En nu? Hoe gaat het verder?

Door: Martin E. Renner *)

Ieder einde is ook het begin van iets nieuws!

Mijn philippica, vlammende toespraak voor vandaag.

Corona. Omgangsbeperkingen. Economische crash. Stagflatie. Vervolgens inflatie. Vervolgens armoede in alle plaatsen en voor iedereen.

Onafhankelijk van al deze verwachtingen en prognoses. Men krijgt niet de indruk, dat de Duitse regering altijd weet, wat ze doet en wat ze in gang zet. Iedere minkukel, die zich uitgeeft voor deskundige in het één of ander en daarmee op de voorgrond treedt, krijgt gehoor. Ik zie niet, dat de Duitse regering en haar bureaucratische zadeldekken op welke goed-overlegde manier dan ook, evaluaties aanpakken, die volgens rationele gezichtspunten het juiste en weloverwogen ‘doen’ voorwenden, en dit ‘doen’ vervolgens weer evalueren.

Ach, laten wij dit hier en nu voor wat het is. Ik zal hier echter te zijner tijd weer op terugkomen, wanneer wij in de politieke strijd alle gebeurtenissen in de causa Corona zullen wegwerken.

Ik wil hier en nu summier een klein vooruitzicht geven van de voor ons liggende periode.

Na Corona en na de waarschijnlijk ingetreden depressie in politiek, economisch en psycho-sociaal opzicht zal er iets, nee, veel veranderen.

De Duitsers, dus de burgers, de senioren, de waarden-scheppenden, de behoeftigen, de kinderen, de kleine ondernemers en zelfstandigen zullen nog armer zijn, dan ze tot nu toe al zijn. Heel veel armer. De staat zal nog net doen, Alsof de Duitser op zichzelf de enige croesus in het Universum was. Hoewel de Duitsers reeds sinds decennia het geringste spaar- en kapitaalvermogen en de laagste woningbezitsquote in de EU hebben.

Dat zal moeten veranderen. De belasting- en afdrachts-uitpersingen van de burger zullen duidelijk omlaag moeten. De burger moet de kans hebben, rugdekking op te bouwen, teneinde dergelijke Corona-gebeurtenissen tegemoet te kunnen treden.
Aan het tot op heden door de staat in onmeetbare omvang weggesmeten geld voor gendergaga-activiteiten, klimaatwaanzin-gerelateerde, linkse cultuurscheppers-drukte, burgermaatschappij-hokuspokus moet en zal een einde komen.

EU-tolbetalingen aan alles en iedereen. Kappen ermee!

VN-eisen betreffende alimentatie van “mensenrechts-gemotiveerde”projecten.
Negeren!

Migratieverzorging volgens eisen van de VN. Afwijzen!

Laten de arabische oliestaten zich maar bekommeren om de verzorging van deze voornamelijk islamitische armoede-migranten. En zij, die tot op heden geen enkele van hun broeders in het geloof hebben opgenomen. Zij nemen alleen mensen op, die zich laten onderwerpen en aldaar het nederigste werk volbrengen – zonder enige arbeidsbescherming en zonder enig burgerrecht.

Dat gaat niet, zullen velen daar tegenin brengen. Wij mogen niet zo meedogenloos zijn. Wij hebben toch verdrags-verplichtingen, die voortkomen uit het lidmaatschap van de VN. En het gaat toch om “mensenrechten”.

Oké.

Maar ook verdragen kunnen worden opgezegd. Of er kan voorbehoud worden bedongen, zoals de islamitische”staten het immers ook met hun “Caïro-verdrag” hebben gedaan en alle eisen van de VN-charta onder het “Sharia-voorbehoud” hebben gesteld.

Nu stellen wij eenvoudigweg in de toekomst alles onder het Duitse “belangen-voorbehoud”.

Dat wil zeggen: Wij smijten in de toekomst geen geld meer weg. Niet naar Afrika. Niet naar voor-Azië. Niet naar Azië. Niet naar Zuid-Amerika.

Geld zal er in de toekomst alleen nog zijn, als er aantoonbaar een Duits belang, een belang van de Duitse burger in het spel is. Niet, zoals tot nu toe, alleen maar het belang van onze politieke- en economische elites bij een steeds meer globalistische en meer universalistische wereld.

Ik stop er nu mee. De tekst zou nog 30 bladzijden langer kunnen worden. Maar om te beginnen is het nu wel even voldoende.

Iedereen de hartelijke groeten

Uw
Martin E. Renner, MdB

*)Martin E. Renner MdB is bedrijfseconoom en Freelance-auteur (regelmatige columns bij PI – zoals ook deze hier). In 2013 was hij één van de 15 oprichting-initiators zowel als lid van het oprichtingscomité van de partij Alternative für Deutschland (AfD). Behalve bij PI verschijnen zijn bijdragen ook op conservo.

Door: Martin E. Renner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/04/01/und-nun-wie-geht-es-weiter/