Corona – zijn “vluchtelingen” gevaarlijker dan de pandemie?

Door: Albrecht Künstle.

– Bundeswehr is in Baden-Württemberg nodig voor de migranten

-Wie weert er nu af, als er in de moskeeën “predikingen” plaatsvinden?

Op 1 april publiceerde de Badische Zeitung een Corona-artikel met de titel: “Kretschmann: Aan het begin van de crisis”. Ik dacht aanvankelijk aan een 1 april-grap. want eind maart vielen er in Duitsland reeds honderden Corona-doden te beklagen, waaronder tevens Baden-Württembergers. Maar nee. De deelstaat heeft in China “bruusk” 30 miljoen “adembeschermingsmaskers” besteld voor haar 11 miljoen inwoners. Deze man is aldus een van de opper-hamsteraars van de republiek. Dergelijke adembescherming is alleen bestemd voor de geneeskundige inzet, alsmede voor politie en Justitie. Zijn eenvoudige deelstaat-kinderen naaien hun mondbescherming intussen zelf.

Maar nog meer informatief zijn de kleinere berichten. Het district Emmendingen in het verspreidingsgebied van deze regionale krant grenst direct aan de hoogbelaste Elzas en behoorde aanvankelijk tot de Hotspot-districten in Duitsland. Het werd intussen overvleugeld door de dichtbevolkte districten Hohenlohe en Tübingen. De statistische terugval kan ‘m er echter ook aan liggen, dat ons district Emmendingen geen gegevens wil prijsgeven. In geval van nood wilden de districtsautoriteiten in Emmendingen de Bundeswehr om hulp verzoeken. Want de minister van Defensie Kramp-Karrenbauer had deelstaatminister van Binnenlandse Zaken Strobl ondersteuning toegezegd. Dit verzoek werd niettemin afgewezen. Volgens Strobl verdedigde de minister van Defensie dit met de woorden: “Wij hebben de Bundeswehr direct nodig op het terrein van de opname van vluchtelingen”! Hier vraagt de waarnemer zich af, of “vluchtelingen” gevaarlijker zijn, dan Corona?

Andere districten van de groene “model-deelstaat” Baden-Württemberg klagen, dat de beademingsapparatuur niet voldoende was, reden, waarom men de Bundeswehr om hulp verzocht zou hebben. Maar de “Wehr” draagt haar naam met recht; zij weerde af. De Landraad van het Schwabische district Pauli: “De volmondig aangekondigde hulpverleningen van de Bundeswehr zijn als een zeepbel uit elkaar gespat”. De indruk is ontstaan, dat de Bundeswehr pas te hulp komt “als bij ons de eerste mensen metterdaad zijn gestikt”. Waarschijnlijk niet, denk ik, want daarvoor zijn dan weer de begrafenisondernemers verantwoordelijk.

Door de bank genomen zou het kunnen, dat de Bundeswehr in Duitsland moet worden versterkt, waartoe men diegenen terughaalt, die momenteel nog de “vrijheid op de Hindukush verdedigen”. Want als de Moslims ook in Duitsland waarmaken, wat ze aankondigen, nl. het verzamel-verbod in moskeeën te omzeilen door hun “vrijdagsgebeden tot “predikingen” te verklaren, dan zijn de politiekrachten nauwelijks nog voldoende om de situatie meester te worden. Er zijn Islamverenigingen, die op hun homepage het verbod met ingang van 2 april voor beëindigd hebben verklaard.

Hoe goed heeft de heersende politieke klasse het toch met haar christelijke kerken. Dier opperste representanten in Duitsland, Marx en Bedford-Strohm, veroordelen de neigingen van gelovigen, om weer kerkdiensten te willen houden. Navenante klachten werden door hen afgewezen, hoewel een dergelijke klacht alleen maar de vaststelling van het Recht dient, dus geen aanklacht is. Of deze afhankelijkheid van de overheid verklaard kan worden uit het feit, dat de bisschoppen worden betaald door de deelstaten?

Door: Albrecht Künstle.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/04/09/corona-sind-fluechtlinge-gefaehrlicher-als-die-pandemie/