen van de AfD en alle Nee-stemmen van de CDU zouden een stem meer zijn geweest, dan alle Ja-stemmen van de links-rood-groene Ecosocialisten. Namelijk 43 Nee tegen 42 Ja.

De absolute afwezigheid van de FDP bij alle verkiezingsrondes behoeft verder niet te worden begrepen en evenmin verder te worden becommentarieerd. Waarschijnlijk hebben die ingezien, dat het voor hen als partij in de toekomst geen rol meer speelt, of ze existent of in-existent zijn.

Deze partij is in het politieke spectrum niet langer van betekenis.

Duitsland, bijvoorbeeld Thüringen, nu.

**********

*)Martin E. Renner MdB is bedrijfseconoom en free-lance auteur (schrijft regelmatig columns voor PI – zoals ook deze hier). In 2013 was hij zowel een van de 15 oprichtings-initiators als lid van het Dagelijks Bestuur van de partij Alternative für Deutschland (AfD). Thans verschijnen zijn bijdragen ook op conservo.

Door: Martin E. Renner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/04/deutschland-am-beispiel-thueringen-heute/