Pasen is niet publieksrechtelijk

Door: Peter Helmes

Pasen op de publieksrechtelijke televisie – Nada

Het is sinds jaren in de grond hetzelfde liedje: Het hoogste christelijke feest in het jaar, het Paasfeest, vindt bij ARD, ZDF & Co. niet plaats. Weliswaar zijn ARD en ZDF in buitengewone mate onderworpen aan de verplichting, de bevolking te informeren en de culturele kenmerken van ons land te koesteren. Dat loopt evenwel bij de christelijke hoogtijdagen Kerstmis, Pasen en Pinksteren volledig in de soep.

Je zou denken, dat eenieder hier te lande wist,dat Goede Vrijdag een heel bijzondere, want smartelijke dag- en Pasen de hoogste feestdag der christenen is. Overal ter wereld wordt Pasen gevierd – alleen niet bij ARD en ZDF. Uitgerekend bij de publiek-rechtelijke zender van Duitsland vindt Pasen 2020 niet plaats.

Nu mag men gevoeglijk niet verwachten, dat de programma’s van ARD en ZDF on-onderbroken op de Goede Week en de Paasdagen worden toegesneden. Maar men mag een programmavormgeving van ze verwachten, die respect toont voor de christelijk-Avondlandelijke grondslag van ons land.

Bekijkt men nu het programma-aanbod van AFD, ZDF en hun “dochters” van dit jaar, dan ontkomt men er niet aan, te constateren, dat de verloochening bij deze zenders van alles, wat christelijk is, systeem heeft; want in voorgaande jaren was het nauwelijks anders:

Hier het korte programma-overzicht:

– Witte Donderdag: ARD en ZDF niets, helemaal niets. Evenmin als de regionale zenders (WDR, SWF enz.).
– Goede Vrijdag: ARD en ZDF Niets en noppes. Als toegift een bespottelijkheidje op 3SAT: “Gebruiken en culinaartjes (!) rondom het Paasfeest”. Evenals op Arte: “Jesus Christ Superstar”- met het oog op de gebeurtenissen op Golgotha beslist de absolute sensationele nouveauté! Uitsluitend Bayern3 slaagt er in, een kleine correctie aan te brengen: “21:10 U.: Paus Franciscus bidt de Kruisweg.”
– Paaszaterdag: Totaal niets, nada, niente
– Eerste Paasdag: 10 uur, ARD. De verplichte oefening: “De Paaskerkdienst” uit Rome, met het Pausje. Zegen Urbi et Orbi. En als troost voor de wachtende gelovigen is er vanaf 20.15 u. op 3Sat de historische kluif “De tien geboden”. Verder niets!
Tweede Paasdag: Niks, alle missen zijn gehouden, Halleluja!

Dat is dus het “Paasprogramma”van de publiekrechtelijke omroep anno 2020.

Moet men profeet zijn om te voorspellen, dat het in 2021 niet anders zal zijn?

Maar kalm aan! Op een dag in de niet al te verre toekomst zullen op (Goede) Vrijdag de Muezzin oproepen tot het gebed, Imam Ali Baba “slag”vaardige soera’s uit de Koran voorbidden, verslaggevers worden geboden, slechts Islam-waardige berichten te schrijven en de publieksrechtelijke zenders worden verplicht om het Woord van de Profeet te verkondigen. En als we vervolgens misschien wakker worden, zal het te laat zijn.

P. S.: Iemand zal deze multi-culturele ontwikkeling vast en zeker toejuichen. Ze zal echter zeer snel naar de bodem der realiteit worden getrokken, wanneer haar bij het binnengaan van de moskee de weg wordt versperd. (Vrouwen worden namelijk niet toegelaten.) “Fatimah” Claudia Benedikta(Roth) zal verdrietig zijn. Zo had ze zich haar “multiculti” niet voorgesteld. Insh-Allah!

Door: Peter Helmes.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2020/04/09/ostern-ist-nicht-oeffentlich-rechtlich/