Kretschmann verbiedt kerken datgene, wat ergens anders is toegestaan

Door: Albrecht Künstle

– Groepen begrafenisgangers met maximaal tien personen van de kerkhoven verbannen.

– De meeregerende CDU sluit eveneens af – maar het land blijft open voor asiel-migranten.

Ik schrijf dit klaagschrift op een zondagmorgen op een tijdstip, waarop ik normaal gesproken in de kerk ben voor de DIENST. Maar die is vanwege een decreet van de deelstaatregering Baden-Württemberg gesloten, ondanks de grondwettelijk beschermde vrijheid van religie, die tevens het gemeenschappelijke kerkbezoek omvat. Ondanks de formele scheiding van Kerk en Staat beslist deze deelstaatregering, wat kerken mogen. Dat gaat zelfs zover, dat deze regering de begrafenisstoeten – dinsdag wordt mijn schoonmoeder ter aarde besteld – verbieden, om zich vrijelijk met meer dan tien personen op het kerkhof te laten zien. Afgezien van de priester/dominee en zijn assistentie blijven er acht over, d. w. z. niet eens een normale familie met kleinkinderen mag de overledene de laatste eer bewijzen. Hoewel kerkhoven groot genoeg zijn om afstanden te kunnen bewaren.

Met bescherming tegen Corona-besmetting valt een dergelijk machtsvertoon niet te verklaren. Wat nog geldt voor het dagelijks leven – het afstandsgebod van 1,5 meter uit elkaar – wordt voor het kerkelijk terrein van bovenaf zonder tegenspraak gedecreteerd. Winkels blijven terecht open en er wordt opgepast, dat deze afstand tot elkaar niet alleen bij de kassa’s in acht wordt genomen, maar ook in de winkelruimtes. Op deze manier zou men ook in de kerken diensten kunnen houden. Ik nam het meetlint erbij, en onderzocht de omstandigheden in onze kerk. Bij een afstand van zelfs iets meer dan 1,50 meter vinden 100 Bezoekers een plaats in de banken en 20 op het balkon. En méér kerkbezoekers dan deze 120 telde men ook vóór Corona nauwelijks. Dus wat er achter deze rigoureusheid van de regering zit? Willekeur of een test?

Ik vraag me af, of het een proefballonnetje is van de gezagsdragers, van wat niet alleen gelovige christenen,maar ook burgers, die geloven in de democratische rechtsstaat, allemaal voor lief nemen. Want met afsluiting alléén valt dit machtsvertoon niet te verklaren. Beieren kondigde zelfs een uitgaansverbod af en zondert daarmee zelfs de nauwste verwantschap voor elkaar af. Ook politici, die anderen “volks” denken verwijten, “beschermen” hun volk tegen anderen en sluiten de grenzen. Dat geldt ook voor Europeanen. Maar in het uur van de waarheid dragen ze weer hetzelfde “nationalisme” uit, dat ze anderen verwijten.

Deze politieke spagaat laat echter te openlijk zien, waarom de afscherming voor anderen wordt gerelativeerd. Hier worden mensen uit het buitenland “heim ins Reich” gehaald, alleen omdat ze een Duits paspoort hebben. Zelfs uit landen, waar nog geen Corona heerst, en ze beter waren beschermd dan momenteel in Duitsland Maar daarvan heeft minister van Buitenlandse Zaken Maas-los (verbastering van “mateloos” – vert.) geen benul. Duits is Duits! En wie er eveneens nog steeds naar Duitsland mogen, zijn buitenlanders, die het woord ‘asiel’ uit kunnen spreken. Het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde desgevraagd:

“Aan de Duitse EU-buitengrenzen (vlucht- en zeehavens) heeft zich qua gebeuren tot nu toe geen verandering voorgedaan. Dat geldt ook voor de Schengen-binnengrenzen”.

Maar weer van de wereldlijke politieke chaos teruggeblikt op onze christelijke vanzelfsprekendheid, die helaas niet langer vanzelfsprekend is. Hiertoe citeer ik een vroeg-christelijke bron uit de Brieven der Apostelen(de Evangeliën zijn voldoende bekend), vertaald door Klaus Berger en Christiane Nord (Insel Verlag), en voorzie ze van aantekeningen

“Als mede-christenen van buitenaf in nood verkeren, dan help ze door middel van uw gaven, gastvrijheid is uw hoogste doel.”(uit de Brief aan de Romeinen van Paulus).
Opm.: De kerken zouden daaraan al meer dan hun handen vol hebben, het hoeft niet om het even welke “naaste” te betreffen.

“Eenieder moet zich onderwerpen aan het geweld van de staat.Want elke vorm van geweld is ingezet door God. (uit de Brief aan de Romeinen van Paulus).
Opm.:Of onze kerken zich daarom dienen de onderwerpen aan het decreet van Kretschmann en zich van hun macht moeten laten beroven?

“Eenieder, die U tegemoet treedt in Naam van de Heer, moet principieel worden opgenomen… Als hij op doorreis is, helpt hem naar vermogen. Hij dient hoogstens twee, of desnoods drie dagen bij U te blijven.
Opm.: Ook hier richt zich het appèl op de broeders en zusters in het geloof. Dat met de drie dagen lijken de Zuid-Europeanen ter harte te nemen, die Migranten doorsturen naar Duitsland.

“Als hij zich echter blijvend bij U wil vestigen, bijvoorbeeld als handwerker, dan moet hij leven van zijn handarbeid …opdat geen christen bij U werkeloos dient te leven. Wanneer hij geen arbeid wil aanvaarden, dan is hij geen christen, maar een klaploper. Weest op uw hoede voor dezulken”(uit de Handelingen der twaalf Apostelen).
Opm.: De nieuwe migranten dartelen rond in fitnessstudio’s; of zij nu ook helpers bij de oogst uit Oost-Europa zullen vervangen?

Er zouden dus redenen genoeg zijn, om het christelijk leven niet ook nog op zondag aan de wilgen te hangen. In het bijzonder niet op bevel van de overheid! De bisschoppen zouden zich niet ook nog door de hoge heren de kaas van het brood moeten laten eten.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/03/24/kretschmann-verwehrt-kirchen-was-woanders-erlaubt-ist/#comments