Na 20 april: contact-inperkingen alleen nog voor mensen vanaf 60 jaar?

Door: Redactie PP.

(David Berger) Na de eerste schok over hoe de regeringen in Europa, maar vooral ook de Duitse regering, de Corona-crisis schaamteloos uitbuiten ten koste van de basisrechten, gaan er steeds meer stemmen op tegen het massieve ingrijpen in onze vrijheidsrechten. Waaronder ook van degenen, die zich speciaal zorgen maken om de omgang met oudere mensen.

De Italianen zijn hiermee al iets verder. Op 1 april maakten ze in het programma ‘Siamo noi’ in TV2000 de psychisch-humanistische noden van oude mensen in tehuizen, zowel als de grote zorgen van hun naasten, tot onderwerp. Er werd, onder andere met artsen in de Geriatrie, openlijk over gesproken, dat deze mensen de nabijheid en aandacht, in het bijzonder de tedere aandacht, verschrikkelijk missen. Over dergelijke nood te berichten, is de Duitse media en politici tot nog toe natuurlijk vreemd. Onze gastauteur Dr. Juliana Bauer heeft het onderwerp aangesneden in een open brief aan de Duitse kanselarij, die wij bij deze documenteren:

Coronavirus: Geplande verlenging van de restricties voor burgers vanaf 60 jaar

(Nieuwsberichten SWR3 28. 03. 2020, 2 uur) Kopieën van de brief aan meerdere afgevaardigden, publicatie op Internet

Hooggeachte Dr. Braun,

Met ontzetting vernam ik het bericht, dat na de beoogde 20ste april – voor zover deze datum met betrekking tot het versoepelen van de inperkingen kan worden aangehouden – massief-verlengde contact-inperkingen zijn gepland voor “oudere mensen”, d. w. z. voor degenen vanaf 60 jaar. Hier rijst bij mij de vraag, wat dit “voor een veel langere tijd” betekent? Met betrekking tot dit nieuwsbericht veroorloof ik mij daarnaast de volgende stellingname:

Talloze oudere mensen zijn wat betreft vele aandoeningen niet meer in gevaar als jongere. Om twee voorbeelden te noemen: Een wezenlijk jonger familielid van mij leed deze winter reeds meerdere malen aan Influenza, terwijl ik, toch al over de 60, b. v. steeds slechts simpele verkoudheden opliep, of jarenlang eenvoudig überhaupt niet ziek werd (en daarenboven werd bevestigd, dat ik qua gezondheid in een goede conditie verkeerde). Mijn grootmoeder, die 94 jaar oud geworden is, was tot haar 93ste een stabiele, gezonde vrouw. Daarentegen behoort de 21-jarige dochter van bovengenoemd familielid, een piepjonge vrouw dus, vanwege haar astma op dit moment tot de risicogroep.

Talloze oudere mensen zijn fit, zijn biologisch aanmerkelijk jonger, dan hun papieren uitwijzen en zijn ondanks hun pensionering of ambtelijk, of beroepsmatig zeer geëngageerd. beroepsmatig meestal niet slechts uit vreugde in hun werk, maar tevens omdat het pensioen noch genoeg is om van te leven, noch om te sterven. Ik weet dit van vele bekenden, ik weet dit uit eigen ervaring.

(Op dit punt volgt tegenover de regeringspoliticus een korte uiteenzetting betreffende mijn financieel moeilijke situatie, die in deze publicatie verder niet van belang is).

Ik vraag U thans, over de genoemde planning na te denken en U te distantiëren van het voorgenomen principe en van de exclusiviteit. Een risicogroep onder de ouderen zijn mensen met kwalen resp. nevenkwalen. Daartoe behoort echter op geen stukken na elk ouder mens. Bovendien kunnen de lijders hun ziekte en daarmee hun bevattelijkheid aantonen. Het is niet juist, ook niet in uw grote bezorgdheid om de burgers en dier gezondheid, ALLE oudere mensen eenvoudig verder en “veel langer dan jongere” contactbeperkingen op te leggen, ja, op te dríngen.

Hiermee dwingt U vele senioren niet alleen in restricties, maar dringt U ze steeds verder in een isolement. U verdringt ze uit hun, dikwijls voor hen noodzakelijke, beroepsmatige activiteiten, uit hun vriendschappelijke contacten, uit de relaties met hun kinderen en kleinkinderen. U neemt ze tevens iedere zelfstandige verantwoordelijkheid af en neemt ze aldus uiteindelijk niet serieus. Uw zorg om hun welbevinden resp. hun gezondheid, met deze “hygiëne-dictatuur” bereikt uw (vermeende) beschermingsmaatregel eerder het tegendeel, zoals de katholieke hulpbisschop Schneider onlangs schreef. Ook de evangelische theoloog Heinig waarschuwt thans voor een “fascistoïde-hysterische hygiënestaat.”

