Hamburg: Afrikaanse en Koerdische Moslims steunen voorlichting BPE

DE KRITIEK OP POLITIEKE ISLAM VINDT STEEDS MEER INSTEMMING

Door: Michael Stürzenberger

De manifestatie van Burgerbeweging Pax Europa (BPE) op 15 Februari op de “Gansemarkt” in Hamburg toonde de groeiende steun voor de hoogstnoodzakelijke voorlichting over de politieke Islam aan. Ondanks heftige tegen-protesten van de zoals bekend sterke links-extremistische scene betoonden vele mensen in het publiek ook via de microfoon hun instemming. Buitengewoon verheugend was het feit, dat zich onder hen ook migranten en modern ingestelde Moslims bevonden. Een christen uit Afrika (video hierboven) bevestigde de door de BPE naar voren gebrachte feiten en waarschuwde voor de toenemende islamisering, die ons land binnen luttele decennia in een islamitische staat zou kunnen veranderen. Als wij nu niet de noodzakelijke maatregelen aangrijpen.

Sinds vijf jaar bekijkt de in Hamburg wonende Afrikaan de voorlichtingsvideo’s van de BPE. In zijn christelijke gemeente zou ook gesproken zijn over het lot van het christelijke Libanon, dat uit naastenliefde Palestijnse islamitische “vluchtelingen” opnam en kort daarop in een burgeroorlog terechtkwam, die het “Zwitserland van het Nabije Oosten” in de afgrond stortte. Thans moeten de christenen zich in beschermde gebieden verschansen en hebben ze de islamitische terreurbende Hezbollah in het land, wiens lange armen tot in de regering reiken. Het land is door de Godsdiensttwist diep gespleten, heeft intussen een daverende inflatie en staat op de rand van een economische ineenstorting. Dit alles dreigt ook voor Duitsland, als het met de waanzin van de islamitische massa-immigratie zo doorgaat.

Een islamitische Koerd nam ook het woord en bevestigde de eis voor een verbod op de politieke Islam:

Deze koerdische Moslim heeft toegegeven, dat de Islam moet worden geseculariseerd. Hij mag geen wetten beslissen en vastleggen, over hoe mensen met elkaar te leven hebben. Natuurlijk mag hij ook geen andere mensen afkraken, geweld en oorlog uitlokken, evenmin als aanspraak maken op de wereldlijke macht. Een religie heeft zuiver spiritueel te zijn en te beantwoorden aan de wens der mensheid op een verder leven na de dood.

De Islam heeft echter als enige religie op deze planeet het politieke element vast in zijn statuten verankerd. Deze levensgevaarlijke bestanddelen, die onder het begrip “politieke Islam” worden samengevat, moeten stante pede worden verboden. Waarmee ook de laatste Oostenrijkse regering reeds was begonnen, wat de koerdische Moslim eveneens bepleit:

Een christen, die afkomstig is uit een islamitische familie, bevestigde ook de door de BPE naar voren gebrachte kritiek op de politieke Islam:

Een christin uit Georgië sprak de BPE-manifestatie eveneens vanuit het hart:

Zelfs een jonge, linkse islamitische Koerd, die midden in het Antifa-blok stond, ondersteunde de eis tot een verbod op de politieke Islam:

Ondanks dat de jonge man typisch links-dogmatische denkpatronen tot de zijne heeft gemaakt, beoordeelt hij de politieke Islam met gezond mensenverstand:

De Burgerbeweging Pax Europa zal de eis voor het verbod op de politieke Islam consequent onder de bevolking blijven brengen, zodat van daaruit de druk op politiek en media wordt geïntensiveerd. Zodra het manifestatieverbod in verband met het indammen van Corona is opgeheven, wordt de Duitslandtournee van BPE voortgezet.

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2020/03/hamburg-afrikaner-und-kurdischer-moslem-unterstuetzen-bpe-aufklaerung/