Haar toespraak op TV toont aan: Merkel moet weg!

Door: Vera Lengsfeld.

Met de noodtoestand zou het eeuwige kanselierschap van Merkel zijn veiliggesteld, wat enkele media reeds bevestigen. ‘Angela Merkel op haar zelfverkozen pad, noch de os, noch de ezel evenaren dat’. Dat kunnen alleen wijzelf. Als wij ons niet onmiddellijk vastbesloten verzetten, worden wij binnenkort wakker in een permanente noodtoestand.Dan is de gezindheidsdictatuur een stevige heerschappij van gewelddadigheid geworden. Een gastbijdrage van Vera Lengsfeld

Eigenlijk kan ik Merkel niet meer zíen, haar stem niet meer horen, haar holle frasen niet verdragen. Haar toespraak op TV aanhoren was een beproeving, maar helaas zonder alternatief, als men wil weten, waarover men schrijft. Wij zagen een vrouw, die volledig emotieloos met een schoolse, geaffecteerde intonatie van de teleprompter een boodschap aflas, die gespeelde empathie moest overbrengen, maar alle werkelijke informaties achterwege liet.

Naargeestiger dan deze toespraak waren alleen de jubelende reacties in de staatspers en haar links-groene aanhangers in de sociale media. Hun lofprijzingen doen denken aan de journalisten van Die Zeit, die in de voorzomer van 1989 door de ten onder gaande DDR reisden en beweerden, dat de bevolking Staatsvoorzitter Erich Honecker zoiets als stille verering betoonden.

Pijnlijke zelfaanmatiging

In feite vertoont Merkel steeds meer overeenkomsten met Honecker in zijn laatste stadium. Haar toespraak was doordrenkt van pijnlijke zelfaanmatiging.

“Ik wil U uitleggen, hoe wij er momenteel in de epidemie voorstaan, wat de regering en de staatsniveaus doen, om iedereen in onze gemeenschap te beschermen en om de economische, sociale, culturele schade in te perken”.
Precies dat deed ze voor geen halve cent. Ze zei niet, welke maatregelen haar regering aangrijpt, om de economische en culturele schade in te perken. Natuurlijk had ze geen woord van verontschuldiging voor het falen van haar regering. Terwijl ze praatte, landden er nieuwe vliegtuigen vanuit de risico-gebieden China en Iran op Duitse luchthavens, waar de passagiers ongecontroleerd het land werden binnengelaten, hoewel haar verkeersminister Scheuer toch zogenaamd een landsverbod heeft uitgesproken. Terwijl ze praatte, passeerden opnieuw duizenden privé-auto’s de grenzen, die toch allang gesloten hadden moeten zijn. Alleen aan de Poolse grens ontstonden door controles, die zelfs de autopapieren omvatten, lange files, hoewel Polen, in tegenstelling tot Frankrijk, geen risico-gebied is. Welk voorbeeld moet hier worden gesteld?

Vervolgens prees de kanselier het Duitse “excellente gezondheidssysteem, misschien wel één van de beste ter wereld”,zonder er één enkel woord aan te verspillen, dat er in ziekenhuizen en dokterspraktijken een acuut gebrek heerst aan mondkapjes, wegwerphandschoenen,desinfecterende middelen en beademingsapparaten. Zelfs noodzakelijke medicamenten worden op sommige posten al schaars. Men zou graag weten, wat de regering er aan doet, om deze knelpunten uit de weg te ruimen. Had je gedroomd.

Deskundigen doen denken aan Merkel-klonen

In plaats daarvan is haar toespraak één grote vermaning aan diegenen, “die hier al langer wonen”, om gehoorzaam alle maatregelen die de regering van Merkel heeft aangekondigd en zal aankondigen, zeer serieus te nemen.

“Het gaat er om, het virus op zijn weg door Duitsland te vertragen. En daarnaast moeten wij, dat is existentieel, ons op één ding concentreren: Het openbare leven, voor zover dat mogelijk is, op een laag pitje te zetten… Ik weet, hoe hard de beslissingen, waar republiek en deelstaten het over eens geworden zijn, in ons leven en ook in onze democratische vanzelfsprekendheid ingrijpen. Het zijn inperkingen, zoals er hier in de Bondsrepubliek nog nooit geweest zijn”.

