Corona-crisis: Nareizen van familie wordt opgeschort, asiel-inreis blijft

HALFHARTIGE MAATREGELEN IN PLAATS VAN OPTIMALE BESCHERMING VAN DE BEVOLKING

Door: Eugen Prinz

Zoals een woordvoerder van het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft meegedeeld https://www.welt.de/vermischtes/article206632627/Coronavirus-Deutschland-setzt-humanitaere-Fluechtlingsaufnahme-aus-20-000-Zurueckweisungen-an-Grenze.html, werd dinsdag met het oog op de maatregelen ter indamming van de Covid-19-pandemie het Bondsbureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) geïnstrueerd om de resettlement-procedure met Turkije en voor mensen in humanitaire noodsituaties tot nader order op te schorten.

Niet geheel los van deze beslissing staat waarschijnlijk het feit, dat volgens een woordvoerder op het ministerie de duitse humanitaire opnemingsprocedures vanwege verscheidene reisbeperkingen en operatieve inperkingen ook van de kant van belangrijke partners sinds afgelopen vrijdag tot stilstand gekomen zijn.

Zo zouden de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) en de Vluchtelingenhulpverlening van de Verenigde Maties (UNHCR) eveneens dinsdag de opnemingsprogramma’s voor vluchtelingen hebben opgeschort.

“Asiel” is nog steeds het toverwoord

Anders staat het er echter voor met deasielzoekers. Dezen worden aan de buitengrenzen van de EU tot nu toe niet afgewezen, aangezien het aanspraak maken op asiel wordt beoordeeld als uitzonderingsbestand in het kader van de woensdag besloten regelingen. Een deugniet, die vermoedt, dat Merkel haar politieke gewicht heeft ingezet om dit er doorheen te krijgen.

Hoe lang dit uitzonderingsbestand het nog volhoudt, blijft afwachten, daar bijvoorbeeld in Duitsland vanwege de verbreiding van het Coronavirus het werk van de voor de asielzoekers verantwoordelijke Bondsbureaus voor Migratie en vluchtelingen (BAMF) nog slechts in zeer beperkte mate mogelijk is.

Bovendien zijn van de bevolking verlangde inperkingen, die mogelijk spoedig zullen uitmonden in uitgaansverboden, nauwelijks nog acceptabel, als intussen nog steeds vreemdelingen in onbekende gezondheidstoestand en van ongewisse herkomst het land worden binnengelaten.

Door: Eugen Prinz.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/03/corona-krise-familiennachzug-wird-ausgesetzt-asyl-einreise-bleibt/