Corona: Als vrije burgers de machthebbers smeken om opschorting van hun grondrechten

Door: David Berger.

De corona-crisis heeft niet alleen een medisch, maar tevens een maatschappelijk aspect: Ze ontpopt zich tot een leerstuk over hoe snel mensen bereid zijn, fundamentele grondrechten op te geven, ja, zelfs om de machthebbers nog devoot te smeken om hun opschorting.

In tijden van van bovenaf opgelegde maatschappelijke paniek schiet één ding meestal te kort: het nadenken. De hoofdrol speelt de emotie – het verlangen naar moeders, die iemand troostend verzekeren, dat er ook in de toekomst genoeg toiletpapier voorhanden is, en naar vaders, die ons streng vertellen, wat we mogen doen en wat niet.

Merkel en Söder spelen deze rollen thans op voorbeeldige manier.

De momentele instelling van onze samenleving onder invloed van de Corona-crisis komt echter evenzeer tot uitdrukking in de bijna smachtende roep om een uitgaansverbod, die op de sociale netwerken intussen legio is. Kijk alleen maar,naar wat er zich gedurende de laatste 24 uur heeft afgespeeld onder de Hashtag #AugangsSperreJetzt https://twitter.com/search?q=%23AusgangsSperreJetzt&src=trend_click

Het wat mij betreft verbazingwekkende hierbij: Ook bij hen, die nog maar enkele weken geleden, toen het ging om de strijd tegen Rechts en klimaatverloochenaars, het beroemde dictaat (van Voltaire?) als een wapenspreuk voor zich uitdroegen: “Ik vervloek, wat je hier zegt, maar ik zal er mijn leven voor inzetten, dat je het mag zeggen”, tekent zich een snelle verandering van houding af. Terwijl anderen, van wie men dat totaal niet had verwacht, zich opeens als liberaal presenteren:

Georg Restle@georgrestle op Twitter: Passend? Noodzakelijk? Evenredig? Met alle begrip voor het doorpakken van staatswege in de crisis: Het gaat om onze grondrechten. Daarom dient elke (!) ingreep te worden gerechtvaardigd. Dat mogen wij niet uit het oog verliezen. #Corona #ausgangsperre https://twitter.com/hashtag/Corona?src=hash https://twitter.com/hashtag/ausgangsperre?src=hash

Bij nacht worden Liberalen tot Fascisten

Nu wil men allen, die ook maar enige twijfel uiten over de zin van de huidige omgang met Corona, de mond snoeren, ze wegzetten als “schadelijk voor de samenleving”. En allen, die kritiek hebben op Söders uitgaansverbod meteen maar een internetverbod opleggen. Zo snel speelt een klein virus het klaar, van zelfbenoemde Liberalen kleine Fascisten en fans van de Chinese politiek te maken

Er zijn in Duitsland maar een paar media, die dit durven te zeggen, waarschijnlijk wetende, dat dit bij het brede, om uitgaansverbod en opschorting van de vrijheid van meningsuiting voor “Corona”-loochenaars roepende publiek niet goed valt. Tot deze schaarse media behoort verbazingwekkend genoeg de “Bild”, die zich reeds kritische aanmerkingen veroorloofde met betrekking tot de Corona-toespraak van Merkel.

Evenals nu ook een commentaar van Simon Schütz in de “Bild” https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/kommentar-zur-corona-krise-debatte-muss-erlaubt-sein-69510220.bild.html:

Zijn de burgers zich überhaupt bewust van de draagwijdte van datgene, wat er nu allemaal gebeurt?

“Terwijl wij aanvankelijk met afschuw en gedeeltelijk met verachting gekeken hebben naar de restrictieve maatregelen in China, wordt de eis om een uitgaansverbod in Duitsland luider. Terwijl wij aanvankelijk hebben gezegd, dat deze maatregelen in onze democratieën ondenkbaar zijn, doet het doorzetten ervan in Duitsland intussen nauwelijks hiervoor onder.

Onze grondrechten worden in een dergelijk tempo en dusdanig vrij van enig kritisch debat buiten werking gesteld, dat men zich moet afvragen, of we ons überhaupt bewust zijn van de draagwijdte. En nee, het gaat bij het ter discussie stellen van uitgaansverboden niet eenvoudigweg om egoïsme, maar tevens om de zorg om onze samenleving.”

Hier valt niets aan toe te voegen…

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/03/20/corona-wenn-freie-buerger-die-maechtigen-um-aussetzung-ihrer-grundrechte-anbetteln/