Geadviseerd wordt zij over deze inperkingen door deskundigen van het Robert-Koch-Instituut, wiens baas, Wieler, in zijn bekendmakingen doet denken aan een Merkel-kloon en die reeds de drastische maatregelen aankondigt, die Merkel klaarblijkelijk plant en met deze toespraak voorbereidt.

“Ik appelleer aan haar: Houdt U zich aan de regels, die thans voor de komende tijd gelden. Wij zullen als regering steeds hernieuwd onderzoeken, wat wederom kan worden bijgesteld, maar ook: wat mogelijk nog meer nodig is. Dit is een dynamische situatie, en wij zullen er leerbereid in blijven, om elk moment ons denken te wijzigen en met andere instrumenten te kunnen reageren. Ook dat zullen wij vervolgens uitleggen”.

Vooral dienen wij het zelfstandige denken en onszelf op de hoogte stellen te laten varen.
“Vandaar, dat ik U verzoek: Gelooft U geen geruchten, maar alleen de officiële mededelingen, die wij tevens steeds in vele talen laten vertalen. Wij zijn een democratie. Wij bestaan niet van dwang, maar van gedeeld weten en medewerking. Dit is een historische taak en zij is slechts gemeenschappelijk onder de knie te krijgen”.

Wij moeten dus liever een kanselier geloven, die ook af en toe op een dubieuze Antifa-video leunt, teneinde ophitsingen in Chemnitz voor te geven, waarvan geen sprake was, dan de mensen, die met hun informaties de waarheid hebben verbreid. Heeft de kanselier stelling genomen tegen de gevaren voor de openbare veiligheid door IS-sympathisanten, die als zogenaamde “beschermingzoekenden”nog steeds ongehinderd naar ons toekomen en, zoals in Suhl is gebeurd, reeds in de eerste opname-instelling demonstreren, dat ze er niet over denken, zich aan onze regels te houden? Was er in verband dáármee sprake van een stellingname van Merkel of van informatie over de hele Bondsrepubliek over de horrorscenario’s, die Suhl heeft moeten meemaken?
Maar dan ook geen spoor. Maar wij dienen slechts hen te geloven, die ons steeds onbeschaamder des-informeren.

Zelfs Christian Lindner kruipt op bijna zelfverloochenende manier

In Merkels toespraak komt steeds opnieuw het woord democratie voor. In feite is het een afdanken van de democratie. Dat doet fataal denken aan de zin “Soeverein is hij, die beslist over de noodtoestand”, van de staatsrechter Carl Schmitt, een vijand van de Weimarrepubliek, door wie anti-democraten nog steeds worden gefascineerd.

Hoe gevaarlijk de situatie is, demonstreert de inbreng van Christian Lindner, die op kruiperige manier de toespraak van de kanselier, die zogenaamd “de juiste woorden” zou hebben gevonden, heeft geprezen. De FDP, dat is in de Lindner-tijd in de vergetelheid geraakt, was ooit de partij van de vrijheid. Tegenwoordig is ze alleen nog maar een tamelijk jammerlijke mee-surfster-op-de-tijdgeest. Lindners lofprijzing doet denken aan de uitbraak van de Eerste Wereldoorlog, toen de keizer geen partijen meer kende, alleen nog Duitsers. Tegenwoordig zijn er (bijna) geen partijen meer, maar alleen nog Merkelianen, in elk geval bij de functionarissen.

Wie zwijgt, stemt toe.

Met de noodtoestand zou het eeuwige kanselierschap van Merkel veiliggesteld kunnen zijn, wat enkele media reeds bevestigen. . ‘Angela Merkel op haar zelfverkozen pad, noch de os, noch de ezel evenaren dat’. Dat kunnen alleen wijzelf. Als wij ons niet onmiddellijk vastbesloten verzetten, worden wij binnenkort wakker in een permanente noodtoestand. Dan is de gezindheidsdictatuur een stevige heerschappij van gewelddadigheid geworden.

Maakt uw protest kenbaar! Zeg uw mening, aan de media, de lokale autoriteiten en vooral aan de kanselarij. Allemaal hebben ze een homepage en een mail-adres!

Wie zwijgt, stemt toe!

Door: Vera Lengsfeld.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/19/ihre-fernsehansprache-zeigt-merkel-muss-weg/