Wordt de Corona-noodtoestand aan het begin van de Ramadan weer opgeheven?

Door: Albrecht Künstle.

Het gekozen einde op 20 april lijkt niet toevallig te zijn. Want op 23/24 april breekt – voor de moslims – een andere “feestelijke tijd” aan – die van de vier weken durende Ramadan. Dat de moskeeën dan weer volop in bedrijf mogen zijn, kan geen toeval zijn.

De Corona-crisis was nog niet eens behoorlijk op gang gekomen, toen ze werd gevolgd door een Korano-crisis – een jammerklacht van de Islam-verenigingen. De wetgevers van de deelstaten èn van de Bond waren er als de kippen bij om de religieuze gemeenschappen niet alleen naar hun door de staat vastgestelde hokken te verwijzen, maar ook om in de kerken-zelf mee te gaan regeren. Kerkdiensten werden eenvoudigweg verboden, ook als de verordonneerde veiligheids-afstanden van 1,50 meter in de grote kerken, Doms, Domkerken en kathedralen in acht genomen konden worden.

De ‘speciaal’democraten, met inbegrip van de christendemocraten – en sowieso van de Groenen – rolden t. o. v. van de “mensen van de kerk” eenvoudig een versperringskei voor hun “vestingen”, die aldus bijna tot graven verwerden, alleen leger. Maar wie nu dacht, dat de autoriteiten erbarmen zouden hebben met de grondwettelijk beschermde Vrijheid van Religie en met Pasen de steen weer zouden wegrollen, om voor de kerken een wederopstandings-viering mogelijk te maken, vergist zich. De boeien dienen pas op 20 april te worden losgemaakt. De senioren kennen de 20ste april nog, het was de geboortedag van de Führer. Waarom uitgerekend deze historisch beladen datum? Wie moet daar thans mee worden gepaaid?

Dat christenen en Joden uitgerekend tot dan toe belangrijke gebeurtenissen waarderen, lijkt de heren in Berlijn niet te deren. Palmzondag, Witte Donderdag, Goede vrijdag, Pasen en ook nog de Witte Zondag op 19 april – allemaal geschrapt, verboden. De Joden treft het evenzeer met hun Pessach, van 9 tot 16 april. Waarom worden de restricties niet tijdens de feestdagen versoepeld?

Het gekozen einde op 20 april lijkt niet toevallig te zijn. Want op 23/24 april begint “- voor de moslims – een andere “feestelijke tijd” – die van de vier weken durende Ramadan. Dat de moskeeën dan weer volop in bedrijf mogen zijn, kan geen toeval zijn. Waarschijnlijk vreest de politiek voor zware ongeregeldheden, als ze de moslims niet laten begaan, zoals in hun landen van herkomst. Als zelfs in de eerste opvang-instellingen het Duitse leger wordt ingezet om de orde te bewaren, dan pas goed bij gevestigde krachten als de moskeegemeenschappen.Voor de Islam wordt in dit land intussen de rode loper uitgerold, vele politici zijn van hem afhankelijk.

En het zou niet verbazingwekkend zijn, als de oproep van de “Islamraad in Duitsland” om een Corona-reddingsscherm voor de verbanden met haar moskeeën gehoor vindt. Deze Islamraad heeft verlangd, dat de Corona-restricties worden beëindigd voor het begin van de Ramadan. Gebeurt dat niet, dan zouden de Islamverbanden ‘reddingsschermen’ nodig hebben. Stinkt geld echt niet? Alleen al dit overkoepelende verbond omvat 26 nationale- en deelstaatverbonden. Onder andere ook nog behoorlijk twijfelachtige, zoals Milli Görus, dat zich islamistische tendenzen moet laten voorhouden. De zogeheten BVD houdt deze islamisten in de gaten.

De vrees, dat ook dubieuze islam-verbonden Corona-gehoor vinden, is gerechtvaardigd. Reeds in de steden Duisburg en Hannover blèren de imams van de toren/minaret en rechtvaardigen dat met de Corona-uitzonderingstoestand. In Hannover wordt deze uitzonderingstoestand gebruikt door Milli Görus om nu eindelijk de roep van de Muezzin te laten klinken, waarom ze al bijna twee decennia verzoeken. De IGMG’s (Milli Görus) willen volgens hun homepage de “vrijdagsgebeden” in hun moskeeën ook alleen maar tot 02.04. laten horen, niet tot 20.04., wel te verstaan. Dan komt er deze vrijdag alweer een eind aan?

De Turkse DiTiB sloot zich vanzelfsprekend ook aan bij het postulaat ‘uitzonderingstoestand’. Of de Muezzin-oproepen ná Corona weer wegsterven, mag worden betwijfeld. Wat de moslims zich eenmaal hebben toegeëigend, geven ze niet meer uit handen, hetzij het eigendom van de ongelovigen, hun kerken, hun steden, ja, ontelbare landen.

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/04/02/wird-die-corona-sperre-zum-beginn-des-ramadan-wieder-aufgehoben/