De nieuwe mobiliteit van de Groenen en de Roden is dodelijk

Door: Peter Helmes

In het kader van de nieuwe groen-rood-socialistische ideologie van de “Eerste globale revolutie” van de Club van Rome moet de wereldbevolking vrezen voor haar leven. De vrijheid-vernietigende concrete politieke doeleinden, die ons op korte- en middellange termijn diep in ons bestaan zullen raken, werden reeds in 2011 door de WBGU vastgelegd als deskundigenrapport voor de Bondsregering onder Merkel, in het Schellhuber-Ppolanyi-concept van de zg. “Grote Transformatie”.

Naast de geplande andere, socialistisch gevormde, revolutionaire veranderingen is hierin de vernietiging van onze individuele mobiliteit b.v. met privé-PKW ’s vastgelegd.

Het socialistisch-collectivistische “transformatie-concept” van de “globale revolutie” van de Club van Rome werd ons, volkomen ondemocratisch, van bovenaf opgedrongen door beslissingen van de EU-Commissie, van de Raad van Europa, en door kabinetsbeslissingen op nationaal niveau. Onze Bondsregering onder Merkel drukte- en drukt deze “grote socialistische transformatie” beetje bij beetje door met haar politiek. Merkel, von der Leyen en velen uit hun gelederen staan er niet eens meer bij stil, onze representatieve democratie nog te bewaren en mee te helpen, de maatschappelijke problemen en uitdagingen op nationaal vlak, op EU-en wereldniveau systematisch te willen oplossen met de middelen van onze gekoesterde representatieve democratie.

De waarschuwingen van onze president Steinmeier voor het afschaffen en het vervloeken van onze representatieve democratie werden door de regering, de Linksen en de Groenen nog niet eens waargenomen of becommentariëerd.

Zo waarschuwde de Bondspresident indringend voor iedere hysterische vorm van angst voor het ten ondergaan van de wereld (apocalyps):

“……Apocalyps slaat lam! En – opzettelijk of niet – daardoor worden de mogelijkheden van de democratie steeds meer gebagatelliseerd. Ik vind, dat de oplossingsbekwaamheid van de democratie juist bij de klimaatpolitiek systematisch wordt onderschat.”

https://www.tagesspiegel.de/politik/frank-walter-steinmeier-im-interview-wer-fuer-gewalt-nur-einen-funken-verstaendnis-aufbringt-macht-sich-mitschuldig/25202536.html

Noch von der Leyen, noch Merkel of hun politieke functionarissen op Europa- of Duits niveau hebben de waarschuwingen van onze president überhaupt minstens éénmaal ter harte genomen, want ze gaan onverdroten door met het doordrukken van de democratie- en vrijheidsvijandige doorzetting van de ‘revolutie”, de “grote transformatie”, en bedrijven met verve deze radicale, socialistische omvorming van onze maatschappij.

Laatste kreet: de socialistische “Green New Deal” van de n i e t door de meerderheid van de EU-burgers in haar positie gekozen Ursula von der Leyen, die het al totaal niet nodig heeft gevonden, zich überhaupt kandidaat te stellen.

De kiezers zullen sowieso in de “grote politiek” niet meer nodig zijn:

Dat het bijde “New Green Deal” in geen geval gaat om de “redding van het klimaat” is waarschijnlijk inmiddels de grootste sukkel duidelijk.

De “nieuwe mobiliteit”schrijft voor, op de eerste plaats alle PKW’s met verbrandingsmotoren in Europa te verbieden en – als “noodoplossing voor korte tijd”- de E-Motor-PKW dan maar toe te laten. Maar ook de E-auto’s moeten vervolgens kort nadien verdwijnen, aangezien “de accu’s alleen zeer milieu-verpestend kunnen worden geproduceerd”.

Daarom worden er bij de “grote transformatie” en hier in het bijzonder bij de “urbanisatie – de grote omvorming der mensheid” in de toekomst alleen nog maar openbare vervoersmiddelen zoals bussen, treinen, trams voor de mobiliteit toegelaten.

Reeds nu wordt het OV nadrukkelijk aangeprezen als “collectivistisch-nieuwe mobiliteit”.

De Corona-virus-pandemie laat ons intussen echter zien, dat deze ten dele dodelike virussen (2019-nCoV) zich voor een groot deel rasant hebben verbreid via de perrons- haltes- en bushokjes e. d. van het Openbaar Vervoer.

Aldus bevelen de grote transformatici en hun “real-politici” ons volkomen onbeholpen verschillende “doodveilige” maatregelen aan ter indamming van de verbreiding van het virus:

Niesen en hoesten moeten we niet meer doen met de hand voor de mond, maar: in de ellenboog – Alsjemenou!!!

Wat doen we dan eigenlijk, als we die “ellenbogen” eenmaal hebben volgeniest en -gehoest?

Proesten we dan in gebukte houding in onze knieholtes? Hoe kan men van regeringszijde dergelijke belachelijke aanbevelingen geven? Dat toont toch aan, dat het Ministerie van Gezondheid met betrekking tot epidemieën/pandemieën iets volledig ontgaat en dat men het ook niet meer weet. Houden de politici ons dan allemaal voor volslagen idioot?

In de verkeersmiddelen van het OV, die belachelijke, collectivistisch gevormde “voortbewegingsmiddelen”, heerst totale chaos!

De groen-rode transformatici lijken zich over de gevaren in treinen, bussen en in de tram het hoofd niet te breken.

Want WIE??? desinfecteert overigens – mind – elke tien minuten de steunpilaren, handbeugels en wat dies meer zij in het OV – in bussen, metro’s, trams en treinen?

Die zouden met voorrang na elke haltestop – mind – alle tien tot vijftien minuten OPNIEUW worden gedesinfecteerd. “Eén keer ’s avonds” is niet voldoende!

Hier lijkt het overvloedig gebruik van de eigen PKW nog de veiligste methode te zijn.Dan is er sprake van weinig personen – meestal uit de familie, of alleen ik als bestuurder -, die van de PKW gebruik maken. Zo is meteen het besmettingsgevaar gereduceerd tot nul.

En we zien eens te meer:
Collectivistisch-socialistische “oplossingen”, zoals de “WBGU-getransformeerde” Mobiliteit in het OV voorziet, zijn dodelijk – vooral bij epidemieën/pandemieën.

En als de aardoppervlakte door de klimaatverandering binnenkort “begint te gloeien”, zouden we daartoe nog kostenloos een hetelucht-sterilisator ter beschikking hebben voor onze van virussen doordrenkte voetzolen. Wat kan een mens zich nog meer wensen?

“I want to see you panic, Greta!”

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/09/die-neue-mobilitaet-der-gruenen-und-roten-ist-toedlich/