Wat dit betreft valt daarenboven waar te nemen, dat volgens Artikel 3 van de Grondwet “alle mensen gelijk” zijn.

U zorgt hier voor een sterke ongelijke behandeling van jongeren en ouderen, van jong en oud. Hierdoor vervreemdt U niet alleen de generaties nog meer van elkaar, maar U bevordert op deze manier onmiskenbaar de reeds alom heersende onachtzaamheid en ongevoeligheid van een hele groep jonge mensen ten opzichte van de ouderen. Wanneer U de contact-inperking van oudere burgers in buitengewone mate verlengt, zal dit zijn weerslag hebben – Veel jonge mensen in alle landen zullen in de Duitse steden meedogenloos hun plek veroveren onder het motto: “Wij zeggen ja tegen Corona… Het ruimt de oudjes uit de weg… Dat is alleen maar rechtvaardig” (Browser Ballet, onderscheiden met de grimmigheids-prijs!!!). Dat de regering niet in staat is, deze diep mensenverachtende, fascistoïde agerende groep te verbieden, maakt uw zorg voor de ouderen, Dr. Braun, ongeloofwaardig. En – als U en de andere Europese regeringen met het oog op China en Iran reeds in januari hadden gehandeld, zou ons de misère van deze omvang bespaard gebleven zijn.

Verder zou U met een dergelijke specifieke maatregel een massief controlesysteem over de oudere mensen opheffen en een nog massievere ingreep in de menselijke basisrechten plegen. U bewerkstelligt daarmee metterdaad een hygiëne-dictatuur. Kunt U dat verantwoorden? En wat doet U, als het volgende jaar of het jaar daarop het volgende virus Duitsland en Europa “bevolkt”? Wat doet U dan? Richt U in dat geval een allesomvattende, niet-eindigende dictatuur op?

Er was op Duitse bodem van 1933-45 al eens sprake van een “noodtoestand”. Goed, dat was er één in de verschrikkelijkste zin van het woord, met de verschrikkelijkste intenties. Toch werd ze uitgelegd onder het begrip “bescherming”, een begrip, dat toentertijd vele Duitse burgers suggereerde, dat aldus gearresteerde personen voor hun “bescherming” in bewaring werden genomen. Toen waren dat de Joodse medeburgers en niet-geliefde denkers.

Nog een andere zaak, die U bij uw ouderen-planning niet mag vergeten, een feit, waarmee U evenzeer rekening te houden heeft: het feit, dat een groot aantal parlementsafgevaardigden 60 jaar en ouder is, gedeeltelijk zelfs ver overde 60. Ik telde uit alle partijen tezamen meer als 200 personen. De zich in buitengewone uitzonderingspositie wanende CDU/CSU laat zelfs 78 oude en oudere personen zien (+/- 2/3). Ook aan hen, inclusief de 65-jarige mevrouw de Bondskanselier, zou u dan zonder meer uw voorschriften betreffende contact-inperking gedurende weken of maanden moeten opleggen.
Want vergeet U niet: Alle mensen zijn gelijk – zo luidt de Grondwet. Maar dat zou natuurlijk voor het kanselierschap een “voordeel” hebben: Zij zou zonder parlementsbesluiten verder kunnen beslissen…!

Verder is er b. v. onder de Duitse diocees-bisschoppen sprake van minstens 10 van hen, die ouder dan 60 jaar zijn. Er zijn in de staatskerken bisschoppen boven de 60. En een groot aantal aan priesters/dominees in deze leeftijd. Wilt U die eveneens “begunstigen” met uw maatregelen? En ze voor weken of maanden van de mensen weghouden? Dat zou tegenover de gelovigen, die “vragen om troost en begeleiding, om uitspraak en gebed, om doorbreking van de innerlijke en uiterlijke eenzaamheid” (Aartsbisschop July) niet te verantwoorden!

En neemt U ook eens Aartsbisschop Bedford-Strom in beschouwing! Topfit vierde hij juist zijn 60ste verjaardag en voelt zich “vol van energie.” Hij behoort echter nu, volgens uw definitie, Dr. Braun, tot de risicogroep. Dus beperkt U bij verlenging van de restricties alstublieft ook zijn contacten. Want – alle mensen zijn gelijk (Grondwet)

Thans wens ik U een door hart en verstand gedragen beslissing en verblijf

met vriendelijke groeten…

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2020/04/03/ab-20-april-kontaktbeschraenkungen-nur-noch-fuer-menschen-ab-6